De Witte Vlam van Zuiverheid

De Witte Vlam van Zuiverheid

Door: Judith Kusel – 12 Mei 2021

“De Witte Vlam van Zuiverheid, Waarheid en Wijsheid. De Witte Vlam is de hoogste van alle Goddelijke Heilige Vuren en inderdaad, de Vuren van Zuivering in de Hoogste Graden.

In waarheid omvat Wijsheid inderdaad het Al Ziende, het Al Horende en het Alwetende en dan, om zulke kennis met zuivere intentie te gebruiken. Zo omvat de Witte Vlam de zuiverste Wijsheid en de zuiverste intentie. Met het Goddelijke Kristalheldere Helderheid en Goddelijke Vreugde.

Inderdaad, wanneer de Zuivere Witte Vlam volledig geactiveerd is in en om je heen, kun je niets anders doen of zijn dan de Zuiverste Waarheid van je eigen ziel.

Zuiverheid en Waarheid gaan hand in hand.

Wanneer je puur bent, wordt je doorzichtig.

De Witte Vlam is het Hoogste van alle Heilige Vuren, want het omvat alle Kosmische Stralen en Kosmische Vuren. Voorwaar, dit Vuur is zo zuiver en zo verblindend dat het kan verschijnen als Wit Diamant Helder en inderdaad verblindend zal zijn voor diegenen van de lagere frequenties, meer verblindend dan de Centrale Zonnen.

Voorwaar, de Witte Vlam is de Vlam van Waarheid, Helderheid, Zuiverheid en Vreugde.

Wanneer je in de volheid van jouw zielwaarheid staat, met zuiverheid van intentie, met helderheid van doel, zul je diepe innerlijke vreugde vinden, want nu doe je wat je zegt, je leeft jouw waarheid, en je leeft het leven in hoogste afstemming met de Goddelijke waarheid van wie en wat je geschapen werd te zijn en te leven. Je omarmt de Wijsheid van het Hart en de Ziel.

Hoe meer het witte vuur in het Hartcentrum zich uitbreidt, hoe meer het in elke cel van je lichaam sijpelt, totdat je lichaam baadt in smetteloos, glinsterend, verblindend wit licht. Dit licht breidt zich dan uit van je Hartchakra, door al je lichamen tot het een enorme bel van verblindend wit Vuur om je heen vormt. De Vuren van Zuiverheid.

Alle zielen die met de Witte Vlam werken, zoals ik doe, werken in de Goddelijke Tempels van Waarheid. Zij vibreren op de hoogste frequenties en vibraties van waarheid en wijsheid, en pure onvoorwaardelijke liefde. Zo zijn zij verlicht van diep binnenin.

Wanneer het vijfde dimensionale Hartcentrum volledig geactiveerd is, wordt het verblindend wit. Zo is het hart nu klaar om de Witte Vlam te gaan omarmen, terwijl het de hoogste waarheid van de ziel leeft.

De Grote Broeder- en Zusterschap van de Witte Vlam werkt door het Omniversum. Er zijn vele van de Grote Ordes, zoals de Hoge Orde van Melchizedek en Metatron, die met de Witte Vlam werken en deze integreren.

De Essenen en de Katharen behoorden tot de Hoge Orde van de Witte Vlam en droegen dus de Vuren van Zuiverheid in hun leringen. Zij stonden inderdaad bekend als ” De Zuiveren”.

Sinds de Tijd van Elysium, was de Kristallen Piramide Tempel van de Witte Vlam inderdaad de Hoofdtempel. Alle andere Kristallen Piramide Tempels vielen inderdaad onder zijn jurisdictie. De Tempels van de Witte Vlam waren te vinden in Elysium, Het Leeuwenrijk, Avalon, Mu en Lemurië en Atlantis.

Maar toen Atlantis in handen van de Zwarte Magiërs viel, werd de Witte Vlam van de Aarde verwijderd en voor bewaking naar Andromeda gebracht. De Kristallen Piramide van de Witte Vlam, zonk in de oceaan, en wordt beschermd door een onzichtbaar schild. Het is bezig weer op te rijzen. (Je leest hier meer over in mijn boek: “Waarom ik in Afrika geboren ben: de voorheen onvertelde geschiedenis van Elysium en het Leeuwenrijk” waar ik een heel hoofdstuk aan wijdt).

De Kristallen Piramide van de Tempel van de Witte Vlam hield inderdaad het hele Kristallijnen Energierooster bij elkaar en inderdaad alle energielijnen op de planeet, en meer dan dat, het hield de Vuren van Wijsheid stabiel toen de mensheid nog in de 7e dimensionale staat was en later de 5e. Sterker nog, het was zo krachtig dat het de mensheid in de hoogste staat van zuiverheid hield, als EEN met de Goddelijke Bron.

De Witte Vlam wordt vastgehouden in het etherische in Luxor, Egypte, door de Opgestegen Meester Serapis Bey en Aartsengel Metatron heeft daar zijn Ascensie-zetel, aangezien hij de Aartsengel is die de leiding heeft over Afrika en tevens de Alomvattende Aartsengel is, en inderdaad toezicht houdt op het hele Ascensieproces. Aartsengel Gabriël is de Aartsengel die werkt met de Witte Vlam en inderdaad zijn zuivere witte licht van helderheid, zuiverheid en vreugde verspreidt over de Omniversums.

De Schijnende Wezens en de Verlichte Zielengroepen werken met de Witte Vlam en velen zijn inderdaad de dragers van de Witte Vlam en hebben de Witte Vlam in vele incarnaties op aarde verzorgd. Toen zij incarneerden, namen zij vaak voor zichzelf enorm uitdagende levens op zich, terwijl zij het Licht stabiel hielden voor de mensheid en zo vaak uiteindelijk de hoogste prijs betaalden.

In deze immense tijd wordt de Witte Vlam teruggebracht. Inderdaad, de Witte Vuren waaien nu door de mensheid en zuiveren tot de hoogste graad.

De Witte Vlam is inderdaad het meest Heilige der Heilige Vuren.

Er is geen krachtiger vuur dan de Witte Vlam, die dat van het Violette Vuur overtreft en inderdaad vaak het God-vuur wordt genoemd.

Inderdaad, dat is het!

Alleen de aller Puurste kunnen deze vlam inderdaad dragen, en ermee werken.

Want het zal degenen die ermee werken zuiveren tot in de kern van de ziel.

Orion en Sirius houden de Heilige Tempels van Witte Vlam en Waarheid in de Galactische Kern en brachten het in het begin naar deze planeet.

 

Judith Kusel

 

 

Vertaling: Martien