Frequentie van de Week: Concordantie

Frequentie van de Week:
CONCORDANTIE
29 December 2017 / Janosh
  
We worden voorbereid op een evolutiesprong. Daarbij maakt het individu plaats voor het collectief. Persoonlijke ervaringen gaan op in gedeelde ervaringen, waarin onze empathische en telepathische vermogens zich verder ontwikkelen. Hierdoor kom je meer in contact met de ‘grote Wij’ te staan. Dit vraagt om het loslaten van oude (denk)patronen die een ‘valse Ik’ in stand houden.
Vasthouden aan competitie kan de sprong in de weg staan, waardoor je emotionele uitbarstingen krijgt. Heb geen angst voor het onbekende. Houd niet vast aan wat jou niet meer dient. De principes van het spel veranderen; eigen creatie wordt co-creatie. Omarm deze verandering en zie het als een natuurlijk verschijnsel; alsof de wind van richting verandert. Beweeg mee en voel hoe een nieuwe wereld zich aan jou openbaart, waarin de processen en verlangens van velen worden verenigd tot één.
De frequentie van Concordantie laat je zien dat in hogere frequenties alles verenigbaar en verkrijgbaar is.