Menselijke Psychodrama’s op het Wereldtoneel: Macht Buiten de Matrix

Menselijke Psychodrama’s op het Wereldtoneel:
Macht Buiten de Matrix

door Jon Rappoport – 3 Januari 2021

Naarmate het drama, dat Menselijk leven op de planeet Aarde heet, vordert in de 21e eeuw, zien we een escalatie van de emotionele reacties van de lagere hersenhelften op de gebeurtenissen. En dit is volgens plan. 

Ik wil de onderliggende propagandaboodschap benadrukken. Het is heel belangrijk om die boodschap te begrijpen: 

“Naarmate meer en meer mensen niet in staat en bereid zijn om logica en rationaliteit toe te passen, worden die kwaliteiten steeds minder belangrijk, en je zou ze moeten opgeven omdat…ze je niet dienen. Ze zijn niet nuttig.” 

Je kunt zien waar dit toe zou leiden. Meer en meer mensen zouden zich overgeven aan hun eigen stimulerende-respons mechanismen, en het algemene niveau van de chaos zou toenemen en uitbreiden. 

Er is geen situatie waarin je jouw eigen vermogen om rede en rationaliteit toe te passen zou moeten opgeven, ongeacht wat andere mensen doen. Hun overgave mag geen excuus worden om je eigen macht op welk niveau dan ook in de steek te laten. 

De twee meest geduchte individuele krachten zijn logica en verbeelding. 

Logica is in wezen aarden en stabiliseren. Het stelt je in staat om elke situatie of cluster van informatie te analyseren en de geldigheid of ongeldigheid ervan te doorzien, voorbij de misleiding. 

Verbeelding neemt je mee omhoog. Het stelt je in staat om jouw grootste visie op jouw leven te zien – en dus te handelen in de richting van de vervulling ervan. 

Anderen om je heen kunnen bezwijken voor hun eigen misvattingen en een gebrek aan vitaliserende geest– maar dat betekent niet dat je dat moet doen. 

En terzijde, als je besluit dat je de mensen waar je om geeft wilt helpen en hen te verheffen, probeer het dan te doen zonder logica en verbeelding en kijk hoe ver je komt. 

Dit alles is inleiding en voorspel. Het heeft me meer dan een decennium van onderzoek en ontdekking bezig gehouden, toen ik het menselijke psychodrama in een nieuwe fase zag komen. Zijn kenmerk was een willekeurige emotionele reactie. 

Er is niets mis met emoties, maar het betreden van een ruimte waar ze je van pilaar naar plaats brengen en energie opzuigen en aftappen, terwijl ze geen zichtbare vooruitgang produceren langs de lijn van het vervullen van doelen… dat is helemaal niet goed. Uiteindelijk verlamt het het individu, dat zich terugtrekt uit zijn diepste ambities. 

Dit was de setting waarin ik mijn derde collectie, Power Outside The Matrix, heb ontwikkeld. Hier is een beschrijving van de inhoud: 

Deze megacollectie gaat over het bereiken van macht buiten The Matrix en het stabiliseren van die macht. 

Het heeft een lange sectie genaamd: Het analyseren van informatie in het tijdperk van de desinformatie. 

Deze sectie is gevuld met specifieke voorbeelden van mijn vroegere onderzoeken. Gebaseerd op 25 jaar ervaring laat het je zien hoe je gegevens uit elkaar kunt halen en samenvoegen die tot geldige conclusies leiden. 

Het is veel meer dan een cursus logica. 

Het is een geavanceerde benadering van analyse. 

Het vestigen van macht buiten The Matrix vereist dat een persoon in staat is om te gaan met de huidige stroom van informatie, misinformatie en desinformatie. Ik heb geen middel onbeproefd gelaten om je een werkbare benadering van de analyse te geven. 

Er is nog een uitgebreide sectie met de titel A Writer’s Tutorial. Mensen hebben me gevraagd om deze Tutorial te geven, en hier is het in plakjes. Maar het is niet alleen voor schrijvers. Het is voor elke creatieve persoon die zijn eigen kracht wil begrijpen en gebruiken om de wereld te bereiken. 

Mijn Handleiding stelt je bloot aan lessen die veel verder gaan dan wat normaal gesproken wordt onderwezen in schrijver seminars. In feite zijn verschillende kernbegrippen in de handleiding in tegenspraak met gewone schrijvers seminars, en geven ze je dus toegang tot innerlijke bronnen die anders zouden worden genegeerd. 

Een ander deel van deze megacollectie, getiteld Power Outside The Matrix en The Invention of New Reality, bevat creatieve oefeningen die je dagelijks doet en die je zullen helpen om het doel van macht buiten The Matrix te bereiken. De oefeningen gaan over het verhogen van jouw energie en stabiliteit – en over de ontwikkeling van nieuwe ruimtes. 

Toegang tot jouw interne energie, in enorme hoeveelheden, is noodzakelijk voor een leven buiten The Matrix – in plaats van te vertrouwen op de illusoire energie die The Matrix lijkt te bieden. 

Dit is een belangrijk feit. Ik heb de oefeningen precies voor dat doel ontwikkeld: jouw energie, jouw dynamiek, onafhankelijk en zelfvoorzienend. 

En tot slot heb ik een aantal audioseminars opgenomen die een breder perspectief bieden op The Matrix en wat het betekent om buiten The Matrix te leven en te werken. 

Jon Rappoport 

Website: NoMoreFakeNews

Gebruik deze link om Jon’s Matrix Collectie te bestellens. 

Vertaling: Martien