Frequentie van de Week: Synergie

Frequentie van de Week:
SYNERGIE
12 Januari 2018 / Janosh
  
Het geheel is sterker dan de som der delen. Dat geldt met name voor de werking van onze hersenen. We benaderen alles vaak vanuit één facet zonder de andere erbij te betrekken. Alledaagse zaken thuis of op je werk vragen de aandacht van je logische redenatie (linkerhersenhelft), terwijl privékwesties meer inspelen op je gevoelens en emoties (rechterhersenhelft).
Zo zijn we getraind om óf het ene óf het andere deel van onze hersenen aan te spreken. De kunst om puur en zuiver te creëren is om beide onderdelen met elkaar te verenigen. Breng je verstand en gevoel op één lijn, je hoofd en je hart, zodat je het optimale uit je creatievermogens haalt.
De frequentie van Synergie helpt je om je linker- en rechterhersenhelft nauwer met elkaar te laten samenwerken.