Grote Overwinning voor de Mensheid nu Europese Royals de Rothschilds Afwijzen

Grote Overwinning voor de Mensheid nu Europese Royals de Rothschilds Afwijzen

Benjamin Fulford, 12 juli 2021

Belangrijke ontwikkelingen hebben onlangs achter de schermen plaatsgevonden nu de Britse Royals en de P3 Vrijmetselarij de oorlog hebben verklaard tegen de Rothschild familie en de in Zwitserland gevestigde Octagon groep; zeggen bronnen van MI6 en de P3. Ook de bevrijding van de Joodse mensen die in Israël als gijzelaars worden gehouden is aan de gang, zeggen bronnen van de Mossad.

Zodra het stof is opgetrokken zal dit de VN, het IMF, de Wereldbank en zelfs de heersende hiërarchie van het monotheïsme zelf compleet veranderen.

Daarom vertelde Koningin Elizabeth de verslaggevers “neem een foto en schrijf geschiedenis” toen ze op 2 juli jl. haar nicht Angela Hitler (Merkel) ontmoette, zeggen MI6 bronnen. Ze leggen uit dat Merkels beeldende handgebaar van een driehoek een teken is voor insiders dat zij lid is van de Saksen-Coburg en Gotha clan.

https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Saxe-Coburg_and_Gotha

Het feit dat de Koningin weigerde dit gebaar te maken was een teken dat de Britse Royals hebben gebroken met hun Duitse verwanten en niet langer zouden gehoorzamen aan hun in Zwitserland gevestigde leiderschap, legt MI6 uit.

https://www.dw.com/en/germanys-angela-merkel-makes-last-official-visit-to-uk-as-it-happened/a-58133003

Dit betekent dat voor het eerst in circa 200 jaar de UK vrij is van het Rothschild familiebewind. De Rothschild familie was namelijk al sinds voor de Napoleontische oorlogen intiem vervlochten met de Saksen-Coburg en Gotha Royals. De grondlegger van de Rothschild bankiersclan, Mayer Amschel Rothschild kreeg zijn grote kans door geld te lenen om de Saksen-Coburg en Gotha oorlogen te steunen. Zijn zoon Nathaniël nam zoals welbekend de Bank van Engeland over via handige aandelenhandel met voorkennis gebaseerd op de wetenschap dat Napoleon de slag bij Waterloo had verloren.

Hoewel Engeland vrij mag zijn voor het eerst in 200 jaar sinds de Rothschilds claimden af te stammen van de Babylonische tiran Hammurabi; op korte termijn kan het Joodse volk voor het eerst in 3793 jaar worden bevrijd.

Dit mag oude geschiedenis lijken te zijn, maar het is wel degelijk van invloed op de nep pandemie en de vaccinatiecampagne die nu gaande zijn.

Hier is wat meer achtergrond nodig. Koningin Victoria’s moeder was een Saksen-Coburg en Gotha en Victoria zelf trouwde met haar volle neef Albert, ook een lid van deze clan. Zowel Merkel als Koningin Elizabeth zijn nakomelingen van Koningin Victoria en dat is ook Hillary Clinton.

Vele andere leden van deze bloedlijn bekleden machtige posities in de hele Westerse wereld. Bij voorbeeld: Mossad stuurde ons vorige week het bewijs dat Klaus Schwab, het hoofd van het Davos Wereldeconomisch Forum, lid is van de Rothschild familie.

http://www.juedisches-leben-frankfurt.de/en/home/biographies-and-encounters/biographies-s/family-schwab.html

Bedenk dat Schwab voorstander is van de “great reset”, het totalitaire overname plan. Hitlery Clinton staat wat haar betreft achter de nep V.S. Biden regering die van deur naar deur gaat om iedereen gevaccineerd te krijgen met vaccins die ontwikkeld zijn om de mensheid permanent tot slaaf te maken.

Deze mensen zijn machtig genoeg om Paus Franciscus te verwijderen en hem te vervangen door een rubber masker dragende bedrieger die zegt dat alle mensen gevaccineerd moeten worden.

https://www.reuters.com/world/europe/pope-francis-appears-public-first-time-since-surgery-2021-07-11/?utm_source=reddit.com

Maar ze hebben slechts 11,9% van de meer dan 7.8 miljard mensen op aarde volledig weten te vaccineren, grotendeels in Westerse landen. Dit betekent dat de laatste wanhopige poging van de Khazariaanse Maffia om tot slaaf makende vaccins te gebruiken om aan de macht te blijven, is mislukt.

Ik kreeg een bericht uit Afrika dat leiders daar HIV niet hebben vergeten en zich bewust zijn van het huidige rasveredelingsprogramma met het Covid-19 bio-wapen. Zelfs nadat 4 prominente leiders die de WHO trotseerden zijn vermoord blijven de anderen openlijk ongehoorzaam.

Foto’s van John Magulfi † 17-3-2021, Hamed Bakayoko † 3-3-2021, Ambrose Dlamini † 13-12-2020 en Pierre Nkurunziza † 8-6-2020

En nu de P3 Vrijmetselarij achter het Vaticaan weet dat hun “Paus” werd vervangen door een bedrieger, hebben ze een coalitie gecreëerd die nog machtiger is dan de Octagon groep in Zwitserland.

Een boodschap die de leidende groep van de P3 en de Black Sun organisatie ons verleden week toestuurde, zegt dat ze nu de steun hebben van Rusland, China, de NAVO en het Pentagon om een nieuw Neurenberg Oorlogstribunaal te starten tegen de vaccinateurs. Toen we het Pentagon er naar vroegen zeiden ze: “Ja, maak je geen zorgen; villa Farnese”. Dat zijn de controleurs van het militair-industrieel complex. MI6 legt uit:

“De wereld zit nu in een niet verklaarde staat van oorlog. Juridisch en forensisch bewijs heeft het feit vastgesteld dat een experimenteel medisch instrument wordt gebruikt in een staat van oorlog. Wij hebben de Britse Strijdkrachten geadviseerd om van strategie te veranderen en naar de militaire staat van beleg te gaan om de onwettige internationale medische staat van beleg teniet te doen. We willen een Neurenberg rechtszaak over het vaccinspul volledig ondersteunen.”

Het is nu zeker dat de controle van de Rothschild/Rockefeller Khazariaanse Maffia groep over de centrale banken van de wereld en de Fortune 500 bedrijven van ze afgenomen zal worden.

Nog besloten moet worden wat precies hun bewind moet vervangen. Maar de volgende Nesara/Gesara voorstellen geven een aanwijzing voor wat we kunnen verwachten:

 1. Breng alle credit cards, hypotheken en andere bankschulden die zijn ontstaan als gevolg van
  illegaal bankieren en overheidsactiviteiten terug naar 0.
 2. Schaf de inkomstenbelasting af.
 3. Schaf de IRS [Federale belastingdienst van de V.S.] af. Employees van de IRS zullen worden overgeplaatst naar het Ministerie van Financiën, afdeling nationale verkoopbelasting [verkoopbelasting is ook iets van de V.S., maar geen BTW].
 4. Breng het Staatsrecht/de Grondwet terug in alle gerechtshoven en rechtszaken.
 5. Monitor verkiezingen en voorkom illegale activiteiten van speciale interessegroepen.
 6. Verbied de verkoop van Amerikaanse geboorteaktes als eigendomsschuldbrieven door het V.S.  Ministerie van vervoer en transport.
 7. Initieer een nieuw V.S. Financieel banksysteem in overeenstemming met het staatsrecht.
 8. Stop met alle agressieve, door de V.S. overheid opgedragen militaire acties wereldwijd.
 9. Vestig vrede in de hele wereld.
 10. Maak enorme sommen geld vrij voor humanitaire doelen.
 11. Maak de vrijgave mogelijk van meer dan 6000 patenten van verzwegen technologieën die het publiek onthouden worden onder het mom van nationale veiligheid, waaronder apparatuur voor vrije energie, anti zwaartekracht en sonische healing machines.

Deze op de V.S. gebaseerde voorstellen zullen een centraal punt van bespreking vormen met de dragon-familie die gepland staat voor deze herfst, zeggen bronnen van Aziatische geheime genootschappen. Een sleutelpunt zal zijn het opzetten van een nieuw meritocratisch en transparant geleide organisatie om ervoor te zorgen dat de miljarden dollars die worden vrijgegeven voor humanitaire doelen, wijs worden gebruikt.

Hoe dan ook, deze geheime besprekingen hebben al geresulteerd in duidelijk zichtbare veranderingen in de wereld. Dit is zeker waar voor het Amerikaanse leger dat openlijk een eind maakt aan hun steun voor de oorlogen van de Khazariaanse Maffia. De plotselinge terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan vorige week was daarvan het duidelijkst. De Taliban beweert nu 85% van Afghanistan in handen te hebben.

https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2021/07/09/taliban-tells-moscow-it-now-controls-85-of-afghanistan-as-us-troops-prepare-to-exit/?utm_campaign=forbes&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=Gordie&sh=5d51f20b4450

Dit is nog maar het topje van de ijsberg.

De V.S. heeft ook recentelijk drie grote logistieke bases in Qatar ontmanteld. Daar waren in 27 opslagplaatsen tanks, gepantserde vervoermiddelen voor personeel en andere apparatuur opgeslagen. Dit was een vooruitgeschoven post in Qatar voor Amerikaanse bevoorrading in het hele Midden-Oosten en diende als reserve voorraad voor het geval er vijandelijkheden zouden uitbreken met Iran. Dit toont aan dat ze niet langer van plan zijn om strijd te voeren tegen Iran ten behoeve van Israël.

Er zijn ook tekenen dat een vorm van regimeverandering heeft plaatsgevonden in Saoedi-Arabië. Bijvoorbeeld: er is een wereldwijde blokkering gelegd op de eigendommen van Saad Aljabri, een voormalige spionnenmeester die rechtstreeks werkte met “ten minste de CIA, de FBI, het Departement Binnenlandse Veiligheid, het Witte Huis, het Ministerie van Buitenlandse zaken en het Ministerie van Financiën, volgens voormalig CIA functionaris Philip Mudd.

https://www.france24.com/en/live-news/20210711-us-alarmed-as-saudi-lawsuits-threaten-to-expose-secrets

De aan de Mossad verbonden site Debka bood een andere aanwijzing in hun rapportering:

“De V.S. trekt doelbewust de banden aan met Jordanië en Egypte als deel van President Bidens plan om de bladzijde om te slaan van het beleid van zijn voorganger Donald Trump dat berustte op de Abraham Akkoorden tussen de Golf emiraten, Saoedi-Arabië en Israël.”

https://www.debka.com/bennetts-trip-to-amman-fits-bidens-plan-for-a-jordan-egypt-israel-axis/

Vertaald luidt dit: Israël heeft de controle verloren over de golfolie staten en smeekt nu Jordanië en Egypte om bescherming.

In wat bijna zeker een ermee verbonden ontwikkeling is, is een mysterieuze enorme dreun die gebouwen in de hele stad Dubai deed schudden. De eerste verslagen spraken over een olietanker die werd vernietigd en foto’s toonden een grote, uit controle zijnde vlammenzee in Jebel Ali, de grote handelshaven van de stad.

Deze vlammenzee kwam de dag nadat een senior oliefunctionaris van de Golfstaten officieel een breuk had aangekondigd met langdurig bondgenoot Saoedi-Arabië over het verminderen van de OPEC olieproductie. Bedenk dat de Verenigde Arabische Emiraten de golfstaat was die het meest openlijk één lijn trok met Israël.

De corporate propagandamedia proberen de terugtrekking van de steun van het Amerikaanse leger aan Israël te interpreteren als zijnde het gevolg van een draai naar China.

Maar in werkelijkheid zijn de troepen hard nodig in de V.S. om de verslechterende veiligheidssituatie daar aan te pakken. Bijvoorbeeld: In Arizona heeft een door gewone mensen geleide campagne om een hertelling van de stemmen te forceren geleid tot dreigementen die werden geuit tegen de kinderen van de mensen achter de hertelling, zeggen Pentagon-bronnen in Arizona.

In de corporate propagandamedia wordt dit beschreven als de Arizona Senaat die oproept tot een derde hertelling van de stemmen om zo het nep Biden regime aan de macht te houden.

Er is ook een voortdurende achteruitgang in de burgerlijke orde. Dit was kort geleden te zien toen plunderaars brutaal op klaarlichte dag een Neiman Marcus warenhuis in Californië binnenvielen.

https://www.washingtonexaminer.com/news/san-francisco-looters-neiman-marcus-california

Snel om zich heen grijpende winkeldiefstal dwingt filiaalwinkels als Target en Walgreens om hun winkel te sluiten of de openingsuren te beperken.

https://www.fox5ny.com/news/target-walgreens-close-early-due-to-thefts-in-california-stores

Er is ook en niet openlijk verklaarde algemene staking gaande nu een groeiend aantal Amerikanen weigert om te werken in laagbetaalde banen, speciaal in de catering, huisvesting en entertainment industrie.

https://news.yahoo.com/third-former-hospitality-workers-wont-121242171.html

https://www.zerohedge.com/markets/majority-former-hospitality-workers-refuse-go-back-their-old-jobs

De toenemende inflatie is weer een ander teken dat het regime in de V.S. instort.

https://www.zerohedge.com/economics/grocery-stores-are-masking-price-hikes-shrinkflation

https://www.zerohedge.com/personal-finance/americans-see-raging-housing-mania-bad-time-buy-good-time-sell-sentiments-spike

https://www.zerohedge.com/economics/imf-chief-warns-sustained-rise-us-inflation

Er zijn uitgebreide voorspellingen dat deze zomer voedsel- en watertekorten, stroomstoringen, omhoog schietende misdaadcijfers, oncontroleerbare branden, enz. veel zullen voorkomen.

https://www.zerohedge.com/commodities/california-power-grid-strained-power-shortfalls-loom

Hopelijk zal het Amerikaanse leger, de laatste instelling die door de Amerikaanse bevolking wordt vertrouwd, niet langer op hun dikke kont blijven zitten en de leiding in handen nemen. Wat betreft dit punt: We krijgen vele, betrouwbare verslagen dat het Amerikaanse leger druk bezig is met het arresteren van Khazariaanse Maffia handlangers en ze voor de rechter brengen in Washington DC voordat ze worden opgehangen of naar gevangeniscomplexen worden gebracht in Guantanamo en op de Thule luchtmachtbasis in Groenland.

Er staat ons een hete zomer te wachten.

Nederlandse vertaling: Petronella