Pijnpunten / Pyts Boschma

PIJNPUNTEN
Geplaatst 11december 2018 / Pyts Boschma
In je vroege jaren word je met verwarring en pijn geconfronteerd. Je wordt geleerd goed te zijn voor anderen, gehoorzaam te zijn aan je ouders en tegelijkertijd leer je om voor jezelf op te komen. Je leert te spreken, maar ook dat je stil moet zijn. Je leert  om in actie te komen, maar ook dat er grenzen zijn. Je leert te spelen, maar ook je te gedragen. Je wordt gevormd door van alles en iedereen om je heen en als je volwassen bent geworden moet je hard aan de slag om te ontdekken wie je werkelijk bent onder al die aangeleerde overtuigingen die je van andere mensen meegekregen hebt.

Je moet leren alles weer los te laten en je ego te beheersen. Je moet leren accepteren dat er maar één geheel is, Eén Ene. Er is geen scheiding tussen God en jou of tussen jou en alle anderen. Het is een proces dat vergeving, reflectie, introspectie en inzicht vereist.

Je wordt voorbereid op de ascensie (opstijging van de aarde naar een nieuw evolutionair bewustzijn) en het doel van de ascensie is de totale eenwording met Alles-Dat-Is.  Je bent door het Leven met alles en iedereen verbonden en alleen door anderen mee op te tillen in het licht, zal het grotere doel worden gediend.

De aarde bereid zich voor om opnieuw geboren te worden. Onze opdracht is onze rol in dit leven op ons te nemen en ons erop voor te bereiden dat we bij die wedergeboorte van de aarde aanwezig zullen zijn en dat het onze taak is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van deze unieke, kosmische gebeurtenis.