De Tijd Van Enorme Uitbreiding

De Tijd Van Enorme Uitbreiding

door: Judith Kusel – 29 Januari 2021

Uitbreiding is nu de sleutelzin op Intergalactisch en Universeel Niveau, aangezien de Nieuwe Aarde versnelt naar de 7de Dimensionale staat en inderdaad, toegang wordt verleend aan diegenen die klaar zijn om dit te ontvangen, tot de meest heilige kennis die niet toegankelijk was, of zelfs maar begrijpelijk voor diegenen in de Oude Aarde en de 3D.

De Spiraal van Creatie bevat inderdaad de Grote Centrale Zonnen, en meervoudige Universa en meerdere niveaus van bestaan. Er zijn 352 niveaus van Goddelijkheid, en elk niveau bevat meerdere dimensionale bestaanswijzen en meerdere niveaus of octaven van Goddelijke Kennis, en Goddelijke Heilige Leringen. Inderdaad, elke laag heeft verschillende niveaus van geavanceerde zielen die erin werken en bestaan.

In ons Universum zijn er niveaus van Kennis en niveaus van Heilige Leringen, waarop wordt toegezien door de Elohim en de Elohim Raadsheren en de Universele Logos, evenals de verschillende niveaus van Geascendeerde en Hoger Gepositioneerde Meesters die werken op Universele, Galactische, Zonne en Planetaire Niveaus. (Ik geef hier slechts de basis want het is veel omvangrijker dan dit – woorden schieten me inderdaad tekort).

Op dit moment, terwijl de Nieuwe Aarde wordt gecreëerd in een veel hogere dimensionale trilling frequentieband, houden veel van de Universele Meesters, onder leiding van Heer Melchizedek, en de Universele Hoge Raad van Melchizedek, en De Oude der Dagen, Yeshua, Maria Magdalena en de Universele Raadslieden van Universele Meesters toezicht op de creatie van de Nieuwe Aarde en de creatie en opkomst van de nieuwe mensheid, in een veel hogere licht-lichaam vorm en dus een veel hogere evolutionaire manier van leven en levenswijze.

De krachten van expansie en de nieuwe creatie zijn inderdaad niet te stoppen en dus kan wat er ook schijnbaar gaande is op de 3D en Oude Aarde, gebeurtenissen op Universele schaal veranderen, want de planeet aarde is maar een klein stofdeeltje, binnen het grotere Kosmische Geheel en dus kan wat Omni-Versaal is verordend, niet worden veranderd in welke vorm of op welke manier dan ook.

Het is nu geheel aan elke individuele ziel, waar zij werkelijk wensen te leven en te zijn, aangezien elke ziel een vrije wil en keuze heeft. Merk op dat elke ziel inderdaad een overeenkomst heeft getekend dat men zou deelnemen aan een experiment op Aarde, en inderdaad kunnen zij er nu voor kiezen om uiteindelijk voorbij deze overeenkomst te gaan in de Oude Aarde die alleen nog maar in holografische vorm bestaat en niet meer in werkelijkheid. Dat is geheel aan elke ziel.

Toch, die zielen die werkelijk het oude achter zich kunnen laten (geen bagage van de Oude Aarde en 3D toegestaan), zullen inderdaad de Nieuwe Aarde co-creëren en zijn dat al aan het doen.

Ik sta vaak in ontzag en verwondering als ik dit elke dag ervaar. Want inderdaad, de mogelijkheid is in het hier en nu, om te beginnen met het creëren van een totaal nieuwe realiteit, waarin er vrede en harmonie en onvoorwaardelijke liefde in jezelf is, omdat het Koninkrijk der Hemelen inderdaad in jezelf is en niet buiten jezelf, en zo een totaal nieuwe realiteit te creëren voor jezelf en de manier waarop je nu je leven leidt. Inderdaad, je omarmt jouw eigen Goddelijkheid – als stap volledig in de waarheid van de Universele Ziel die je inderdaad bent!

Meer nog, wanneer er harmonie en eenheid is binnen in jezelf en onvoorwaardelijke liefde, kun je dit uiteindelijk ook BUITEN jezelf creëren en ervaren. Dit is inderdaad Ziel Meesterschap op de hoogste graad.

Ik word zo vaak herinnerd, en ik deel dit met mijn leerlingen, aan de Zenmeester die zijn leerlingen opdroeg, toen hij in de lotushouding op de grond zat, te proberen hem te bewegen, zijn armen op te tillen en hem op zijn voeten te zetten. Hoe hard de leerlingen het ook probeerden, en zij allemaal, zij konden geen enkel deeltje van hem optillen, zelfs geen fractie!

“Dit is meesterschap!” zei de Zenmeester, “wanneer niets en niemand je kan bewegen, want je staat volledig in je zielsmeesterschap en wordt zo een onwrikbare kracht naar believen!”

We zullen zelfs in staat zijn de vermogens van de Zenmeester uit te breiden als we ons het Universele Meesterschap herinneren en hoe te leven op de Nieuwe Aarde, als het Gouden Tijdperk aanbreekt – het Tijdperk van Eenheid, Harmonie en Vrede.

Zoekt en gij zult vinden!

Klop en de Deuren zullen geopend worden!

Open het Heilig Hart dat het Portaal is naar alle Wijsheid, Kennis en Begrip, en de Hoogste Onvoorwaardelijke Liefde.

Laat alles achter je – en je zult leven en een nog overvloediger leven vinden op de Nieuwe Aarde.

Wat een Goddelijk Geschenk!

Judith Kusel

Bron

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥ 

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien