Vergeving opent een poort / Marlijne

Vergeving opent een poort
6 juni 2019 / door Marlijne

Vergeving ontvangen, jezelf vergeven en vergeving naar de ander. Het mooiste geschenk wat je jezelf cadeau kan doen in het nu en voorbij het nu.

Vergeven kan zo moeilijk zijn vanuit jouw situatie als gekwetste ziel waarin jouw waarden met voeten zijn getreden, vertrouwen is geschaad en onrecht in jouw ogen is geschied. Situaties waarin je je moeilijker dan anders kan verplaatsen in die ander, in zijn of haar logica en beweegredenen. Op momenten dat je vergeet dat slachtoffers ook daders kunnen worden soms zelfs in één mensenleven. Dat veel mensen tegelijk dader en slachtoffer zijn. Maar ook dat iedereen het recht heeft om zijn of haar leven te leiden en eigen keuzes te maken.

Treurige situaties waarin communiceren onmogelijk kan worden en contacten zelfs worden verbroken. Gebroken zielen, die soms vele jaren in hun leven wegwissen ter zelfbescherming. Ondertussen worden blokkades opgeworpen en de werkelijkheid vervormd, krijgt die ander volledig de schuld zonder diep in zichzelf te schouwen. Diepe wonden die open kunnen gaan omdat men iedere keer weer ongewild in een situatie belandt die herinnert aan het gebeurde. Hoe meer je verstart en verhardt, hoe dieper de pijn en hoe groter het onbegrip tussen beide partijen.

Vergeven, is dat zomaar alles met de mantel der liefde bedekken? Neen, zeker niet. Of toch wel? Iedereen is anders. Ik ken mensen die keer op keer voor de goede vrede heel veel water bij de wijn doen. Maar tegelijk verhalen over een situatie waarin ze diep gekwetst waren en vol onbegrip bejegend. En nooit waagden om dat stapje te zetten en zich diep te verplaatsen in die ander, in zijn of haar waarden en normen, geschiedenis, doelen en idealen, gewoontes en gebruiken. Zich nooit afvroegen “Wat was de reden van dit alles, welke nieuwe inzichten heb ik hierdoor gekregen, ben ik talenten gaan ontwikkelen en ben ik de mens geworden die ik thans ben?” Je kunt je zelfs dankbaar gaan voelen, zaken in een nieuw licht gaan plaatsen en … tot vergeving komen. Waardoor tenslotte alles verzacht en lichter gaat worden.

Vergeven is de moeilijkste les die iedereen in zijn reeks van levens moet leren. Iedere keer een stukje, steeds weer opnieuw. Vergeven en vergeven worden ook naar jezelf toe geeft vreugde, verlichting en maakt het leven beter draagbaar. De effecten zijn enorm, als iedereen vandaag of morgen iemand vergeeft diep vanuit zijn hart wordt zoveel getransformeerd. En werkt door in de wereld omdat iedereen tegelijk zijn of haar rol speelt in de maatschappij. Een oud spreekwoord luidt dan ook “Verbeter de wereld en begin bij jezelf”. Zo eenvoudig maar zo waar.

Een zwaar onderwerp, ik realiseer het me, maar zo belangrijk voor het transformeren van energie en het brengen van licht in onze levens. Met liefdevolle intentie elke dag opnieuw, elke keer een beetje.

Lichtgroetjes,
Marlijne
 
Over Marlijne
Marlijne is mijn kosmische naam. Met veel gevoel voor mystiek begreep ik reeds jong dat ik anders was. Mij werd verteld dat mijn tijd nog zou komen, ik zou eerst het leven gaan ervaren om pas op latere leeftijd volledig te ontwaken. Dat ik wilde helpen en ook echt alles zelf wilde ontdekken zoals ik blijkbaar voor mijn komst op aarde had voorgenomen. Vanuit deze achtergrond schrijf ik deze tekst voor jou.

Foto: Proxybay.com