Verbinding maken? / Tamara – De Wijsheid van het Hart

Verbinding maken?

28 juni 2022 / Tamara – De Wijsheid van het Hart

Ik hoor het zo vaak. “Ik wil de verbinding maken met mijn hart”. Of: “ik wil de verbinding maken met mijn ware zelf”. Laten we daar eens goed naar kijken. Want in deze woorden voel je de illusie van afgescheidenheid.

Alles is verbonden. Alles is energie. De verbinding met jezelf, jouw hart, je ziel, de bron, de ander, de wereld, de natuur, het universum. Dat maakt niet uit. De verbinding is er. Die was er altijd al. De verbinding hoef je dus niet te maken. Je hoeft ‘m alleen maar te ontdekken.

Maar hoe dan? Nou door niets te doen en de aandacht op de juiste manier te richten. Vaak geven wij al onze aandacht aan afleidingen. De verhalen in ons hoofd en verhalen in de buitenwereld. Ja ook spirituele verhalen. Dan denken we ook nog dat al die verhalen waar zijn. Je identificeert je met iets dat vluchtig is. Dat noem ik verdwalen in verhalen. Je merkt de verbinding niet meer op. Maar die is er wel.

Als eerste zou ik me afvragen welke “Ik” is het die zoiets zegt? Is dat je ware Ik? Naar welke stem luister jij? De stem van het hoofd? Of die van het hart? Zegt het hart ik wil verbinding maken met mezelf?

In het hart woont de stilte. De oneindige stilte waarin alles verbonden is en die woordeloos spreekt. Woont jouw aandacht ook in de stilte? Of is die verhuisd naar je hoofd?

Bewoon de stilte en daar voel je de verbondenheid die er al is, altijd was en altijd zal zijn. Die hoef je niet tot stand te brengen. Je hoeft geen verbinding te maken. Deze kan ook nooit verbroken worden. Die is er moeiteloos. Altijd. Ontspan. Deze stilte is wat je bent.

https://dewijsheidvanhethart.nl/