De Misdadige WHO Blaast zijn Eigen Dekmantel op: de Fake PCR-test

De Misdadige WHO Blaast zijn Eigen Dekmantel op: de Fake PCR-test

dor Jon Rappoport

Begin 2020 accepteerde de WHO een PCR-test voor “SARS-CoV-2” die was ontworpen zonder in het bezit te zijn van het virus. Toch is de test bedoeld om…het vermiste virus op te sporen. Dit is bewijs van diepgaande criminele bedoelingen.

Maar vanaf 14 december 2020 heeft de WHO een correctie aangebracht. Daarmee blaast ze haar eigen dekmantel op. Waarom?

Twee redenen. Enorme aantallen mensen hebben de PCR-test zwendel ontdekt. En door hun correctie maakt de WHO de weg vrij voor “dalende COVID-gevallencijfers”- waardoor het lijkt alsof het nieuwe vaccin een daverend succes is. Ik heb deze ontwikkeling voorspeld.

Een kort overzicht. De PCR-test (een complete fraude om verschillende redenen) wordt uitgevoerd in “cycli”. Elke cyclus is een gigantische vergroting van een klein deel van het uitstrijkje van de patiënt.

Zoals ik heb gemeld, beweert zelfs Tony Fauci dat als de PCR met 35 cycli of hoger wordt uitgevoerd, het zinloos is.

Elk positief resultaat, dat wijst op een “infectie met het virus”, die bij 35 cycli of meer optreedt, is waardeloos.

Maar, zoals ik ook heb aangegeven, raden de volksgezondheidsinstanties aan om de PCR-test bij maximaal 40 cycli uit te voeren. Daarom voldoen de laboratoria aan de eisen.

Daarom zijn miljoenen op miljoenen PCR-testresultaten, in de loop van de laatste negen maanden, die wijzen op een “infectie”, een enorme leugen.

Daarom zijn de COVID-zaaknummers een grote leugen, en de lockdowns, die gebaseerd zijn op die nummers, zijn absurd, krankzinnig, crimineel en roofzuchtig.

Nu komt de WHO terug op hun standpunt over hoe de PCR moet worden uitgevoerd, om de redenen die ik hierboven heb genoemd.

Het WHO-document is getiteld “WHO Information Notice for IVD Users/Nucleic acid testing (NAT) technologies that use real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) for detection of SARS-CoV-2”.

Hier zijn de geld citaten. De taal is melig, opzettelijk verwarrend, voorzichtig en steriel. Toch zien we de intentie om het aantal testcycli te verlagen.

“Gebruikers van RT-PCR-reagentia moeten de IFU [Informatie voor gebruik] zorgvuldig lezen om te bepalen of handmatige aanpassing van de PCR-positiviteitsdrempel nodig is om rekening te houden met eventuele achtergrondgeluiden die ertoe kunnen leiden dat een proefstuk met een resultaat van een hoge cyclusdrempel (Ct) als een positief resultaat wordt geïnterpreteerd”.

Vertaling: Het gebruik van te veel testcycli -aka “high cycle threshold (Ct)-waarde” – heeft ertoe geleid dat patiënten te horen krijgen dat ze geïnfecteerd zijn, wat een leugen is.

“In sommige gevallen zal de IFU aangeven dat de cut-off handmatig moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat monsters met hoge Ct-waarden niet ten onrechte SARS-CoV-2 worden toegewezen als gevolg van achtergrondgeluiden”.

Vertaling: Het uitvoeren van de test met een hoog aantal cycli levert “achtergrondruis” op – een vals positief resultaat. De patiënt krijgt te horen dat hij geïnfecteerd is, maar dat is niet het geval.

“Het ontwerpprincipe van RT-PCR betekent dat voor patiënten met een hoog niveau van circulerend virus (virusbelasting) relatief weinig cycli nodig zullen zijn om het virus op te sporen en dat de Ct-waarde dus laag zal zijn. Omgekeerd betekent het dat wanneer specimens een hoge Ct-waarde teruggeven, er vele cycli nodig zijn om het virus op te sporen. In sommige omstandigheden is het onderscheid tussen achtergrondruis en de werkelijke aanwezigheid van het doelvirus moeilijk vast te stellen.

Vertaling: Wanneer de test met een hoog aantal cycli wordt uitgevoerd, kunnen we het verschil tussen “irrelevant” en “betekenisvol” niet zien.

Een openhartige en eerlijke vertaling van de WHO-boodschap: “We veranderen de manier waarop we de PCR-tests doen. We voerden ze uit met een hoog aantal cycli en kregen miljoenen valse positieven, en die getallen werden ingezet om de lockdowns te rechtvaardigen– maar nu gaan we over op een lager aantal cycli. Deze verandering, op zich, zal resulteren in minder positieve resultaten, minder case nummers, waardoor het vaccin er ZEER GOED uitziet.”

De WHO is nog steeds gek, nog steeds crimineel, maar niet helemaal dom. Ze weten wat ze doen en waarom.

(De link naar dit artikel op mijn blog is hier — met bronnen.)

(Om te lezen over Jon’s megacollectie, The Matrix Revealed, klik hier.)

Vertaling: Martien