The Voice of your heart / Door Pieter van Dongen

The Voice of your heart

Door Pieter van Dongen

In deze tijd gaat het om verbinding maken vanuit je hart.

Kan jij je hart laten spreken?

Kan jij als je vanuit je hart spreekt de juiste woorden zeggen?

En kan je dit dan voelen in je hart als je de juiste woorden uitspreekt?

Kan jij dan ook de dingen zien vanuit je hart of zit je in je hoofd?

Kan jij dan handelen vanuit je hart en daardoor vanuit eenheid?

Kan jij de ander in liefde loslaten of wil je de ander controleren en in angst houden?

Werk jij constant vanuit regels, die je opstelt en daardoor de ander belemmert in zijn ontwikkeling om zich zelf te zijn en zich zelf te voelen?

Kan jij staan voor jezelf en daardoor ook voor de ander staan vanuit je hart?

Kan jij het leven ervaren vanuit je hart en het ervaren als eenheid?

Kan jij de waarheid zeggen vanuit empathie en mededogen en zo de ander tegemoet treden?

Kan jij staan voor je eigen waarheid?

Kan jij integer handelen en de ander helpen als zij of hij een hulpvraag heeft?

Kan jij in de schoenen staan van de ander en meeleven met de ander?

Met al deze vragen kunnen wij een kring maken van liefde en aandacht voor je zelf en voor elkaar. Rechtvaardigheid is rechtop staan. Dan kan je hart voelen en kan je de waarheid spreken.!

Hierdoor gaan wij met elkaar de verbinding aan.

Kunnen wij ook al deze vragen voorleggen aan ons kabinet en tweede en eerste kamer en de politie en de media? Daar het kabinet en de tweede kamer door ons gekozen zijn en de media in dienst zijn van ons.

Of zijn deze vragen alleen persoonlijk voor ieder van ons. Is het van belang om juist deze vragen voor te leggen aan deze volksvertegenwoordigers en ons kabinet? Zij zullen juist op deze vragen antwoord dienen te geven omdat het nu van belang is of zij dit ook zo zien en ervaren. En of zij dan ons het gevoel geven dat zij ons goed en positief vertegenwoordigen en onze belangen vanuit hun hart ook echt behartigen?

Want persoonlijke verantwoordelijkheid zit niet in je hoofd maar in het voelen van je hart. Je bent verantwoordelijk. En je bent niet een beetje verantwoordelijk of dan weer wel en als het je uitkomt dan weer niet. Zo de wind waait zo staat mijn pet.

Daarom mijn verzoek om deze vragen voor te leggen aan het kabinet en de leden van de eerste en tweede kamer en de politie en de media.

De vraag is dan voelen zij zich verantwoordelijk voor wat zij doen en doen zij dit vanuit hun hart?

Of is je hart leeg en ben je niet meer geïnspireerd en doe je iets omdat anderen het ook doen of dat je moet handelen omdat het zo afgesproken is zonder hart?

The voice of your heart is in your self

Als je je hart redt dan red je heel Nederland.

Door Pieter van Dongen