De 5e Dimensionale Staat

De 5e Dimensionale Staat

Door: Judith Kusel – 23 Februari 2021

De 5 Dimensionale Staat gaat over vergeving van jezelf en anderen en de transmutatie van angst en negativiteit. Men is ontvankelijk voor de Goddelijke Liefde, Wijsheid en Kracht, en het Eenheidsbewustzijn ontstaat wanneer men eindelijk begrijpt dat men in waarheid EEN is met alles en allen, en het Goddelijke en de rest van de kosmos, en in waarheid kan men nooit geen deel en deeltje zijn van het ENE ENIGE GEHEEL. Inderdaad, men leeft dit. Men kan afscheiding niet zien of uitbeelden.

De 7e dimensionale Staat is de frequentie waar mensen naar ascenderen wanneer zij hun hogere Lichtlichaam volledig geactiveerd hebben, hun hoogste transmissie kanalen en kunnen nu werkelijk op hun Hogere Zielzelf, de Zielengroepen, en de Kosmische Hiërarchie intappen. Voordien ascendeerden vele zielen, wat betekent dat zij hun fysieke vormen volledig verlieten. Echter, nu hebben veel van deze zielen die deze staat al bereikt hebben, in de hoogst mogelijke dienst aan het Goddelijke ervoor gekozen om in hun fysieke vorm te blijven en de rest van de mensheid te helpen hun bewustzijnsniveaus te verhogen – aangezien er één Opgestegen Meester wezen voor nodig is, om de frequentiebanden van duizenden, zo niet miljoenen, te verhogen. Dit is ook bekend als de 7e Hemel, waar de hogere Opgestegen Meesters en de Meesters van Shamballa verblijven, evenals de Oude Wezens. Het is ook waar de meeste engelen verblijven en in zichzelf geïntegreerd worden.

Men kan geen toegang krijgen tot de 6e en 7e dimensionale staten, zonder werkelijk het Negatieve Ego te beheersen. In dat ego is het neutraal, maar als het uit balans is, zal het destructief zijn, aan beide kanten van de weegschaal.

De Zonnepoort naar Sirius en het openen van de Vuren van Verlichting van de 7e Centrale Zon, laat nu de Oude Zonneschijven tevoorschijn komen, maar ook dan de oude sleutels en codes van ZON- wat VERLICHTING betekent.

Een verlicht Wezen is zich volledig bewust, in volledig meesterschap over zichzelf, dus het lagere ego, en wordt daarom volledig bekrachtigd door de drievoudige vuren, van Liefde, Kracht en Wijsheid.

Macht zonder wijsheid en liefde is wreed. Het dwingt, het vernietigt.

Maar als macht wijselijk wordt gebruikt, met grote Onvoorwaardelijke Liefde, brengt het de hoogst mogelijke dienstbaarheid teweeg en stemt het altijd af op de Goddelijke Wil en het Goddelijke Doel, die groter is dan de som van het Zelf. Het creëert daarom evenwicht en harmonie, want het kan niet anders, want het innerlijke ZELF is in harmonie, en balans, in Balans met zichzelf!

Deze tijd is dus in wezen het Pad van de Ziel, naar het herinneren van zijn EENHEID met al dat is. Meer dan dit, het is de innerlijke bekrachtiging, de innerlijke zielsactivering en volledige activering van de hogere overdragers, met de staat van pure, Onvoorwaardelijke Liefde, doordrenkt van wijsheid, en dan nemen de krachten toe, om volledig een Ziel Bekrachtigd leven te leiden. Als men eenmaal Zielsbekrachtigd is, kan men niets anders doen of zijn dan het volledig dienen van zijn zielsdoel en missie, met grote liefde en toewijding.

In werkelijkheid is de ziel slechts voor één doel geïncarneerd – om op de hoogste en beste manier het grotere goed van allen te dienen, door gebruik te maken van haar zielsgenie, en daardoor het Goddelijke te dienen met alles wat zij is! Door dit volledig te doen, en met grote liefde en wijsheid, en bekrachtigd, verhoogt de ziel niet alleen haar eigen bewustzijn, en dimensionale frequentieband, maar ook die van het collectief!

Judith Kusel

Website

Artikelbron

Vertaling: Martien