De innerlijke liefdesstroom

De innerlijke liefdesstroom

Januari 2021 / Door Gerrit Gielen

Inleiding

Een mens is altijd op zoek naar liefde. We verlangen en verwachten die vooral van onze medemensen. In de eerste plaats de ouders en op latere leeftijd de partner. Vooral dat laatste blijkt nogal eens tegen te vallen en dat leidt vaak tot bittere verwijten. Echtscheidingen gaan vaak gepaard met enorm veel haat en wrok; mensen voelen zich verraden. De partner gaf niet de liefde waarop wij recht meenden te hebben – en nu zitten we dan kennelijk zonder.

❥ Waarom hebben we die liefde van de ander zo hard nodig? Zijn we dan niet in staat onszelf liefde te geven? Blijkbaar zijn we daar niet zo goed in, anders zouden veel scheidingen heel wat minder dramatisch verlopen.

❥ We hebben een bron van liefde in ons, we zijn in staat om liefde te geven. Maar waarom voelen we ons zo weinig geliefd door onszelf?

 Wat blokkeert die bron, wat houdt die innerlijke liefdesstroom tegen? En, wat is liefde eigenlijk?

In dit artikel wil ik ingaan op die vragen. Met de laatste vraag wil ik beginnen.

Wat is liefde eigenlijk?

We komen in antwoord op die vraag al gauw op een definitie uit als “diepe genegenheid voelen voor een ander”. Alleen, het woord genegenheid is eigenlijk een synoniem voor het woord liefde, aan deze definitie hebben we dus niets, ze is circulair. Het is lastig om zoiets basaals als liefde te definiëren. Laten we het toch proberen te omschrijven door naar de eigenschappen te kijken.

Meer lezen >>>