De Allereerste Beschaving Op Aarde = ELYSIUM

De Allereerste Beschaving Op Aarde = ELYSIUM

Door: Judith Kusel

In die dagen leefden hier reuzen als deze, maar omdat dit ras al lang verdwenen is, zal ik ze eenvoudig de kinderen van de Zonnegod noemen, want in werkelijkheid is dit wat ze waren en hun schaduwen spoken nog steeds rond in dit land, en soms zijn ze er nog – maar zijn al lang geleden verhuisd naar andere dimensies, en vlakken van bestaan, waar gewone mensen geen toegang toe hebben, tenzij ze goed op elkaar zijn afgestemd.

Zij waren uitstekende zeelieden, dreven handel in alle delen van deze planeet, en vermengden zich dus vaak met andere buitenposten die over deze planeet verspreid lagen.  Niet alleen hadden zij geavanceerde schepen die amfibisch waren, maar zij hadden ook ruimteschepen en reisden naar de verre uithoeken van dit universum en zonnestelsel, evenals naar andere Melkwegstelsels.

De kinderen van de Zonnegod bouwden enorme tempelcomplexen, op plaatsen waar zij ook hun steden bouwden, hoewel de meest heilige daarvan meestal werden gebouwd op plaatsen met een hoge energie – vaak op eilanden, met bergen, weelderige vegetatie en kristalheldere watervallen en beekjes.  Het waren de inheemse wouden die de krachtigste energie uitstraalden, en als het type kristal dat zij gebruikten om hun gebouwen of bouwwerken mee te versieren, van een zeer zeldzaam en kostbaar type was, die alleen in bepaalde streken van deze planeet konden worden gevonden, en meestal werd geïmporteerd uit Orion en Andromeda, en sommigen kwamen van de Pleiaden.

Deze tempels of heilige plaatsen waren zo groot, dat men ze met het blote oog van heel veraf kon zien – ze schitterden als de zon en konden verblinden als men er rechtstreeks naar keek. De meeste van deze complexen waren gebouwd in concentrische cirkels die naar binnen liepen en eindigden met enorme piramiden die zich in het centrum bevonden.  Gewoonlijk werden deze in de middelste cirkel gebouwd en dan in een vierkant.

Soms, afhankelijk van welke tempel het was, verschilden ze.  In sommige gevallen werd de cirkel verdeeld in vier gelijke delen, met een kristallen piramide in het midden van elk, met massieve paden die de cirkel verdeelden – deze werden zo gebouwd om samen te vallen met de oost-, west-, zuid- en noordas van een bepaalde plaats, en dan in lijn met de zon en de maan – zodat ze ook dienst deden als astronomische observatiestations – ook om de mensen te herinneren aan de vier elementen waaruit elk bestond – lucht, water, vuur en aarde.  Het vijfde element was het etherische (ether), dat werd gesymboliseerd door de piramidesteen, die normaal gesproken absoluut doorschijnend was en dus binnen een dergelijk bouwwerk het idee gaf alsof het van binnenuit verlicht werd.

Deze tempelcomplexen dienden tegelijkertijd als wetenschappelijke observatiecentra en de Planeet was, en was vanaf het allereerste begin, een bevoorradingsstation voor de enorme moederschepen van de verschillende melkwegstelsels en sterrenbeelden die behoorden tot de Intergalactische Broederschap van de Witte Vlam en in deze dan werden de verzamelde gegevens overgestraald naar een tussenstation, in Venus, en dan verder naar de melkwegstelsels die de gegevens nodig hadden.

Altijd waren er twee vitale tempelcomplexen, die buitengaats lagen en alleen toegankelijk waren voor degenen die er werkten – dus de acolieten, de Ingewijden, het Priesterschap en de Hogepriesters en Hogepriesteres – deze lagen meestal op een eiland ver uit de kust en men kon alleen in de buurt van deze plaatsen komen als men daar toestemming voor had.  Dit had vooral te maken met de frequenties en trillingen waarmee dit Priesterschap werkte, de meesten van hen hoogopgeleide en gespecialiseerde wetenschappers.

In dergelijke plaatsen waren er toen twee belangrijke tempels – de tempel der wijsheid en de tempel der kroniekenbewaarders.  De tempel van wijsheid instrueerde de ingewijden vooral over de grondbeginselen van de kosmische wetten, en ook over het gebruik van de geest om niet alleen de fysieke vorm van dingen te materialiseren en te de-materialiseren, maar ook om structuren te bouwen met behulp van trillingsfrequenties – daarom konden zij vaste voorwerpen zoals rotsen de-materialiseren, en dan met geestkracht en bepaald gebruik van geluid enorme  rotsen, die  tonnen wogen, op hun plaats zetten – precies op de plek waar zij ze wilden hebben.

De kroniekenbewaarders hielden niet alleen bij wat er op deze planeet gebeurde, maar ook op kosmische schaal – en dan werkten zij onder de grotere orde van de Universele Kronieken en dan de grote Goddelijke Kosmische Kronieken – dus rechtstreeks verbonden met de centrale kronieken van de Goddelijke Bron.

Nu moet men hier denken aan computerchips, alleen werd de opname ervan gedaan met bepaalde zeer hoge frequentie kristallen, en dan gestraald met kosmische energievelden naar het centrale brein (Goddelijke Bron) en rechtstreeks naar de centrale Hal van Kronieken.

De mainframe computer of terminal, die hen niet alleen in staat stelde dit te doen, maar tegelijkertijd kunstmatig het klimaat van deze planeet controleerde, evenals alle energievelden en de trillingsenergie op deze planeet – denk hierbij aan de manier waarop zij inter-dimensionaal konden reizen door gebruik te maken van frequenties – en dus naar believen konden materialiseren en de-materialiseren – naar bijna elke plaats waar zij maar wilden, dit alles werd in feite mogelijk gemaakt door het enorme kristal dat was ondergebracht in de Kristallen Piramide – de Tempel van de Witte Vlam.  Het werd de “Witte Vlam” genoemd omdat niemand het Eiland waarop het stond kon betreden zonder van een bepaalde trillingsfrequentie te zijn – zij zouden eenvoudigweg desintegreren – en ook vanwege het verblindende witte licht dat het uitstraalde – het was in feite een massief baken van Licht – en dus verblindend….

Alleen de zuiversten van de zuiveren en zij die van hoogontwikkelde sterrenstelsels kwamen, konden daar werken – en dus waren het vooral zij van hoogontwikkelde sterrenstelsels en constellaties die daar werkten – de meesten waren als vrijwilligers gekomen om deze planeet te helpen – en waren gebleven.

Met de hulp van de Hogepriester en Hogepriesteres die de leiding hadden over het Tempelcomplex van de Witte Vlam, werden de energierasters, de leylijnen, de energie Vortexen, evenals de energievelden van deze planeet ingesteld.

Er is één rechte lijn die in principe deze planeet doorsnijdt en die de krachtigste en heiligste lijn is – onder het oppervlak van de bovenste korst van deze planeet, en op deze lijn bevinden zich twee enorme ondergrondse rivieren, die helpen om water en licht te leveren aan de grote ondergrondse ruimtestations in deze regio en in het bijzonder in één bepaald blok op die lijn.   Deze plaats was altijd afgebakend als uitsluitend toebehorend aan de Hoeders van de Witte Vlam – en was dus niet toegankelijk voor het grootste deel van de bevolking.

Omdat het land van Elysium voor een deel uit eilanden bestond en dus hetzij over water hetzij vanuit de lucht bereikbaar was, leefden deze mensen in feite van het bevaren van de zeeën, en waar zij ook toevallig nieuwe landen vonden, lieten zij hun symbolen achter – die nog steeds over de hele wereld te vinden zijn.  In zekere zin was het een gecodeerde taal, die elke bezoeker uit afgelegen streken van de melkwegen in staat zou stellen dit te interpreteren en zich dan te realiseren dat deze planeet haar hoofdkwartier in bepaalde delen had en dat toestemming moest worden verkregen om haar te bezoeken.

Dit was gewoon een kwestie van beleefdheid – net als wanneer een jacht nu een haven binnenvaart en zowel de vlag van het land dat het bezoekt als de eigen vlag laat wapperen – als een kwestie van respect tonen.

Andere tempelcomplexen waren gewijd aan het meten van de aardkorst, andere aan astronomische waarnemingen, weer andere aan genezing, weer andere aan geluidstrillingen en muziek, weer andere aan kunst en creativiteit, weer andere aan andere wetenschappen – zoals er ontelbare manieren zijn om de ziel tot uitdrukking te brengen.

Alles bij elkaar waren er twaalf van zulke centra – en over elk van deze centra regeerden 12 Hoge Priesters en 12 Hoge Priesteressen – dus 24 in totaal.  Elk van hen bezat een sleutel tot een bepaalde geheime code en alleen als allen verenigd waren kon de planeet stabiel blijven – en de dertiende bezat de macht – gewoonlijk bezat de hoogstgeplaatste Hogepriester of Hogepriesteres deze sleutel – en meestal werd deze kennis nooit onthuld.

In het grote geheel der dingen waren dit de pioniers, de eersten die vrijwillig deze planeet bewoonden.  Zij kwamen van andere planeten en melkwegstelsels en brachten de technologie van deze planeten met zich mee – zij waren dus zeer geavanceerd – en in het begin werkten allen als een eenheid.

De Hoge Priesters traden vooral op als de bestuurders en hielden zich ook bezig met praktische zaken, zoals bestuur, en de structuren die moesten worden opgezet.  Dit betekende de bouw van steden, de sociale structuren en het algemene welzijn van de bevolking van het structurele niveau.  Aangezien de man altijd degene is die structureel denkt, vervulde hij in feite deze rol en het was de verankering van dergelijke structuren die de Hogepriesters in de meeste gevallen tot stand brachten en handhaafden.

De Hoge Priesteressen waren degenen die fungeerden als DOORZEND kanalen voor en naar de Goddelijke Bron. Zij waren altijd de meer gevoelige, intuïtieve en verzorgende priesters, die zich meer toelegden op de genezende kunsten, met kruiden, ook de tempels van het onderwijzen en leren – vooral de jongeren.  Ziele lezingen werden gedaan door de Hoge Priesteres van de Tempel van de Witte Vlam, en de priesteressen die in nauwe samenwerking met haar werkten.

De kunst van de astrologie werd bijvoorbeeld gedaan door de Hoge Priesteressen – die geboortekaarten maakten voor zuigelingen die geboren werden – en de talenten van deze zielen werden onmiddellijk geïdentificeerd.

Een kind kreeg bij de geboorte zowel een ziellezing als een astrologische horoscoop en deze werd vanaf de dag dat het geboren werd in een geboortekristal geprogrammeerd en bleef de rest van deze incarnatie bij het kind. Het had ook de blauwdruk van die ziel erin gecodeerd – al wat het kind moest doen was dit kristal aanboren om zijn inherente talenten, bekwaamheden te activeren en deze dan maximaal te benutten – (aangezien mensen veel langer leefden dan wij nu) en dan het kosmische meesterplan voor zijn leven, dus zielsmissie en doel!

Bevolkingsbeheersing was van het grootste belang en vanaf het begin paarden mensen alleen met de intentie om een kind te krijgen – meestal één – en zorgden er dan voor dat dit gebeurde in overeenstemming met de wet-van-één en in grote liefde.

De seksuele energie werd op een totaal andere manier gebruikt, en in overeenstemming met de Oude Heilige Seksuele Rituelen.

De Hoge Priesters en Hoge Priesteressen en degenen die speciaal voor deze taken waren opgeleid, b.v. Verlichte Tweeling Vlammen, hadden zeer strikte regels betreffende de oude seksuele riten, die werkten met de slangen energieën (kundalini) van het Goddelijke Godin principe, en die dan op hun beurt bepaalde vortex energie centra op de planeet activeerden.  Ik zal hier echter niet in details treden, hoewel mij veel is geopenbaard, en wat alleen aan de mensheid zal worden teruggegeven, wanneer zij eindelijk de seksuele ENERGIE hebben begrepen, en het Heilige VUUR van God/Godin dat werkelijk GEZOND is.

Er was overvloed en het was letterlijk een tijd van grote harmonie en overvloed op deze planeet en zo bloeide de hele planeet op.  Het werd een mooie en levendige plaats, en wezens van andere planeten werden aangetrokken tot dit juweel in de kroon van de schepping – en dit leidde uiteindelijk tot haar ondergang.

In het begin functioneerde alles voor het welzijn van het grotere geheel.  Omdat zij wisten dat alles Goddelijke Energie was en dat alles voortkwam uit, of kwam van dezelfde Goddelijke Bron, was er een gevoel van EENHEID met alles en iedereen.  Dit strekte zich uit tot de wereld om hen heen – van bomen tot het nederigste schepsel – het zichtbare en onzichtbare – en zo leefden allen in vrede samen.

Oorlogen waren in die tijd onbekend en geschillen werden afgehandeld door het Priesterschap.  Later, toen de bevolking van de planeet groeide, namen de koningen een deel van het bestuur van de mensen over, omdat de hogepriesters de werklast niet aankonden.  De meesten in de koninklijke families trouwden met elkaar – of broer en zusters trouwden met elkaar om de frequenties en vibraties in hun inherente DNA en celstructuren helder te houden – meestal vanwege de planeet of Galaxy waar zij vandaan kwamen – in gedachten houdend dat elke Galaxy zijn eigen DNA heeft, gecodeerd met zijn eigen type vibratie.

In het begin waren 12 Meester Galaxies betrokken bij de Schepping van deze planeet en de daaropvolgende eerste vestiging.  Allen die op deze planeet wilden blijven, moesten een contract ondertekenen dat zij deel zouden nemen aan een experiment op de planeet, en daardoor onder de directe jurisdictie van de Intergalactische Federatie van de Grote Witte Vlam zouden vallen.

(Dit is van vitaal belang om te begrijpen.  Degenen van verschillende Melkwegstelsels hebben inherent elk hun eigen codes, gecodeerd in hun DNA STRANDEN, maar ook in hun CELL STRUCTUREN, alsmede in hun GEEST, EMOTIONELE EN ZIELEN LICHAMEN.  Dus hoe hoger geëvolueerd, hoe ingewikkelder de structuren.  Daarom kunnen zij zich niet mengen met zomaar iemand – tenzij er enige manipulatie bij betrokken is).

Over het algemeen waren zij een gelukkig en tevreden volk – en aangezien er genoeg was en meer dan genoeg voor iedereen – hadden zij niets om over te vechten – dus alles was goed.   In die tijd waren zij inderdaad de kinderen van de Zonnegod, want de centrale zon van dit zonnestelsel is een levende entiteit op zichzelf, net als Moeder Gaia en via deze centrale zon waren zij verbonden met alle andere melkwegstelsels, sterrenbeelden – en de Goddelijke Energiebron.

Maar toen gebeurde er infiltratie en rampspoed toen de Oorlogen van de Hemelen oversloegen naar dit Universum en zonnestelsel…..

(Uittreksel uit mijn boek:  “Waarom ik in Afrika geboren ben – het niet vertelde verhaal van de planeet aarde en haar belangrijkste energiecentra, en kristallen piramides)

U kunt het boek bestellen op de website van Judith

door op de link hieronder te klikken.

Bestellen

Copyright is van toepassing.

Judith Kusel

Bron

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥ 

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien