Open brief aan patriotten overal LEEF VRIJ

Open brief aan patriotten overal 

LEEF VRIJ 
door John Rappoport – 25 November 2020 

In de moderne seculiere kerk van de vervalsers vertellen ze ons dat woede verkeerd is, verontwaardiging verkeerd is, acceptatie in hypnotische slaap is waar we naar moeten streven.

Altijd buigen voor “vloeiende overgangen.” Als er een meningsverschil is, slik dan je gal door, geef je over en sluit vrede met de tirannie. De pijn zal maar even duren. Dan zul je tot een hoger begrip komen.

De autoriteiten en hun volgelingen van de pers hebben het laatste woord. Het is onze taak om ons in te passen in hun plan van aanpak.

We moeten flexibel zijn. ZIJ kunnen inflexibel zijn.

***

Als deze regels achterstevoren en ondersteboven lijken, dan is dat ons probleem, niet dat van HEN.

Dit is de positie van onze zogenaamde meesters.

Ik realiseer me dat jullie aandacht nu gericht is op de verkiezingen en de verkiezingsfraude. Maar ik wil commentaar geven op de ramp waar we tegenwoordig allemaal mee te maken hebben:

De COVID beperkingen. Lockdowns– de-facto-interne arrestatie. Beperkingen op openbare bijeenkomsten. Economische verwoesting.

Het komt er op neer: Er is GEEN noodtoestand die het wegvegen van de basisvrijheden van de Amerikanen rechtvaardigt. Geen oorlog, geen natuurlijke of door de mens veroorzaakte ramp.

Geen enkele noodtoestand kan de betekenis en de geest van de Grondwet teniet doen.

Er is een lijn die om geen enkele reden overschreden kan worden. Anders kan een ambtenaar, een wetgever of een rechtbank, gewapend met een excuus, de Grondwet opheffen.

Dat is precies wat er is gebeurd. COVID. Het is duivels slim, want ambtenaren zullen zeggen: “Je kunt geen keuze maken over hoe je jouw leven moet leiden, want wat je doet heeft invloed op andere mensen. Als je het virus bij je draagt en in de open lucht leeft, besmet je de mensen om je heen. Daarom moet je gehoorzamen aan de bevelen die wij geven…”

Jullie moeten akkoord gaan met huisarrest, als een gangstergouverneur dat nodig acht. Jullie kunnen niet naar de kerk gaan. Jullie kinderen kunnen niet naar school. Jullie moeten je zaak sluiten. Jullie kunnen niet de kost verdienen. Je moet op de publieke tribune gaan.

De helse logica hiervan is onontkoombaar, als je eenmaal het overschrijden van de constitutionele lijn toestaat. Dan is de vrijheid weg. De Verenigde Staten is weg.

Ik heb de afgelopen negen maanden bewezen dat COVID een medische en wetenschappelijke fraude is. Er is geen noodgeval of groot gevaar. Maar zelfs als dat wel zo was, kan die heldere lijn van vrijheid naar slavernij niet worden doorbroken. Of we gaan allemaal ten onder.

In plaats daarvan moeten we opstaan. We moeten leven, werken, vooruitgaan. We moeten zelf de ECONOMIE weer openen, op alle mogelijke manieren, ongeacht de orders van de overheid… federaal, staat of lokaal.

Protesten? Ja. Maar meer dan dat, we gaan weer aan het werk.

Overal in dit land staan we op onze natuurlijke en grondwettelijke vrijheden. We geven niet toe.

Onze regering is gebaseerd op de toestemming van de geregeerde. Wij beslissen. We zijn geen eigendom van de staat. We zijn geen producten die door de staat worden gevormd. We zijn niet geboren om ons hele leven lang medische patiënten te zijn.

Niemand zei dat dit gemakkelijk zou zijn. We leven niet in makkelijke tijden. Het heeft geen zin om ons te parkeren in een moeras van klagen over wat er zou moeten zijn en onze wielen te laten draaien.

Nogmaals: Wij OPENEN DE ECONOMIE OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN. We vinden een manier. We ruilen en handelen, als het nodig is. Mij is verteld dat, tijdens de Depressie van de jaren dertig, lokale burgers in Amerika 3000 verschillende valuta’s hebben gecreëerd. Hun eigen vormen van geld.

Het is een optie. Er zijn veel opties, als mensen denken en plannen. Op dit moment (en ik krijg rapporten), zijn er delen in het hele land waar de economie wijd open staat. De mensen negeren de overheidsmandaten. En ze dragen geen maskers of nemen geen afstand.

Hoe zit het met politiek links? Ze lijken de COVID beperkingen te willen. Ze willen politieke dictaten gehoorzamen. Ze zijn bereid om zich te onderwerpen aan gouverneursbesluiten. Ze buigen zich neer en geloven en accepteren de verklaringen van volksgezondheidsambtenaren alsof ze in steen zijn geschreven.

Wat in steen is geschreven, met een oorlog net voorbij, was de Grondwet. En die wet van het land is zichtbaar gebleven, ondanks alle pogingen om die uit te wissen.

“De zomersoldaat en de zonneschijnpatriot zullen, in deze crisis, terugdeinzen voor de dienst van hun land; maar hij die er nu bij staat, verdient de liefde en dank van man en vrouw.” Thomas Paine, 1776.

Als we nu op een zijspoor worden gezet en bedrogen, door deze politici en hun officiële deskundigen, zullen we ons in een nieuwe wereld bevinden die niet van onze hand is; zeker niet een wereld die overeenkomt met onze verlangens.

In plaats daarvan zullen we niets meer zijn dan eenheden en getallen, georganiseerd om te passen in gleuven, onze arbeid geoogst voor doeleinden buiten onze controle, in een nieuw normaal wat geen vrij mens kan tolereren.

Er wordt ons verteld dat we op een weg moeten lopen die naar die plaats leidt.

Zo sterk als de Staat lijkt, is dit een illusie, want als genoeg van ons weigeren—miljoenen van ons– zullen we winnen. De Staat en zijn machinaties zullen worden ontmaskerd als gewoon weer een tirannie, in een lange lijn van tirannieën die vielen en faalden.

Wees vrij. Leef vrij. Als er Redding van Boven bestaat, is het dan niet mogelijk dat die Redding wacht om eerst te zien of we de moed tonen dat het signaal geeft dat we die hulp zullen gebruiken?

Of je nu gelooft dat de COVID-operatie was ontworpen om economische verwoesting aan te richten, of dat de verwoesting een uitloper was die werd beheerd en geregisseerd door krankzinnige politici, het effect is hetzelfde – en de reusachtige X die over de hele Grondwet is geschilderd is duidelijk voor degenen die kunnen zien. We leven in een post-Constitutioneel Amerika. Dat is al lang het geval, maar de schendingen zijn nu zo schandalig dat niemand die een patriot is, kan wegkijken zonder zijn principes te verraden.

We zitten in een tunnel. We dragen het licht. Om ons heen zijn er schapen en doemdenkers en vijandige acteurs. Ze hebben de vrijheid in Orwelliaanse termen geherdefinieerd om gehoorzaamheid te impliceren. Ze zien nu ontbering en isolement als toewijding aan een nieuwe zaak: trouw aan een fantoomkiem.

Dat Amerika op zo’n belachelijke manier ten val kan worden gebracht, bewijst hoe ver dit land van zijn oorsprong is afgereisd. Zijn fundamentele ideeën.

Onze vijanden willen die ideeën vernietigen. Ze vallen ze van alle kanten aan. Ze zeggen dat gerechtigheid hier nooit heeft bestaan, en ze zullen het nu wel tot stand brengen.

Maar alles wat ze weten is vernietiging.

We zullen hen overmeesteren als we de wil hebben.

Dus laten we de wil hebben.

“Er is gevaar van alle mensen. De enige stelregel van een vrije regering zou moeten zijn om geen man te vertrouwen die met macht leeft om de publieke vrijheid in gevaar te brengen.” John Adams, 1772.

De nacht lijkt lang, maar we kunnen er een einde aan maken.

Wij zijn het geneesmiddel.

Dit is de oorlog.

Bron

Vertaling: Martien