De Grote Splitsing

De Grote Splitsing

Door: Judith Kusel – 1 Juni 2022

Vorig jaar, toen ik me voorbereidde om naar de USA te gaan, werd ik geroepen om veel energiewerk op afstand te doen op heilige plaatsen daar, en in het proces werkte ik met de Heilige Oude Wezens en die Tribale Wachters en Hoeders die zich inderdaad slechts hebben teruggetrokken in een veel hogere dimensionale frequentieband en die nog steeds overal aanwezig zijn. Ik werk nooit met sites, zonder toestemming te vragen, en zo maakten zij zich aan mij bekend.

Ik kreeg de sites te zien in hun oorspronkelijke vorm, lang voordat de Grote Overstromingen waren en daarna toen de Stammen inderdaad naar deze sites werden geleid en zelfs het medebewind en de bewaarderschap over deze landen op zich namen.

Vanmorgen werd ik wakker en verscheen White Feather, één van de Ouderen, en hij liet me zien wat er gebeurt, terwijl de trommels slaan en waarlijk roepen.

Ik werd meegenomen naar de Hopi Site waar de Grote Hopi Profetie is opgeslagen en mij werd getoond wat hier gebeurt, en de Ouderen en de Tribale Wachters en Bewaarders verzamelden zich om mij heen.

Terwijl de trommels werden geslagen en er werd gesproken, verschenen er twee duidelijke lijnen: De eerste lijn had zich afgesplitst van de onderste lijn, en inderdaad was deze lijn wit-goud. Deze stroom zielen splitste zich nu werkelijk volledig af van de onderste lijn en terwijl zij voortschreden naar de Nieuwe Aarde, werden zij getransformeerd in een totaal Nieuw Volk en bovenal werden zij Wit-Goud (energetisch en figuurlijk). Zij zijn het Nieuwe Gouden Ras, het Nieuwe belichaamde ras van veel hogere Wezens, die daadwerkelijk EEN zijn met de Grote Geest (de Goddelijke Bron) en aldus leven in Eenheid en Harmonie, met de Nieuwe Moeder Aarde en Al-Dat-Is.

Zij zijn steeds lager gezonken en werkelijk steeds meer naar beneden getrokken in het moeras van hun eigen onvermogen om eruit en erboven uit te stijgen, terwijl de Oude Aarde desintegreert. Dat is immers hun eigen zaak en hun eigen vrije wil en keuze. Mij werd getoond dat alles aan het oplossen is en dat de Oude Aarde op geen enkele manier meer vorm kan houden.

Toen werd mij getoond hoe alle stammen over de hele wereld en de zielen die hen leiden, de Grote Stam der Zielen zo u wilt, werkelijk allemaal hetzelfde aan het doen zijn. De Hogere Stroom zijn er weliswaar veel minder dan de onderste stoom, maar de Hogere Stroom wordt waarlijk steeds hoger en hoger getild, want als zij de Nieuwe Aarde binnenstappen, worden zij herrezen in het Ware Zielzelf, en nemen dan hun ware Goddelijke Zielzelf aan, en zo opent zich oneindige ruimte waarin zij het Nieuwe kunnen cocreëren met Liefde, in Eenheid en Harmonie en ALS EEN.

Mij werd toen getoond dat de Hoogste Stroom, de Wit-Gouden Stroom, allen hun hartcentrum volledig open hebben en nu leven vanuit het Heilig Hart. Zij zijn met elkaar verenigd via de Hart- en Zielcentra en leven vanuit ÉÉN HART en zijn werkelijk ÉÉN HART EN ÉÉN ZIEL.

Ik zag de Ouderen feestvieren, terwijl de trommels sneller begonnen te slaan en er waarlijk vreugdezang opsteeg uit de Wit-Gouden Stroom van Zielen, terwijl zij steeds hoger rezen in de Eenheid en Eensgezindheid. En de gehele Kosmos sloot zich aan bij het gezang en de viering.

Toen werden mij opnieuw de Heilige Plekken getoond, niet alleen in Amerika maar over de hele wereld, vele nog totaal verborgen voor de mensheid. Ik zag ze nu gevuld met de Witte Vlam en ze vulden zich werkelijk tot hun volledige capaciteit, terwijl ze opnieuw worden geactiveerd en ook worden opgetild, naar de Nieuwe Aarde.

En in mij stijgt DE ODE AAN JOY op terwijl ik meedoe aan de viering.

Ik dank White Feather en de Ouderen, de Voorvaderen, de Hoeders en de Wachters en Heilige Personen dat zij mij dit hebben laten zien, samen met de Goddelijke Bron en al mijn Raad van Ouderen die de Troon van het Goddelijke omringen en die met mij en de Hoge Ordes samenwerken.

Dit is ongekend in de geschiedenis van de Buitenste Planeet Aarde terwijl de Binnenste Aarde zich heeft verenigd in de viering.

Ik heb gesproken!

Door Judith Kusel

Bron

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org