De Nieuwe wervelkolom van de nieuwe aarde

DE NIEUWE WERVELKOLOM VAN DE NIEUWE AARDE

door Judith Kusel – 13 februari 2021

Immens krachtige energieën stromen binnen en dus, als onze nieuwe Lichtlichamen zich vormen voor de Nieuwe Aarde, hebben wij inderdaad nu twee ruggengraat kolommen, één nog in de fysieke vorm, en één in het etherische, of beter gezegd in het Lichtlichaam zoals dat in 7 fasen wordt geactiveerd.

Wanneer het Lichtlichaam in één keer geactiveerd wordt, zouden wij niet in staat zijn om nog een brug te vormen tussen de Oude Aarde en de Nieuwe Aarde.  Wij bevinden ons nog steeds in een overgangstijd – hoewel velen reeds in de Nieuwe Aarde werkzaam zijn en dus in die veel hogere dimensionale staat verkeren, heeft de oude fysieke vorm wat meer tijd nodig om zich aan te passen, hoewel hij er wel is en zich al aan het aanpassen is.

Ik merk dit nu voortdurend in mijn eigen lichaam, terwijl alles wordt verjongd en opnieuw wordt uitgevonden, en anderen beginnen dit ook op te merken.  Wanneer zij dat doen, weet ik dat dit niet mijn verbeelding is, maar heel echt.

Vanmorgen werd ik naar een plaats geroepen waar ik voor het eerst de Kristallen Piramiden ontmoette (Gezonken voor de kust onder de zee) en een immens krachtige vortex-energie.  Ik word daar vaak naartoe geroepen als er immense veranderingen op til zijn en dan wordt me getoond wat die zijn.

Inderdaad, ik steeg bijna op, toen de krachtige energie van de Nieuwe Aarde door me heen stroomde, en ik letterlijk de Nieuwe Aarde verwelkomde en inderdaad op haar liep, want ze is heel erg aanwezig en toegankelijk in de Natuur, vooral in het water.

Toen ik terugkwam, was ik nog steeds zo opgeladen dat ik moest gaan liggen, en toen werd mij getoond wat er gebeurde.  Ik zag nu duidelijk mijn tweede wervelkolom, die zich tot ver voorbij mijn hoofd uitstrekte, aangezien de fysieke belichaming in het Lichtlichaam van de Nieuwe Aarde veel langer is.  Op hetzelfde moment werd mij getoond hoe meer chakra’s zich nu vormen en openen – niet slechts 12, maar inderdaad 24 en deze zullen uitbreiden wanneer wij de belichaming van de Nieuwe Aarde volledig integreren, tot 36 enz.

De ruggengraat fungeert als een bliksemafleider, een energiegeleider, en meer dan dit een stemvork en fungeert inderdaad als een Kosmische Antenne die afstemt op de Kosmische ruggengraat en die van de Aarde. In dit geval, weer twee, het Oude en het Nieuwe, totdat het Oude dan volledig oplost.  Dit komt omdat we nog steeds heel erg fysiek betrokken zijn bij de Oude Aarde, hoewel in overgang.

Ik werk sinds 2009 met de Ruggengraat van de Aarde, en heb inderdaad intensief gewerkt met de volledige opening, omdat tijdens de verschillende tijdperken op aarde, en het zinken van landmassa’s en het hervormen daarvan, vooral na de overstromingen, veel van deze centra werden gesloten.  (Lees mijn boek “Waarom ik in Afrika geboren ben: – de nooit eerder opgetekende geschiedenis van Elysium en het Leeuwenrijk”).

Ik was dan ook dolgelukkig toen ik zag dat de Nieuwe Ruggengraat van de Nieuwe Aarde op zijn plaats was en inderdaad met een enorme snelheid vibreerde.  Het was van een veel hogere frequentie en vibratie (Dimensionaal) dan de oude en het was nu inderdaad slapende centra aan het activeren in de Gizeh piramides en alle piramides op aarde (die nog steeds zichtbaar zijn) en de Kristallen piramides en de Kristallijnen Piramide Rasters. Gedurende de tijd van Elysium werden alle Kristallen Piramiden op strategische plaatsen geplaatst en allen waren afgestemd op de Ruggengraat van de Aarde en inderdaad, dit zijn allemaal krachtpunten binnen een massief krachtnetwerk, dat letterlijk is aangesloten, via de ruggengraat naar de Zonnekern, de Galactische Kern en de Universele Ruggengraatkolommen. (Zoals boven – zo beneden).

Mij werd getoond hoe het geheel is afgestemd op Orion en Sirius en Cygnus (Horus) en inderdaad hoe energie in de Intergalactische en Universele Kernen via deze in de ruggengraat van de Nieuwe Aarde stroomt.

Op jullie beurt zullen jullie allemaal merken dat er nu grote beweging is binnen jullie wervelkolom.  Dit komt doordat de tweede ruggengraat in sommigen meer geactiveerd wordt, en zich inderdaad uitbreidt in degenen wier lichtlichamen in de eerste stadia geactiveerd zijn.  (Let op, er zijn 7 stadia.  Wij zijn nu slechts in de eerste stadia, want in 2032 zullen de volledige activeringen actief zijn als de Oude Aarde totaal desintegreert).

Wat dit betekent is dat onze heilige hartcentra dan volledig geactiveerd zijn, evenals onze hogere geesten (paranormaal begaafdheid, channeling en transmissie- en afstemmingsvermogens) en wij zullen toegang kunnen krijgen tot Kosmische Informatie en Kennis en Wijsheid, die ons zullen helpen om de Nieuwe Gouden Eeuw mede te creëren.

Wij zullen in de komende maanden intense veranderingen doormaken, terwijl de Oude Aarde meer en meer uiteenvalt en de oude systemen en oude manieren, en overgang naar het Nieuwe.  Inderdaad, hoe meer sommigen zich vastklampen aan het oude, hoe meer zij zullen merken dat het allemaal oplost.  Het Oude kan geen vorm meer houden.

Toch, begrijp dat de grootste overgang, BINNENIN jou zal komen. Je zult uitgerekt worden tot de Nieuwe Jij.  Binnen een jaar vanaf nu zul je jezelf nauwelijks meer herkennen en dat is hoe het zou moeten zijn.

Zoek niet naar bevestiging buiten jezelf – zoek dit binnenin jezelf.  Wandel in het gezelschap van het Goddelijke en jouw hoogste leiding en je zult merken dat je de immense veranderingen gemakkelijk zult kunnen navigeren en steeds hoger zult komen in de Ware Jij, de nieuwe jij, de uitgebreide jij, de waarachtige jij en de Nieuwe Aarde.  Jullie zullen door dit alles heen geholpen worden.

De Nieuwe Ruggengraat zal inderdaad zo veel in onszelf onthullen dat we ons nu moeten herinneren zodat we de Nieuwe Aarde kunnen bewandelen.  Naarmate het meer en meer geactiveerd wordt, zullen we beginnen ons volledig Universele Meesterschap weer op te nemen en ons opnieuw te verbinden met alle delen van onze ziel en ons Galactisch en Universeel burgerschap in de hoogste graad te hervatten.

We zullen nu in staat zijn om ons in vorm en wezen te manifesteren op veel hogere manieren en graden en binnen de Goddelijke Wetten.  Meer dan dit, vanuit het Heilig Hart ALS EEN met het Goddelijke en de hoogste waarheid binnenin.

We zullen in staat zijn om van hart tot hart, van ziel tot ziel, en telepathisch te communiceren en leugens en bedrog zullen niet meer bestaan.

De ruggengraatkolommen stemmen ons af op ons Kosmische Zelf en inderdaad Moeder Aarde terug in de Kosmische strijd waar zij werkelijk thuishoort.

Judith Kusel

http://www.judithkusel.com

Vertaling: Martien