De Heilige Unie Binnenin

De Heilige Unie Binnenin

Door: Judith Kusel – 9 Mei 2021

Nu het Heilig Hart zich opent op het diepe zielsniveau en daarmee het grotere Hart, verbonden met de ziel – en dus het Goddelijke binnenin, vindt er een diepe heling plaats binnenin, die zielen die werkelijk het hoogste pad van pure, onvoorwaardelijke liefde zoeken.

In dit opzicht begint alle Onvoorwaardelijke Liefde binnenin jezelf.

Je kunt alleen oprecht van een andere ziel houden, in de mate waarin je van jezelf houdt.

Je koestert jezelf.

Je koestert jezelf in de diepste zin van het woord.

En dit koesteren en verzorgen nu, plus het diepste zoeken naar evenwicht en harmonie van binnen, is van het allergrootste belang nu alles in een immens krachtige staat van verandering en stroom is, en daarmee de heilige vuren over de aarde vegen, de Oude Aarde zuiverend, reinigend en inderdaad transmuterend.

Want de diepste liefdevolle relatie begint eerst in jezelf.

Het Goddelijk Mannelijke, het Goddelijk Vrouwelijke van binnen.

In oude Essenen en Mysterie school leringen was er een heilige praktijk, waar men leerde hoe men het Goddelijk Mannelijke en het Goddelijk Vrouwelijke in zichzelf kon huwen.

Het Goddelijk Vrouwelijke werd “Serah” genoemd, dat in de kern het woord “Seraphim” heeft, de engelen die de Troon van de Goddelijke Bron omringen en dag en nacht de heilige liederen zingen. Hun essentie is pure liefde. Door hun constante afstemming en gezang (Goddelijke Geluidsfrequenties en trillingen) houden zij het Omniversele Harmonische in de Schepping in perfecte balans en harmonie en ALS EEN met het Goddelijke. Daarmee houdt het Goddelijk Vrouwelijke de Kracht van Liefde, Onvoorwaardelijke Liefde in zich, met de spiralende energie van de Schepping, (de Kundalini) en zij is inderdaad Liefde in Actie, Zijn, en uitdrukking.

Het Goddelijke Mannelijke werd “Zadok of Sadock” genoemd, wat het Goddelijke Mannelijke en het Hoge Priesterschap ervan omvat. Aldus de zuiverste essentie van het Goddelijke Mannelijke, wanneer hij volledig staat in de volheid van de Goddelijke Liefde, het Goddelijke Licht en de Goddelijke Wijsheid en de Goddelijke Kracht. Aldus behoort het Oude Priesterschap van Zadok, inherent tot de Hoge Orde van Melchizedek.

Wanneer men zich eerst aldus verbindt met de “Serah” (het Goddelijke Vrouwelijke) in zichzelf, en één wordt met haar, en de “Zadok” (het Goddelijke Mannelijke), bewegen de Hogepriester en de Hogepriesteres aspecten in zichzelf, zich in heilige Eenheid en Harmonie, en zo ook de rest van de lichamen. Wanneer zij volledig samengesmolten zijn als inderdaad in balans, en in harmonie, worden de heilige vuren aangestoken, binnen en buiten – de Shekinah.

Wanneer deze allemaal ontstoken zijn, komt men in de staat van co-creatie, waar men letterlijk kan co-creëren op de hoogste manieren, ALS ÉÉN met de Goddelijke Wil en ALS ÉÉN met de Goddelijke Wetten.

We bevinden ons inderdaad allemaal in een proces van intense transmutatie, en dus ondergaan liefdevolle relaties intense veranderingen.

Alleen wanneer we de heilige eenheid BINNEN ONSZELF vinden, kunnen we de ultieme nieuwe en veel hogere heilige eenheid BUITEN onszelf aantrekken met een Ziel die het perfecte GODDELIJKE COMPLEMENT is.

Het Goddelijk Complement omhelst de perfecte match, van trillingsfrequenties, en is dus in harmonie en Eenheid. Dit zal inderdaad in een heel andere vorm komen dan de meesten van ons zich nu zelfs maar kunnen voorstellen, want dit Goddelijk Complement mag dan nu niet eens op aarde geïncarneerd zijn, maar wanneer het in de hogere dimensionale staat is, kan het nu samensmelten met de Goddelijke Geliefde op manieren die we nu nog niet eens kunnen bevatten.

We hoeven niet fysiek samen te zijn om de Goddelijke Eenheid in zijn ultieme betekenis te ervaren. Ik zal niet meer zeggen, want hier duikt men steeds dieper in het Mysterie en inderdaad openbaart het Mysterie zich alleen aan hen die dit zoeken met zuivere intentie en inderdaad met een zuiver hart en ziel. Het is een pad dat weinigen ooit zullen bewandelen, omdat het het uiterste vergt van Liefde, Vertrouwen en Geloof, en meer dan dat, respect.

Als je zelfs jezelf niet kunt respecteren, en jezelf niet kunt vertrouwen, en jezelf niet tot het uiterste kunt liefhebben, hoe kun je dan een ander in de hoogste graad respecteren, vertrouwen en liefhebben?

We worden voorbereid op iets dat in dit opzicht zo verbazingwekkend is, dat we eerst in onszelf moeten samensmelten, en dan met zuivere intentie en transfiguratie, en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en het Goddelijke, bewegen naar de nieuwe belichaming en vorm en inderdaad nieuw leven en een nieuw begin.

Want inderdaad, het Heilig Hart en de Heilige Unie smelten samen en creëren de Heilige Vuren.

Dit is de hoogste uitdrukking van Liefde.

Goddelijke Liefde.

Liefde ad infinitum.

Judith Kusel

Vertaling: Martien