Medische massavernietigingswapens Een blijvende traditie, waarin COVID het ……..

Medische massavernietigingswapens

Een blijvende traditie, waarin COVID het meest recente voorbeeld is

door Jon Rappoport

Na honderd jaar van intense propaganda die het idee promoot dat ziekten overal zijn, en elke ziekte wordt veroorzaakt door een enkele kiem, die moet worden gedood door een medisch medicijn…

De gevolgen zijn op zijn zachtst gezegd extreem.

Laten we hier beginnen:

Wanneer zullen hysterische verdedigers van de “wetenschap” de vernietiging van het Amerikaanse medische systeem onder ogen zien?

Miljoenen gemaskerde mensen, die grenzen aan hysterie, geloven dat ze de COVID-wetenschap kennen.

Bij nader inzien geloven deze mensen wat hun televisietoestellen hen vertellen. Ze geloven Fauci omdat hij op televisie is, en hij spreekt vanuit het Witte Huis, en hij is het niet eens met Trump.

Van de miljoenen die geloven in de Fauci-televisiewetenschap, zijn er velen die zullen zeggen dat wetenschap “studie” is. Ze zijn er vrij zeker van dat deze studies bevestigen wat Fauci en Redfield spuien, en alle tegenstrijdige studies zouden artefacten zijn die door geheime volgelingen van Trump zijn verzonnen.

Ik heb onlangs COVID-19 geanalyseerd vanuit het oogpunt van valse data.

COVID-gevalnummers en overlijdensaantallen worden op frauduleuze wijze naar de hemel opgeblazen. Dat is een enorme misdaad, want de lockdowns en de economische verwoesting zijn gebaseerd op deze gegevens.

Nu wil ik diezelfde directe analyse toepassen op het hele medische systeem van de VS. In dit verband…

Ware gegevens worden begraven, verborgen en genegeerd.

Welke gegevens? Werkelijke aantallen doden en verminkingen door medische behandeling.

Als je de dimensies van deze misdaad en deze massale menselijke tragedie ziet, zie je ook nog andere implicaties – – zoals verzekeringsfraude, belastingfraude en, inderdaad, miljoenen en miljoenen werkuren die onherstelbaar verloren gaan voor de economie van het land.

Verzekeringsmaatschappijen betalen miljarden dollars uit voor medische behandelingen die destructief zijn, niet nuttig.

Verzekeringsmaatschappijen betalen ook miljarden aan uitkeringen bij overlijden als gevolg van artsen, niet van ziekten, die mensen doden.

En al deze medische vernietiging wordt gesubsidieerd door de belastingbetaler.

Niemand heeft de kosten van $$ berekend. Niemand kan de tragische menselijke kosten berekenen.

Nu hier is de analyse. Begrijp dat de vitale gegevens in deze mainstream rapporten kort zijn geopenbaard, en vervolgens werden verborgen.

EEN: “De epidemie van Ziekte en Dood door Medicijnen op Recept.” De auteur is Donald Light, die lesgeeft aan de Rowan Universiteit, en was de ontvanger van ASA’s [American Sociological Association’s] Distinguished Career Award voor de uitoefening van Sociologie. Light is een van de oprichters van het Centrum voor Bio-ethiek van de Universiteit van Pennsylvania. In 2013 was hij verbonden aan het Edmond J. Safra Center for Ethics aan Harvard. Hij is lokey professor aan de Stanford University.

Donald Light: “Epidemiologisch gezien, op de juiste wijze voorgeschreven, receptgeneesmiddelen zijn de vierde belangrijke doodsoorzaak, verbonden met een beroerte bij ongeveer 2.460 sterfgevallen per week in de Verenigde Staten. Ongeveer 330.000 patiënten sterven elk jaar aan medicijnen op recept in de Verenigde Staten en Europa. Zij [de geneesmiddelen] veroorzaken een epidemie van ongeveer 20 keer meer ziekenhuisopnames [6,6 miljoen per jaar], evenals valpartijen, verkeersongevallen en [jaarlijks] ongeveer 80 miljoen medisch kleine problemen zoals pijnen, ongemakken en disfuncties die de productiviteit of het vermogen om voor anderen te zorgen in de weg staan. Doden en negatieve effecten van overmedicatie, fouten en zelfmedicatie zouden deze cijfers doen stijgen. (ASA publicatie, “Voetnoten,” november 2014)

TWEE: Magazine van de Amerikaanse Medische Associatie, 15 april 1998: “Frequentie van Negatieve Medicijn Reacties bij Gehospitaliseerde Patiënten.”

De auteurs, onder leiding van Jason Lazarou, hebben 39 eerdere studies naar patiënten in ziekenhuizen geruimd. Deze patiënten, die in ziekenhuizen medicijnen kregen of in ziekenhuizen werden opgenomen omdat ze leden aan de medicijnen die de artsen hen hadden gegeven, ontmoetten het volgende lot:

Elk jaar, sterven in de VS,  tussen de 76.000 en 137.000 gehospitaliseerde patiënten als direct gevolg van medicijnen.

Daarnaast krijgen elk jaar 2,2 miljoen gehospitaliseerde patiënten te maken met ernstige bijwerkingen van medicijnen.

De auteurs schrijven: “…Onze studie over ADR’s [Bijwerkingen van geneesmiddelen], die medicatiefouten uitsluiten, had een ander objectief: aantonen dat er een groot aantal ADR’s zijn, zelfs als de geneesmiddelen op de juiste manier worden voorgeschreven en toegediend.”

Deze studie had dus niets te maken met doktersfouten, verplegingsfouten of een onjuiste combinatie van medicijnen. En het telde alleen mensen die werden gedood of verminkt en die werden opgenomen in een ziekenhuis. Het begon niet alle mensen te tellen die thuis farmaceutica gebruikten en die stierven als gevolg van de medicijnen.

DRIE: 26 juli 2000, Journal of the American Medical Association; auteur, Dr. Barbara Starfield, gerespecteerd volksgezondheid deskundige aan de Johns Hopkins School of Public Health; “Is de gezondheid van de VS echt de beste ter wereld?”

Starfield rapporteerde dat het Amerikaanse medische systeem 225.000 Amerikanen per jaar doodt. 106.000 als gevolg van door de FDA goedgekeurde medische medicijnen, en 119.000 als gevolg van mishandeling en fouten in ziekenhuizen. Extrapoleer de cijfers naar een decennium: dat zijn 2,25 miljoen doden. Je zou dat laatste getal misschien nog eens willen lezen.

Ik heb Starfield in 2009 geïnterviewd. Ik vroeg haar of ze op de hoogte was van enige algemene inspanning van de Amerikaanse regering om deze holocaust te elimineren. Ze antwoordde een klinkende NEE. Ze zei ook dat haar schatting van medisch veroorzaakte sterfgevallen in Amerika aan de conservatieve kant was.

VIER: BMJ 7 juni 2012 (BMJ 2012:344:e3989). Auteur, Jeanne Lenzer. Lenzer verwijst naar een rapport van het Institute for Safe Medication Practices: “Het [het Instituut] berekende dat in 2011 twee tot vier miljoen mensen in de VS in verband werden gebracht met ‘ernstig, invaliderend of dodelijk letsel, met inbegrip van 128.000 doden’.”

Het rapport noemde dit “een van de belangrijkste gevaren voor de mens als gevolg van menselijke activiteiten.”

Het rapport is samengesteld door externe onderzoekers die in de FDA’s eigen database van “ernstige negatieve [medische-drugs] voorvallen.”

Daarom, om te zeggen dat de FDA zich niet bewust is van deze bevinding zou absurd zijn. De FDA weet het. De FDA weet het en zegt er niets over, want de FDA certificeert, als veilig en effectief, alle medische drugs die routinematig Amerikanen verminken en doden. Elke volksgezondheidsorganisatie weet de waarheid.

VIJF: Geen enkele van de bovenstaande rapporteert een factor in de dood of letsel door vaccin.

Het Amerikaanse systeem voor het melden van ernstige schadelijke effecten van vaccins is kapot.

Barbara Loe Fisher, van het private National Vaccine Information Center, heeft een redelijke analyse gemaakt:

“Maar hoeveel kinderen hebben [negatieve] vaccinreacties per jaar? Is het echt slechts één op 110.000 of één op een miljoen die na de vaccinatie blijvend invalide is? Voormalig FDA-commissaris David Kessler merkte in 1993 op dat minder dan 1 procent van de artsen melding maakt van bijwerkingen na gebruik van voorgeschreven medicijnen. [Zie DA Kessler, ‘Introducing MEDWatch’, JAMA, 2 juni 1993: 2765-2768]”.

“Er zijn schattingen dat misschien minder dan 5 of 10 procent van de artsen melding maken van ziekenhuisopnames, verwondingen, sterfgevallen of andere ernstige gezondheidsproblemen na de vaccinatie. De Vaccin Injury Act van 1986 bevatte geen wettelijke sancties voor het niet melden; artsen kunnen weigeren aangifte te doen en lijden niet onder de gevolgen.

“Toch worden elk jaar ongeveer 12.000 meldingen gedaan aan het Vaccine Adverse Event Reporting System [VAERS]; zowel ouders als artsen kunnen die meldingen doen. [Zie RT Chen, B. Hibbs, ‘Vaccine safety,’ Pediatric Annals, juli 1998: 445-458]”.

“Als dat aantal echter slechts 10 procent vertegenwoordigt van wat er werkelijk gebeurt, dan kan het werkelijke aantal 120.000 negatieve vaccin gebeurtenissen [per jaar] zijn. Als artsen vaccinreacties zo zelden melden als Dr. Kessler zei dat ze receptgeneeskundige reacties melden, en het aantal van 12.000 is slechts 1 procent van het werkelijke totaal, dan kan het werkelijke aantal 1,2 miljoen negatieve- vaccin gebeurtenissen per jaar zijn”.

Medische misdaden.

Medisch veroorzaakte sterfgevallen van vrienden, familieleden, geliefden, die samen met de waarheid worden begraven.

Geen strafrechtelijk onderzoek, geen vervolgingen, geen schuldveroordelingen, geen gevangenisstraffen.

Maar natuurlijk kunt u alles geloven wat de belangrijkste lichtpuntjes van het Amerikaanse medische systeem u vertellen over COVID.

Je kunt alles geloven wat de pers– wie de waarheid over deze medische holocaust begraaft– je vertelt over COVID.

Gezien de berichten over medisch veroorzaakte dood en verminking die ik zojuist heb geciteerd en beschreven in dit artikel, is het duidelijk dat…

Toonaangevende medische tijdschriften over de hele wereld, die routinematig schitterende verslagen publiceren van klinische proeven met medische geneesmiddelen…

Zij lopen over met rang fraude, op pagina na pagina.

Inderdaad, hier is een prachtig citaat van een vrouw die hoogstwaarschijnlijk meer medische-drugsstudies heeft gelezen en geanalyseerd dan welke dokter dan ook ter wereld:

“Het is gewoonweg niet meer mogelijk om veel van het klinisch onderzoek dat gepubliceerd wordt te geloven, of te vertrouwen op het oordeel van betrouwbare artsen of gezaghebbende medische richtlijnen. Ik beleef geen plezier aan deze conclusie, die ik in de loop van mijn twee decennia als redacteur van The New England Journal of Medicine langzaam en met tegenzin heb bereikt”. (Dr. Marcia Angell, NY Review of Books, 15 januari 2009, “Drug Companies & Doctors.”) Een verhaal over corruptie)

Vergelijk dat citaat met dat van “de vader van de COVID-wetenschap”, Tony Fauci. In een interview met de National Geographic verklaarde Fauci: “Iedereen kan beweren een expert te zijn, zelfs als ze geen idee hebben waar ze het over hebben… Als er iets wordt gepubliceerd in plaatsen als New England Journal of Medicine, Science, Nature, Cell, of JAMA– weet je, over het algemeen dat dat een vrij goed peer-reviewed is omdat de redactie en de redactie van die tijdschriften de dingen echt heel serieus nemen.”

Ze nemen de dingen zo serieus, dat ze routinematig schitterende studies publiceren van medische medicijnen die mensen in grote aantallen doden.

(De link naar dit artikel op mijn blog staat hier.)

Vertaling: Martien