De Heilige Zegels

De Heilige Zegels

Door Judith Kusel – 21 Maart 2021

De meest heilige Zegels die immense Licht Pockets met informatie bevatten voor de Nieuwe Gouden Eeuw en de Nieuwe Aarde zijn zojuist verbroken en de Licht Pocket Informatie wordt in verschillende fasen vrijgegeven aan die zielen op Aarde die klaar zijn om zulke informatie en activeringen te ontvangen.

Deze gaan hand in hand met de meest heilige en verborgen leringen van Yeshua en Maria Magdalena, die op een gegeven moment inderdaad werden verbrand, en sommige kopieën werden in beslag genomen en kregen nooit het daglicht te zien, door degenen die dergelijke informatie wilden beheersen.

De zegels die nu worden verbroken, zullen inderdaad rechtstreeks worden overgebracht naar die zielen die klaar zijn om door een immense transfiguratie te gaan en die daarmee bezig zijn. Dit zal betekenen dat deze kennis niet door een mens zal worden overgedragen, maar rechtstreeks zal worden overgebracht, om elke inmenging van buitenaf te voorkomen.

Wat dit betekent is dat deze Licht Pockets van Informatie, deze zielen inderdaad naar de hogere dimensionale staat en frequentiebanden zullen tillen, en naar de Nieuwe Aarde belichaming op de meest krachtige manieren.

De sleutel hier is zuiverheid en zuiverheid en zuiverheid van intentie, want iemands aangeboren intentie zal altijd worden gelezen. Zullen dergelijke acitiveringen en informatie gebruikt worden voor het hoogste goed en het grotere goed van allen, of voor zelfbediening enz. ?

De Heilige Zegels bevatten de oneindige Kracht Pockets van Goddelijke Liefde in zijn zuiverste vorm, met de ultieme transcendentale Pockets van Goddelijke Lichtinformatie, die elke beschrijving te boven gaat.

Het zal enorme veranderingen teweegbrengen in de trillingsfrequenties van de fysieke belichaming en volledige overgang naar het nieuwe Lichtlichaam dat zich reeds aan het vormen is, aangezien de etherische wervelkolom van degenen die er klaar voor zijn, reeds op zijn plaats is, plus de energierasters.

Hiermee is het Goddelijk Vrouwelijke bezig haar eigen Heilige Zegels vrij te geven, die zich verankeren in de Vrouwelijke Christus, en de Magdalena Codes, en dit zal culmineren in het Heilige Boek van Liefde dat ook wordt teruggegeven, na verloop van tijd.

Meer dan dit, Yeshua en Maria Magdalena, de Hoge Ordes van de Christenheid plus de Magdalena’s, werken in de hoogste graden nu met de transfiguratie en met de ingewikkelde transformatie, van die zielen die wensen en klaar zijn om door de transfiguratie te gaan, en totale wedergeboorte, en het oude zelf voorgoed achter zich te laten. Zij werken met de Heer Melchizedek, de Hoge Orden van Melchizedek, Henoch, en Johannes.

Immens krachtige overgangen staan voor de deur, en vooral die zielen die nu het proces leiden.

Het is een diepe transfiguratie naar de hoogste lichtstaat en de hoogste uitdrukking van onvoorwaardelijke liefde, Christus-zijn en inderdaad het volledig omarmen van de Goddelijkheid in jezelf, zoals men EEN is met de Goddelijke Bron en het Oneindige Geheel.

Dit zijn inderdaad zeer heilige en heilige weken die we nu binnengaan.

Het is een tijd om stilte en een veel diepere verbinding met de Goddelijkheid binnenin op te zoeken en zo leiding en helderheid in de hoogste graad te zoeken.

Als je werkelijk zoekt, zul je ontvangen. Als je vraagt, zal je gegeven worden in de mate dat je klaar bent om te ontvangen en dit kunt assimileren.

Het is nu inderdaad de tijd om het innerlijke heiligdom, de innerlijke heilige ruimte, de tempel te zoeken en daar te verblijven. Op zoek naar de heiligheid, de heiligheid en inderdaad, de Goddelijke Alomtegenwoordigheid in de hoogste graden.

Maak je gereed voor intense transformatie en intense transfiguratie, nu versnellend voor die zielen die klaar zijn om dit te ontvangen.

Heilig, Heilig, Heilig.

Heilig, Heilig, Heilig.

Alles is heilig.

Alles is heilig.

Alles is Goddelijk.

 

Judith Kusel.

Bron

 

Vertaling: Martien