De kracht van verbinden in één frequentie

De kracht van verbinden in één frequentie

Janosh

Elke week plaats ik online de Frequentie van de Week en in deze blog wil ik eens wat dieper ingaan op de reden hiervan, met deze week de frequentie Christusbewustijn.
Als mens zijn we gevoelig voor golfbewegingen. Dit is omdat we onbewust willen verbinden en samen groeien. Religies hebben niet voor niets zo’n grote invloed op de wereld, want hun rituelen zijn hierop gebaseerd. Maar ook in andere stromingen zie je dat iets krachtiger wordt naarmate we met meer mensen tegelijk in dezelfde energie stappen. Het is de beleving van met elkaar voelen, groeien en vooral verbinden. Onze ziel is hier gevoelig voor en maakt ook graag die verbinding. Daarom zijn we als mens zo gevoelig voor trends. Je ziet het gebeuren in de mode, sport, voedselindustrie, etc. We verbinden ons onbewust met een golf van gelijkgestemden. Het kan zo ver gaan dat het ons perspectief van de werkelijkheid gaat beïnvloeden en dan wordt er een negatieve verbinding gemaakt. Denk hierbij aan golfbewegingen die ontstaan vanuit de media, politiek of op het internet. Het beïnvloedt ons, of we dat nu willen of niet.

Allemaal zijn we met elkaar verbonden via een groot, energetisch netwerk, ook wel het ‘morfogenetisch veld’ genoemd. Hier zijn we allemaal op aangesloten. We brengen er energie en kennis in en we halen er energie en kennis uit. Als er genoeg mensen een nieuwe beweging opstarten, dan is dat voelbaar voor de rest van de wereld. Zo ontstaan trends. Het is een kritische massa die zich verbindt op hetzelfde moment. Soms komen er bepaalde ideeën of trends uit verschillende hoeken op hetzelfde moment. Dit zie je vaak in mode, muziek en films.
Met dit gegeven kunnen we heel sterk een positieve beweging opstarten. Hiervoor gebruiken we de Frequentie van de Week. Wereldwijd verbinden zich vele mensen met het hologram en door deze gezamenlijke afstemming wordt deze frequentie verhoogt in het energetisch veld waarin we leven. Met genoeg mensen beïnvloeden we het veld positief en dat heeft z’n uitwerking op onze gezamenlijke groei. Er zullen frequenties zijn die een sterk of minder sterk effect op jou hebben. Dit heeft alles te maken met welke emotie bij jou nog geheeld c.q. geactiveerd wil worden.

Deze week deel ik met jou de frequentie Christusbewustzijn. Op dit moment is dit een hele sterke energie die geactiveerd wordt, omdat wereldwijd ook religieuze stromingen deze week een nog sterkere verbinding met de energie van Christus aangaan. Maar laat de lading van religie los, want daar gaat het hier niet om. Het gaat om de afstemming van velen op hetzelfde moment. Zo vergroten we gezamenlijk het massabewustzijn en activeren we dit deel in onszelf.

De frequentie van Christusbewustzijn brengt ons weer in contact met onze essentie en activeert de onvoorwaardelijke liefde die we allemaal in ons hebben, met liefde voor jezelf als begin. Het activeert onze goddelijk kracht, die immens is maar wat we door al onze ervaringen door de eeuwen heen zijn vergeten. Christusbewustzijn opent onze kroonchakra om de verbinding te herstellen met onze bron. Het brengt je in contact met het geheugen van je geboortecellen en laat je herinneren wie je werkelijk bent: een deel van het God-zijn.

Verbind je met deze frequentie, voor jezelf maar ook om deze frequentie te versterken in het veld. Zo draag je een steentje bij aan de groei van ons allen en de creatie van Hemel op Aarde.

Zoals Jezus zei:

“A new command I give you:
Love one another.
As I have loved you,
So you must love one another.”

Ik wens je hele fijne paasdagen.Van hart tot hart,

Janosh

https://janosh.com