Nieuwjaarsboodschap 2023 – Axel Burkart

Nieuwjaarsboodschap 2023

Axel Burkart

Dit is de transcriptie van de nieuwjaarsboodschap 2023 van Axel Burkart.

Gedachten over het nieuwe jaar 2023

Fijn dat jullie weer bij ons zijn in dit nieuwe jaar 2023 dat ik vandaag wil verwelkomen.

Ik verwelkom jullie vandaag precies om 20.20 uur opnieuw zoals de afgelopen jaren en ik wens jullie allemaal, ons allemaal die dit ook horen een spannend jaar 2023 toe en ik hoop voorspoedig, in die zin zoals dat voor iedereen weer voorspoedig zou moeten zijn.

Weer voorspoed aangekondigd voor de jaren die komen. Ik wil vandaag kort ingaan op de komende jaren, maar op de eerste plaats het jaar 2023. Ik breng u de groeten over vanuit Bad Reichenhall. We hebben hier zonet de traditionele Perchtenlauf (Sjra: op het web is veel over deze Perchtenlauf en Krampuslauf te vinden) in Bad Reichenhall gehad, die nog steeds doorgaat. Ik weet zeker dat er nog veel zogenaamde Perchtengroepen zijn die weinigen van jullie zullen kennen. Dat zijn die met de prachtige maskers, heksen- en hoornfiguur koppen en de Perchten zijn in tegenstelling tot de Krampusen degenen die de boze geesten verdrijven.

Dus breng ik deze groet hier mee voor het jaar 2023. De boze geesten zijn al eens verdreven. Eens kijken of dit wat helpt voor dit jaar. Nu zijn de heilige nachten spoedig afgesloten. Diegenen die zich met het onderwerp hebben beziggehouden hebben ook mee gehoord dat zich in deze tijd onze Aarde de antennes op de kosmos richt en zich voorbereidt op dit nieuwe jaar. Dat betekent dat er impulsen uit de kosmos komen voor dit jaar.

Op een bepaalde manier zullen dingen komen, dit betreft natuurlijk vooral de natuur, de seizoenen, dit is een geheim van deze nachten, dat Moeder Aarde zich voorbereidt op dit jaar. De vraag is hoe wij dat kunnen doen.

Ik wil vandaag een paar gedachten van mij persoonlijk meegeven. Wat kan men aan het begin van een jaar zinvol zeggen. De pers zoekt altijd aan het eind van het jaar naar de voorspellingen van de helderzienden en ze stelt altijd vast dat ze er naast zitten. De vraag is altijd wie zich helderziende noemt. Dan zijn er de vele astrologen die ook proberen het nieuwe jaar te analyseren vanuit het oogpunt van de kosmische constellaties. Er is zeker heel veel zinnigs dat daaruit kan worden afgeleid. En ook voor dit jaar zijn er heel bijzondere constellaties voorspeld. Ook zo’n tendens naar een omkeer, naar een opruimen. En de vraag is altijd wat kan astrologie eigenlijk en zeggen waarvoor dienen ze. Mij heeft in die tijd mijn voormalige spirituele leraar – of ons gezegd toen we hem dat gevraagd hebben naar de invloed van de sterren – heeft hij gezegd: “De sterren zullen nog versteld staan!” De vraag is dus wat de astrologie ons kan vertellen en voor alles – wanneer ik vandaag, nu, op die gedachte inga, op dat wat er op ons zou kunnen afkomen – is de vraag hoe kan men dat met astrologie in harmonie brengen.

Er zijn nu veel, veel mensen die iets voor dit jaar voorspellen. Ik heb me net een werk aangeschaft in 2018, maar dit is al in 1980 geschreven – ‘Duitsland en de wereld in 2030’. En ik wist niet dat het zo moeilijk zou zijn. Ik heb nog geen kans gehad om het te bekijken, maar ik zal bekijken, wat er zich verandert en wat we moeten doen en hoe we moeten handelen. Eens zien hoe goed de voorspellingen waren in het jaar 2018.

Er zijn veel spannende voorspellingen vanuit de meest uiteenlopende richtingen en ik denk even heel principieel dat men met alle voorspellingen uiterst voorzichtig moet zijn. Een spannend verhaal dat ik onlangs hoorde, dat er weer zoiets was als een experiment, zoals in 2019 toen het Covit-experiment, ook weer opgezet door de Bill Gates stichting en de universiteit in Amerika en nu was er weer zoiets onder de term Traffic contagion of besmetting. Dus het is weer een soortgelijk thema. We willen niet hopen dat wat daar weer vooraf is geoefend onder specialisten, weer opduikt.

Het zou gaan over nog ernstiger ziekten, dus ziektekiemen, betekent dus eigenlijk een epidemie, dus laten we hopen dat dit niet op dezelfde manier gebeurt als in 2019. Maar overal wordt er veel gespeculeerd over wat er kan komen en wat we nu kunnen doen; wat kan ik bijdragen in dit jaar, jullie gedachten meegeven en ik zou mijn aandacht eigenlijk niet zo zeer willen richten op wat komen zal. Dat zal ik ook doen, dus wat gedachten daarbij zijn, maar hoe wij de toekomst anders kunnen vormgeven. Want wie creëert onze menselijke samenleving? Niet de sterren, niet de engelen, maar wij mensen. Dat betekent dat al onze handelingen de toekomst van de mensheid bepalen. Dat wil zeggen welke plannen er ook bestaan, aan voorspellingen en krachten en machten, op het moment dat mensen anders handelen zal de toekomst beïnvloed worden. We zouden nooit moeten vergeten dat we als individu heel veel meer macht hebben dan we denken.

Dit sociale organisme, de samenleving, is door ons geschapen en wij weten uit het Testament: “Maak de Aarde tot jullie onderdaan!” Wij zijn als heersers over deze aarde aangesteld, dat betekent dat we deze aarde als onze planeet moeten vormgeven en daarom hebben we op dit moment een strijd om de aarde die al is begonnen. Het gaat om grondstoffen, het gaat om klimaatverandering, het gaat om milieubescherming, het gaat over veel dingen waarbij we de aarde zoals men zegt uitbuiten. Veel dreigende scenario’s hebben we, dat de aarde binnenkort vergaat als we zo doorgaan. Dat is al aan de orde bij de bescherming van de soorten. De vraag is hoe bedreigend de situatie is, hoeveel angst wordt hier gecreëerd en hoeveel daarvan is werkelijk? Maar er is nu een strijd ontbrand om de aarde, al op de meest verschillende niveaus. Belangrijk is, wij zijn degenen die de aarde veranderen en niet alleen nu en deze klimaatverandering is zeker door de mens veroorzaakt wil ik nu zeggen maar het is niet CO2. Maar wij mensen hebben invloed op het klimaat, op het weer, en op enorme manieren.

Ik wil er alleen maar aan herinneren dat wij mensen vroeger, door onze magische krachten, de ondergang veroorzaakt hebben van Lemurië en Atlantis. Een door de mens veroorzaakte klimaatverandering is werkelijk iets wat ernstig te nemen is, maar niet noodzakelijkerwijs zoals op dit moment gepropageerd wordt.

Maar om te geloven dat we geen invloed hebben op het klimaat is ook een illusie. Wij mensen beïnvloeden de aarde veel meer dan we denken en wanneer wij daar nu naar kijken, de gedachten nu voor dit jaar en misschien de komende jaren, wil ik jullie nogmaals herinneren aan een lezing die ik hier in 2020 gehouden heb en daar heb ik een stelling geplaatst en daar gaat het zogezegd over de wetten van de biografie die we kennen van ons menselijk levensritme ook toe te passen op de mensheid als geheel. Rudolf Steiner zegt dat deze daar precies zo van toepassing zijn en hijzelf heeft daarvoor een voorbeeld gegeven. En ik heb vervolgens geprobeerd dit verder uit te ontwikkelen. Ik wil dit nog eens kort aanstippen en voor de komende jaren een beetje verder gaan en kijken of we er iets van kunnen leren. Belangrijk is voor ons nu en ook voor de komende jaren, we hebben te maken met een wereldplan, reset of een grote transformatie. En te denken dat dit nu beslissend is voor de ontwikkeling van de mensheid. Dat zijn aspecten waar mensen ingrijpen.

Ja, deze plannen bestaan en ze zullen hun uitwerkingen hebben, dat is helder, maar we zouden ons van dat alles bewust moeten zijn, dat we zijn ingebed in een veel groter wereldplan, een dat veel machtiger is en over dit wereldplan gaat en ik wil altijd daartoe inspireren en stimuleren en daarvoor moet ook deze lezing dienen. Dat we er serieus mee omgaan en niet de hele tijd politiek discussiëren. Wanneer we dat nog doen, dat nog steeds – en dat is tot op zekere hoogte ook gerechtvaardigd – maar als we daaraan vasthouden, dan missen we het wezenlijke bij ons of voor ons mensen die de echt geestelijk-wetenschappelijk ontwikkeling nastreven, is het aangekondigd dat we ons moeten bezighouden met de spirituele achtergronden met het wereldplan dat aan alles ten grondslag ligt en ik heb daarom nog eens kort een beeld geschetst van waar we vandaag staan. We staan in een serie van grotere tijdperken tegen de achtergrond die men Lemurië, Atlantis en post-Atlantis noemt.

Afbeelding 1:

 

En dit punt hier tussen het Atlantische tijdperk en het huidige post-Atlantische tijdperk daar, is er dit punt waarop Atlantis vergaat en de nieuwe epoche of het nieuwe grote tijdperk van ongeveer 15.000 jaar begint. Hier zitten we nu in en dit tijdperk, dit post-Atlantische tijdperk, dat men ook wel het Arische tijdperk noemt – alsjeblieft, de naam is ook alweer misbruikt geworden – dat verdeelt zich of splitst zich op in zeven tijdperken, net als in ons levensritme. In onze levensbiografie hebben we zevenjaren – ritmes en deze ritmes bestaan ook in het wereldplan van de mensheid, precies zijn ritmes. Het is een tijdsritme en we bevinden ons nu hier in dit zogenaamde Germaanse culturele tijdperk in het jaar 2022, in de Vissentijdperk. Dat is waar we staan en de discussie over Waterman en het Vissentijdperk is allemaal al zover door mij uitgelegd. Dus dit is alleen dat we zien dat we hier staan, we staan hier middenin en we weten dat dit het tijdperk hier het tijdperk van bewustzijn, van de ziel en van vrijheid is.

Dat wil zeggen, hier in het huidige tijdperk, nee, in de epoche waarin wij ons bevinden, in deze culturele epoche, vindt onze vrijheidsstrijd hier plaats.

Hier moeten we onze vrijheid veroveren en nu wil ik op dit andere ritme komen dat Rudolf Steiner heeft opgetekend en dat jullie zeker al kennen van de lezingen.

Er is een spirituele wet of een wetmatigheid waarvan we kunnen zeggen – we kunnen de kwantumfysici gelijk geven – in de geestelijke wereld loopt de tijd achteruit. Men kent dat ook vanuit het projectmanagement en daar heeft Steiner ons zojuist iets opgetekend dat in onze biografische ritmes er zeer specifieke centrale gebeurtenissen zijn, met andere woorden, centrale gebeurtenissen voor ons leven en dat is dan ook het werk dat men in biografieën doet, dat men vaststelt dat er een of meer belangrijke gebeurtenissen in het leven zijn en dat bij deze gebeurtenis zich het leven weerspiegelt. Dus dat wanneer iemand bijvoorbeeld in zijn 41ste levens jaar een speciale gebeurtenis heeft gehad – en dan moet men het leven op dit spiegelmoment tijdmatig in beide richtingen tonen en zien dat er een spiegeling plaats vindt precies zoals ik dat al heb geschetst. Met de zeven tijdperken die zich trouwens ook – dat heb daar niet vermeld – die zich hier ook weerspiegelen, dat wil zeggen dat we in een Spiegeltijdperk zitten, de zogenaamde Egyptisch-Babylonische tijdperken en daarom hebben we in deze tijd ook veel corruptie, bijvoorbeeld, omdat dit verband houdt met het oude Babylon, dat even aangeduid.

Afbeelding 2:

 

Op deze plaats even een korte opmerking, dit zijn de wetten van het universum en wanneer we vandaag naar de wereldpolitiek, de gebeurtenissen in de wereld kijken, dan moeten we altijd weten dat we dat niet alleen astrologisch kunnen doen, maar dat we dat eigenlijk moeten bekijken vanuit het wereldplan en dat zal de taak in de toekomst zijn, dat astrologen en geesteswetenschappers bij elkaar komen en kijken of de astrologische constellaties, hoe die in harmonie zijn met het wereldplan, want dat is wat nog steeds te weinig of helemaal niet wordt gedaan. En dat heeft Rudolf Steiner gezegd, er is een wezenlijk middelpunt. Het Christusgebeuren 2000 jaar geleden was ook zo een en dat is ook het jaar 1879. De meeste van jullie weten; in 1879 neemt Michael de Aartsengel het regentschap over voor ongeveer 300 jaar en voordien vindt plaats wat hier in de Openbaring plaatsvindt in hoofdstuk 12 de verzen 7 tot 9 staat: “Er brak een strijd uit in de hemel. Michael en zijn Engelen stonden op om de draak te bestrijden. De draak en zijn engelen vochten maar ze konden niet standhouden en zij verloren hun plaats in de hemel.

Hij werd onttroond, de grote draak, de oude slang, de duivel. De duivel die ook Satan heet en de hele wereld verleidt. De draak werd op de aarde geworpen en met hem werden zijn engelen omlaag geworpen. Daar ontbrandde een strijd in de Hemel en daar zei Rudolf Steiner dat deze strijd begon – dat wat hier beschreven werd in het jaar 1841- en die duurde gewoon deze 38 jaar tot het jaar 1879. En op dit tijdstip dat Michael de heerschappij overnam werden de zogenaamde arimaanse legers onder het leiderschap van Ariman in het oude Perzie, de duistere god ariman, die bij ons ook Satan genoemd werd, uit de hemel, uit de geestelijke wereld verbannen naar de Aarde. Dat betekent ook dat de strijd niet langer gaat tussen Ariman en Michael, maar tussen Ariman en ons. Wij moeten deze strijd in onze ziel aangaan. Dat is in wezen het gevecht met het materialisme. Dat weten we al. En nu wijst Rudolf Steiner er op dat dit zo’n centrale gebeurtenis is en nu moet men deze 38 jaren naar voren gaan. Dat is gewoon, dat is de biografische kosmische wet. Dat zijn wetmatigheden waar we van Rudolf Steiner weten dat die werken en die iedereen in zijn levensloop kan begrijpen.

Dat is voor onze biografie een feit. Voor de kosmische biografie zijn dat nu eenmaal theorieën die verondersteld worden in de ruimte te liggen, maar die allemaal begrijpelijk zijn omdat de mensheid ook een organisme is, namelijk het sociale organisme en dat is ook net zo onderworpen aan deze ritmes. Het bereik van de achtergrond van de wetenschappelijke drievoudige sociale structuur die we nu in de komende jaren langzaam ook zo moeten aanpakken. En dan belanden we in het jaar 1917 – en dat heb ik al gepresenteerd – dat was het beslissende jaar waarin Amerika de Eerste Wereldoorlog inging en de Russische Revolutie plaatsvond. Dat betekent: het hoogtepunt eigenlijk van de  Eerste Wereldoorlog was zogezegd ook dit hoogtepunt want het was volgens Rudolf Steiner een hoogtepunt. En hier was – om zo te zeggen – deze val van de geesten van de duisternis, de val van de geesten van de duisternis, zo noemt Dr. Rudolf Steiner dat, dat was het jaar 1879, dat is zo’n spiegelpunt. En toen, in het jaar 2020, heb ik er over nagedacht en gekeken of er nog zo’n gebeurtenis was. En toen heeft Rudolf Steiner de aanwijzing gegeven op het jaar 1933 met de wedergeboorte van de Christus in de etherische wereld.

En dat heb ik toen als een these genomen en toen kwam ik vanuit dit werk uit bij het jaar 1934 en een stelling opgesteld en deze stelling is dat wanneer men nu deze gebeurtenissen spiegelt, dan zien we dat de jaren 2020 tot 2027 vergelijkbaar zijn met deze zeven jaren van 1841 tot 1848, toen de Duitse revolutie plaatsvond. Deze jaren spiegelen zich exact in de jaren 2020 tot 2027. Dat was mijn these uit dit kosmische biografie-werk dat we nu in zeven jaren, dus het jaar 2020 met inbegrip van 2026, dat deze zeven jaar mogelijk zo’n crisistijd zijn waar het gaat over zeer bepaalde ontwikkelingsimpulsen. Dat was deze stelling en ik heb dan ook hier voor vandaag nog eens opgetekend, heel interessant eigenlijk, dat werkelijk hier, op deze spiegeling, op dit spiegelpunt, het jaar 1879 hier aan de andere kant overeenkomt met het jaar 1989, met de val van de muur. Dat was een gigantische gebeurtenis. Het einde van de Sovjet republiek, de hereniging van de Duitsers. Een typisch thema van Michael. Dat is precies dit spiegelpunt en dat laat zien dat deze stelling niet zo ver gezocht is.

Net zo hebben we het einde van Kali yuga. En daar aan de andere kant het jaar 1968. 1968 als spiegelpunt. We hebben het jaar 1998 en we weten ook dat het met de antichrist te maken heeft. Hier aan de andere kant hebben we de oorlog tussen Duitsland en Frankrijk waar het Duitse Rijk ontstaat. We zien dus dat we op zeer kritieke, zeer kritische, beslissende punten ook echt spiegelpunten vinden. Daarom lijkt deze stelling ook wat meer solide. En ik zeg, desondanks is het een stelling. Interessant is ook dat we hier tussen 1848 en 1867, verschijnen twee van de belangrijkste geestelijke werken uit de negentiende eeuw, die een enorme invloed op de volgende eeuwen hebben en nog steeds zullen hebben, namelijk het Communistisch Manifest van Karl Marx in 1848 en het Kapitaal in 1867. En in dit tijdsbestek spiegelt zich heel interessant hier het Kapitaal, spiegelt zich met nine eleven en het Communistisch Manifest tot het jaar 2020, dus deze 19 jaar hebben we gespiegeld. Tussen deze twee machtige werken, die vanuit de Geest, vanuit het Leven, zo’n ongelooflijke invloed hebben op de hele samenleving. En nog steeds hebben we, nog steeds ervaren we, zelfs versterkt op dit moment, de socialistische massale tendensen. Dus wilde ik dit nog eens weergeven, dat jullie zien dat het mogelijk is om op deze manier te werk kan gaan. En dat men ziet dat het werkelijk zeer aannemelijk is dat dit werkelijk zo klopt, en daarom deze zeven jaar van 2020 tot 2026, dat die toch nu een bijzondere betekenis hebben voor de mensheid. Dat was tot dan toe.

En nu kijken we nauwkeuriger naar deze zeven jaren want we weten nu ook wanneer we in het ritme van ons leven komen. De eerste zeven jaren van een kind, de eerste zeven jaar wanneer een kind op de wereld komt, dit ritme van zeven jaar hebben een onderverdeling in elk een derde, dus twee en een kwart, twee en een derde, twee jaar en vier maanden.

Afbeelding 3:

 

En wanneer we dan deze jaren laten zien van 2020 tot 2026 – en het is in zoverre interessant dat werkelijk met het begin van het jaar 2020, we kunnen ook een maand teruggaan – ook al in december 2019, maar eigenlijk begint het pas echt op 1 januari 2020 – dient corona zich aan. Dat betekent we hebben deze crisis, deze coronacrisis deze zogenaamde corona crisis – en daar kom ik zo meteen op terug – wat daar de achtergrond voor ons geestelijk kan zijn. Nemen we nu deze twee en een kwart of twee en een derde van een jaar, dan komen we uit in het voorjaar van 2022. En dat was de waarop deze crisis nu wereldwijd afgenomen is. Ze sleept zich weliswaar nog voort tot het einde van het jaar 2022, maar in principe was het eerder in 2022 zogezegd het afvlakken, het einde van de coronacrisis.

We zien dus dat de hele zaak ten einde loopt en wat gebeurt er dan in het voorjaar van 2022? De oorlog tussen Rusland met Oekraïne. Dat betekent dat de volgende derde fase in deze zevenjarige cyclus begint, groot begint met een enorme crisis met betrekking tot deze energiecrisis en nu ook de inflatie hoewel deze er weinig mee te maken heeft. We kunnen dus zien dat dit ook al effecten waren. Inflatie, dat zijn allemaal effecten van de twee voorgaande jaren, in tweeënhalf jaar dus. Interessant om te zien is dat er hier werkelijk een heel nieuwe fase begint. En weer een krachtige crisis. En die zou dan duren tot de zomer van 2024 waarbij men dan zou kunnen zeggen dat tegen die tijd deze Oekraïense crisis waarschijnlijk eindelijk voorbij zal zijn. Hoe dan ook. En de vraag is – en ik wil dit volledig open laten – wat dan de laatste twee en een derde jaren zullen brengen, of er nog eens een duw, zo’n crisis zal zijn. Wanneer we naar de situatie in de wereld van vandaag kijken, is dat allemaal denkbaar. Maar ik wilde jullie hiermee, met deze lezing aanzetten om zelf in deze richting te denken, om jullie zelf met deze ritmes bezig te houden, zelf, met deze spirituele wetmatigheden, want we bevinden ons aan het einde van 2022.

Daar staan we nu en waar het me vandaag om gaat is de vraag wat ik nu kan doen, wat kan ik doen in deze vier jaren? Een, twee, drie, vier jaren. Wat kan ik doen onafhankelijk van wat de anderen van plan zijn, kosmisch of menselijk of wat de sterren dan ook zeggen. Zoals gezegd, de sterren zullen versteld staan wanneer we vrij handelen. Wat kunnen wij doen om de toekomst vorm te geven. Dat is eigenlijk vandaag mijn zorg. Vandaag is het ook zo dat deze zevenjaren ritmes, net als deze ritmes altijd een middelpunt hebben. Het middelpunt zou de zomer van 2023 zijn, dit jaar dus. Het zou kunnen zijn dat wat ik hier in z’n geheel laat zien hier getemperd wordt. Dat een zekere ommekeer optreedt, dat nogmaals gezegd op deze plaats, maar interessant is dat ergens hier in de volgende twee jaren of anderhalf jaar zijn het nu, daar zal deze kwestie Oekraïne-crisis, wat er ook achter zit, zeker een beslissende rol spelen.

En wat er dan gebeurt, wie kan nou zeggen, maar ik wil nog op een paar dingen wijzen maar ik wil helemaal geen voorspellingen doen want het gaat mij om het vormgeven. We hebben in deze jaren met thema’s te maken waar ik zo meteen op terug zal komen. We hebben ervaren dat het om angst gaat, we hebben ervaren dat het om het thema vrijheid gaat, we hebben ervaren dat het gaat om het thema leugen en macht. Dat zijn de thema’s waarmee we in deze drie jaren nu massief zijn geconfronteerd, zo massief als nooit tevoren. We hebben ervaren dat een wereldwijde vaccinatiecampagne over de hele wereld heen viel. We hebben een wereldwijde angstcampagne meegemaakt, We hebben beperkingen van de vrijheid ervaren en niet alleen van de uiterlijke vrijheid maar met name van de vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting. Ik wil u herinneren aan Rudolf Steiners denkverbod, dat hij voorspeld heeft, vanaf het jaar 2000 – het jaar 2000 is immers ook een belangrijk keerpunt – want daar begint het tijdperk van de zogenaamde zevende bazuin. Dat wil zeggen, we zitten in de derde wee van het tijdperk van bewustzijn. Dat betekent dat er op dat moment iets geboren zou moeten worden, namelijk de vrijheid.

En dan moet iedereen zijn deel daartoe bijdragen en zijn vrijheid voor zichzelf veroveren. Dus dit denkverbod, dat Rudolf Steiner 100 jaar geleden heeft behandeld, ervaren we nu in deze tijd. We zien dat die overal met verschillende middelen beperkt wordt. We zien de macht van de media, we zien een zekere macht in de sociale media buiten de gebruikelijke media en we kunnen werkelijk zeggen dat we in een massief spiritueel gevecht zitten. Dat is het gevecht, de arimaanse wezenheden zijn op aarde en ze willen wereldheerschappij. Dat is zo en daarom zijn er veel mensen die de wereldheerschappij werkelijk willen bereiken. Dat is wat we op de achtergrond meemaken, maar het is uiteindelijk een geestelijke strijd. Het is een geestelijke strijd die als het ware naar beneden gebracht werd in de mensheid. We moeten spiritueel omgaan met deze entiteiten, met deze wezenheden, maar de wezenheden tonen zich via andere mensen in onszelf. Dat betekent dat het aan ons is of we deze Arimaanse impulsen van het materialisme, dat al het geestelijke en spirituele afwijst, of wij deze strijd in ons winnen. Dat is het doorslaggevende.

We hebben sinds het einde van de 20e eeuw dit kapitalisme dat, interessant genoeg, Karl Marx ook bekritiseerd heeft. Een roofkapitalisme dat ook samenhangt met profetieën uit de Openbaring, maar dat wil ik vandaag niet verder beschrijven. En we weten vooral van Rudolf Steiner, dat nu in dit derde millennium – en hij zegt: wanneer aan het begin van het derde millennium, als wezenheden naar de aarde komen is dat een kosmisch feit waaraan we moeten wennen. Dat deze wezenheid hier moet incarneren en dat het recht krijgt als mens op te treden. Echt een spannend verhaal want de Christus is gekomen, voorheen is Lucifer gekomen en machtige entiteiten hebben de mogelijkheid om in een menselijk lichaam te incarneren. Dat moeten we kosmisch zien en dat betekent dat deze entiteit, die zeer veel macht heeft, deze incarnatie voorbereidt en men kan duidelijk zien dat we nu in deze dagen in deze voorbereidingstijd zitten. We zien overal het toenemende materialisme, het kapitalisme. Het gaat bijna alleen nog over de economie. Het gaat bijna alleen nog over geld en wel met grove middelen en het gaat hier over een economische wereldheerschappij die grotendeels via het kapitaal al verwerkelijkt is.

Dat zouden we moeten weten, dat is zo en daar komen we niet omheen.

Maar nu is de vraag, wanneer we in deze geestelijke strijd zitten, wat zijn onze wapens? Wat we nu meemaken is dat uiteindelijk de leugens van de laatste jaren aan het licht zouden kunnen komen. Er zijn inspanningen, maar het is nu eenmaal zo dat ariman, die ook door Christus zelf de vader van de leugen werd genoemd, natuurlijk probeert om via ons mensen iedere vorm van onthulling van de leugen in ons mensen te verhinderen. Dat is ook wat we massaal meemaken en we moeten weten dat dit doorgaand is, dat zal zo snel niet ophouden. Maar er zijn de impulsen dat steeds meer dat netwerk van leugens uiteen valt. En we zullen zien hoe dit in deze jaren verder gaat. En ik heb nu een voorstel voor de komende vier jaren, dat zal ik zo meteen laten zien. Ook als we kijken naar het jaar 2020, dan heb ik een voorstel voor mij gevonden en dat is om dat het jaar van de angst te noemen. Gewoon een voorstel en het volgende jaar 2021 wil ik noemen het jaar van de macht, van manipulatie van onvrijheid en het derde jaar 2022 het jaar van de leugen.

Dat is wat we momenteel in deze drie jaren massief hebben meegemaakt. En dan wil ik een voorstel doen voor de volgende vier jaren. Wat hebben we in deze drie jaren hebben meegemaakt? Wat was de algemene tendens? De algemene tendens was polarisatie, verdeeldheid, dat mensen in een ongekende vorm tegen elkaar strijden. Juist aan de vaccinatiecampagne heeft men dat gezien, dat de niet-gevaccineerden zelfs de slechteriken werden genoemd. Dus dit zijn dingen die nog nooit eerder in deze vorm bij de mensheid zijn voorgekomen.

En dat is wat werkelijk verdeelt, dat is zijn wezen en die leugen verdeelt en dat is zijn aard. Dat wil zeggen, deze laatste drie jaren zijn een duidelijk teken voor de werking van de arimaanse krachten en we weten echter ook dat in dit het tijdperk waarin we ons nu bevinden, dat dit het tijdperk van de confrontatie met het kwaad en de leugen is. Dat betekent, we mogen ons niet beklagen, dat is wat ik telkens weer zeg, we mogen ons niet beklagen over dat wat er gebeurt, maar we moeten het bekijken vanuit het wereldplan en zeggen waartoe roept dit ons op? We moeten leren omgaan met het kwaad en de leugens. Dat betekent dat we de leugen moeten ondervinden. De leugen zal zo duidelijk worden, dat verwijst naar Rudolf Steiner, de leugen zal zo duidelijk worden dat iedereen die wel moet zien en eronder lijden moet en dan een beslissing nemen en zeggen: dat wil ik niet. Het materialisme moet zo duidelijk worden dat we dan zeggen: dat willen we niet.

Het kwaadaardige zelf wordt zo duidelijk dat we nee zeggen: nee, dat moeten we niet willen, we willen iets anders. Dat hoort er nu in deze tijd bij. In deze tijd van de bewustzijnsziel. En wanneer we de spanningsvelden in de wereld nu bekijken – ik wil slechts kort daarop wijzen, dus op de conflicten die nu voor ons liggen en die nog te overzien zijn, daar hebben we natuurlijk dit conflict met de Oekraïne oorlog, dat betekent dat we weer een conflict hebben tussen het Westen en het Oosten, zoals in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, wij ook weer in het midden staan, weer dit Midden-Europa, dit Duitsland staat opnieuw in dit spanningsveld. Er middenin. Nu is Rusland de slechterik die deze oorlog is begonnen. Kijkt men er achter dan ziet men hoe Rusland ook voor een deel in het nauw werd gedreven door de strategie van de VS. Dat is allemaal bekend, maar ook daar moet men voorzichtig zijn en dat eenvoudigweg nuchter bekijken en zeggen hoe komen we uit de situatie. En dat is heel duidelijk, dat eigenlijk alleen vredesinspanningen zouden helpen, maar momenteel wordt overal oorlog opgestookt.

Dat betekent dat dit het conflictgebied is dat zeker de komende tijd op de agenda staat. Er doen zich echter ook spanningen voor binnen de Verenigde Staten. We zullen zien in dit jaar of dit zal leiden tot een groter verhaal in Amerika. Ik wil niet te veel in de politiek gaan, maar er zijn enkele inspanningen die voor Amerika dit jaar mogelijk wat meer laten verwachten, misschien zelfs een regeringswissel, allemaal denkbaar. Dat is een tweede groot thema. Dan hebben we natuurlijk in deze context de follow-up van de coronacrisis, hoeveel zal hier worden weggewerkt. Dat zou ook enige onrust kunnen veroorzaken, we zullen zien in welke mate dat zal komen. We hebben dan deze grote confrontatie tussen China en de Verenigde Staten, ook op de kapitaalmarkt, op de economische markt en natuurlijk ook militair in de Stille Oceaan.

Dat zijn de bestaande spanningsgebieden. En dan komt er nog het spanningsgebied tussen China en Taiwan bij, waar veel dingen zouden kunnen ontbranden.

We weten niet wat hier kan gebeuren, dat is allemaal open. Het zijn gewoon de spanningsvelden die er zijn. We hebben ook een ontspanningsveld tussen India en China nu. India zal binnenkort of is al, China in termen van bevolkingsaantal voorbijgaan, dat betekent dat ook India uitgroeit tot een nieuwe speler, maar op dit moment een zeer vreedzame. Maar er zijn ook spanningen tussen India en China.

Dan hebben we dit spanningsveld tussen een monopolaire wereld door Amerika gedicteerd wordt en een multipolaire wereld zoals men tegenwoordig zegt met de zogenaamde brix-staten. Dat wil zeggen er bundelen zich grote staten en vormen nu een tegenmacht tegen het door het Westen geleide conglomeraat van Westerse bondgenoten, economische bondgenoten. Dat is het volgende spanningsveld dat voor ons ligt. We hebben de spanningen op de hele wereldwijde kapitaalmarkt waarbij niet duidelijk is hoe lang dit systeem of in deze vorm zich zal houden of er weer een kleinere crash zal komen zoals in 2008 of een grotere voor het opschonen van de kapitaalmarkt.

Er staan veel zaken op het spel, waaronder digitale valuta. We hebben nu deze aangestuurde energiecrisis, we hebben we deze klimaatcrisis – twee crises die ook in de komende jaren een oplossing zullen moeten vinden, maar ze zijn conflictueus, want bij al deze dingen gaat het om enorme veel geld. En in deze context – dat wat nu in gang gezet werd – de inflatie, ook wereldwijd, wat ook weer zal betekenen dat de verarming van de lagere klassen zal toenemen. Dat zal komen, dat zijn allemaal dingen die niet te verhinderen zijn. Dat deze spanningsvelden zich laten zien, hoe we daarmee omgaan. Dan wil Ik daarop komen, wat kunnen wij als individu doen en wat voor alles nu in voor ons in Midden-Europa op handen is. Dit interne conflict waar Duitsland nu op afstevent en dat de komende twee jaar steeds massiever zal worden, waarschijnlijk omdat de interne spanningen in Duitsland hier de stabiliteit van dit land aan het wankelen brengen.

Dus dat zijn deze spanningsvelden. Er zijn ook nog de spanningsvelden in de Arabische wereld, natuurlijk. Dan hebben we deze fundamentele confrontatie zoals ik al gezegd heb met de leugen en het kwaad. We hebben het materialisme, dat zich opnieuw zal versterken. En in deze samenhang natuurlijk het transhumanisme, dat ook zeer sterk gepropageerd wordt tot aan het punt van de ondergang van de menselijkheid toe, die daar mee voorspeld wordt. Dat is ook een spanningsveld waarmee we ons intensief moeten bezighouden. En in samenhang met al deze onderwerpen is natuurlijk al iets gekomen – digitale controle die ook nog als een volgend zwaard van Damocles boven de mensheid hangt.

Afbeelding 4:

 

Dus dit zijn zo de spanningsvelden waar we nu middenin zitten, in deze tijd daar hebben we de vraag hoe kunnen we daarmee omgaan. Of anders gezegd, hoe kunnen we de toekomst mee vormgeven en daar komt nu mijn kleine programma, mijn voorstel, dat ik ook in dit jaar, of we ook in dit jaar iets willen nastreven. Dat ik heel graag deze zeven jaren zou willen benoemen en als doelstelling ook voorstel om daar misschien in mee te gaan en het mee te ondersteunen. Ik heb gezegd, deze drie jaren van angst, onvrijheid en leugens. Mijn voorstel is om de voor de volgende vier jaren de focus te richten op vier belangrijke waarden voor ons, de waarden die ons uit al deze crises zullen halen, naast de kennis over sociale drievoudige structuur die wij onvoorwaardelijk versterkt moeten verspreiden.

Dat is dringend noodzakelijk. Het kennen van de andere filosofie, maar mijn voorstel om de focus te richten op vier waarden en wel in dit jaar 2023, op de waarde van inzicht in het algemeen en in dit verband op de waarde van de wetenschap. Er wordt immers altijd verweten dat veel mensen onwetenschappelijk zijn en het gaat juist daarom dat we eigenlijk eindelijk beginnen om wetenschap, die te waarderen voor wat ze is en in dit verband voor ons eens erkennen wie we zijn als menselijke wezens, wat zijn wij?

Deze vraag is eigenlijk de eerste die we moeten ophelderen en daar is juist wat we vanuit de wetenschappen die we cultiveren en verspreiden, heel duidelijk als inzicht hebben. Wij zijn wezens van inzicht, dat betekent en ik zou graag dit jaar 2023 willen uitroepen tot het jaar van inzicht en ons met dit thema bezighouden en begrijpen dat wij wezens van inzicht zijn. En wat we nastreven is de waarheid. Daarom vraag ik om vooral het volgende jaar tot het jaar van de waarheid te maken. Die beiden gaan zo hand in hand, die kan ik moeilijk van elkaar scheiden, dus om deze twee jaren zogezegd onder het motto inzicht, wetenschap en waarheid te stellen en eindelijk te beginnen niet meer te geloven, niet meer over te nemen van buiten, maar werkelijk, werkelijk wetenschap en het vermogen tot inzicht van de mens serieus te nemen.

Want er maar één wapen – en het gaat immers daarom welk wapen hebben we tegen ariman. Welk is het en belangrijkste wapen en er is een zeer duidelijk inzicht van Rudolf Steiner, een duidelijke uitspraak die iedereen kan onderzoeken: de vader van de leugen schrikt voor niets zo zeer terug als voor de waarheid. Daar waar waarheid is, is geen arimaans werken. Dat is het machtigste wapen dat we hebben en deze macht maakt ons onoverwinnelijk tegen deze arimaanse krachten. Dat wil zeggen deze twee jaren van inzicht en waarheid, dat is mijn voorstel, mijn impuls, dat we hier deze bijdrage leveren. Dat we het hier klaarspelen en dat wij er zelf naar streven dat we zoveel mogelijk mensen inspireren om te zeggen: vorm jij de toekomst mee door je bezig te houden met je te bevrijden van de manipulaties die hier door macht werden uitgeoefend en jullie geestelijke onvrijheid brengen.

De onvrijheid hier, daar gaat het om. De geestelijke onvrijheid, dat we bepaalde dingen helemaal niet meer mogen zeggen, dat wat men ook zegt alles wordt in één richting vervormd. Het toegenomen aantal mensen dat tijdens deze jaren de waarheid probeerde te verspreiden werd bestreden, weggehoond enzovoort. Veel juristen zeggen dat ze hebben ervaren dat er van een rechtsstaat geen sprake meer is, niet alleen hier in Duitsland in Oostenrijk in Zwitserland. De advocaten ervaren en zeggen dat ze zich dat nooit hadden kunnen voorstellen. Dat betekent de roep om de rechtstaat zal in die jaren een thema zijn.

Wat is de waarheid over democratie en rechtsstaat? Dat we dat moeten uitwerken.

Maar belangrijk is dat wij mensen eerst eens erkennen dat we wezens van inzicht zijn en vanuit het wezen van inzicht kunnen we wetenschap bedrijven en wat we willen hebben en wat willen we verwerven met de wetenschap. Waarheid. En dat is het wapen dat we hebben tegen Ariman, dat is het machtigste wapen dat we hebben. Het is een geestelijke strijd en bijzonder het streven naar de waarheid op basis van een werkelijk inzicht. Wetenschap, een vermogen tot inzicht is wat de wereld zal veranderen en Ieder van ons die zich hiervoor inzet en dit beoefent, dit doet, zal deze wereld veranderen. Want iedere waarheid die door ons wordt gedacht en erkend zal de voeding zijn voor de geestelijke wereld en zal worden veranderd en gebruikt om de toekomst op een andere manier vorm te geven. Dat betekent, er stromen krachten uit de geestelijke wereld naar beneden die ons in staat stellen een andere mensheid te creëren, een andere sociale structuur, dat waarheid denken het machtigste wapen is dat wij mensen hebben.

En jullie zien al, ik heb dat om deze reden als een impuls gekregen, misschien met een hartelijke groeten uit de spirituele wereld. Misschien is het ook gewoon mijn persoonlijke idee, dat we dan de beide andere jaren die nog overblijven uit deze vrijheid en de liefde als einddoel zijn stellen. Waarom? Omdat de waarheid een kind van het inzicht is en de vrijheid is een kind van de waarheid en de liefde is een kind van de vrijheid. Dat wil zeggen, wanneer we deze zeven jaar als reëel aannemen en zelfs als dat met deze stelling helemaal niet klopt, hebben we nog steeds vier jaren waarin we kunnen zeggen dat we dit bewust aanpakken en wekome geven de tost mee vorm. We vormen die constructief in de richting van liefde, maar dat gaat niet anders dan hier te beginnen.

Ik kan niet hier beginnen, want vrijheid is een kind van de waarheid. Daar was iemand 2000 jaar geleden – en die kennen jullie allemaal al, die citaten: “Als ik ga”, heeft hij gezegd, zo staat het in andere woorden in het evangelie van Johannes: “Wanneer ik ga dan stuur ik jullie ter ondersteuning, een ander wezen, de Geest der Waarheid. Die stuur jullie als helper of als trooster!” Zo werd het ook vertaald. Ik stuur jullie een helper want ik ga. En toen kwam de Heilige Geest met Pinksteren en daalde in bij de apostelen. En daalde voor de eerste keer in als de Geest van de wetenschap, in de mensheid, de wetenschap die in hem leeft. En dan zegt diezelfde goddelijke mens dan: “En weten jullie wat? Deze Geest van Waarheid, wanneer jullie deze volgen, deze zal jullie vrij maken.” En daarmee wordt het werelddoel bereikt, de eerste fase van de wereld van de vrije mens, de geestelijke hiërarchie van de Geest van de vrijheid. Dat is het grote doel van het wereldplan. Het is zo geweldig om te zien dat we precies weten hoe het gaat. Wanneer we voor de toekomst van de mensheid willen werken en er zelf van willen profiteren, is dit onze weg.

Er is geen andere. Niemand komt tot de Vader dan door mij. ik ben de Geest van de waarheid en ik ben de waarheid, de Geest van de waarheid is degene die ons helpt de waarheid te vinden. Daarom is mijn voorstel, laat ons bewust deze vier jaren benoemen tot de jaren van het inzicht van de waarheid, van vrijheid en liefde en er voor werken en zo een toekomst creëren, wat er ook gebeurt en zo een toekomst vormgeven, ongeacht wat andere wezens en machten en mensen en organisaties en groeperingen en belangengroepen ook van plan zijn. Wij vormen de mensheid en hoe meer mensen deze weg gaan, hoe meer de wereld zal veranderen. Dus de moed hebben voor je eigen inzicht om je echt hiermee bezig te houden. Dat is ware wetenschap en niet wat ons altijd wordt verteld. De moed voor waarheid en daarmee de moed voor de vrijheid. Dat is wat ik jullie graag wil meegeven voor deze jaren 2023 tot 2026, voor dit jaar 2023 en daarom deze impuls om dit hier te plaatsen. Nu zien jullie, ineens ontstaat een prachtig spiegelbeeld.

We gebruiken het inzicht om leugens om te zetten in de waarheid. Wij gebruiken het inzicht om de onvrijheid om te zetten in vrijheid en angst en haat in Liefde. We zien weer, we zouden dan een spiegelplan waar we zogezegd hier (afbeelding 4) vanuit het midden beginnen de dingen de komende drie jaren dingen te veranderen, maar daarvoor moeten we eerst onze vermogen tot inzicht erkennen en dan de waarheid nastreven. Dat is wat mijn gedachte is voor dit jaar 2023, dat we begrijpen dat we niet de speelbal zijn van alleen de machten, maar dat we de macht in ons dragen om de wereld te veranderen. De geestelijke machten zijn er immers en de geestelijke machten zullen iedereen steunen die deze weg gaat (rechtsom). Ariman zal iedereen steunen die deze weg niet gaat en er zijn mensen die deze weg gaan (linksom) en zij zullen hun rekeningen betalen. Daarom het kan ook zijn dat er zijn mensen die die kant op gaan. Dat is deze keuze waar in de Apocalyps sprake is wie gaat met de vrijheid van waarheid en liefde in de richting van vereniging met de Christus (rechts), met liefde, met de nieuwe aarde en de nieuwe hemel en wie zal achterblijven (links).

Wie zal niet meegaan – maar wanneer we naar Openbaring kijken – niet in het Nieuwe Jeruzalem erbij zijn, maar voor de poorten van het Nieuwe Jeruzalem. Dat is wat intussen zo duidelijk is, zo helder, zo prachtig begrijpelijk. Beslis voor je vrijheid, beslis om de weg te gaan. Maar dat is werk, dat is wat ik jullie voor dit jaar wil meegeven. En dat is dat we dit idee serieus nemen en roepen dit jaar 2023 uit – en we zullen het doen – tot het jaar van inzicht en het volgende jaar tot het jaar van de waarheid. Wij willen het streven naar de waarheid stimuleren en des temeer zal zich de mens in een mensheid, zich in positieve zin ontwikkelen. Op dit pad zullen er zich willekeurige conflicten voordoen, want de arimaanse geesten van de leugen zullen met alle middelen verhinderen, de waarheid bestrijden. Tot slot – en daarmee wil ik deze lezing ook beëindigen – tot slot wil ik jullie een spreuk meegeven die ik zo koester uit het oude India, dat betekent dat hoe meer alleen de waarheid zegeviert, de waarheid alleen zegeviert. De overwinnaar is.

Altijd de waarheid. Die zal zich altijd handhaven. Zij zal zich altijd handhaven omdat een leugen volhouden vereist permanente kracht en energie. Voor de waarheid heb ik niets nodig. De waarheid is zelf ondersteunend en daarom geeft de waarheid kracht en de leugen kost kracht. En een andere spreuk, misschien voor jullie ook voor dit jaar, welke uitdagingen ook zullen komen. Conflicten zullen niet noodzakelijkerwijs minder worden, maar het andere zal groeien. Dat begint nu al. Steeds meer mensen streven al heel lang naar waarheid en vrijheid. Het gaat er alleen om dat we dat bewust aanpakken. Dat steeds meer mensen begrijpen dat er een wereldplan bestaat. Dat is de taak. En dan wil ik eindigen met nog een mooie zin: voor alles wat er in nu de toekomst op ons afkomt aan crises – heb ik zojuist in de chat gelezen, van Aristoteles – “De wind zal immers niet veranderen, we moeten alleen de zeilen anders zetten.” En in deze zin wens ik jullie allemaal en ons toe dat we misschien alleen, ieder voor zich en ook samen, steeds meer, de kracht vinden om deze weg consequent te gaan en zo voor de mensheid, los van wat anderen doen en willen en plannen, de toekomst anders vorm te geven. In die zin het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Jullie Axel Burkhart en het team van Akademie Zukunft Mensch.

Vertaling: Sjra Knippenberg

Toelichting:

Dit is de transcriptie van de nieuwjaarsboodschap 2022 van Axel Burkart.

Over Axel Burkartde oprichter van de Akademie – Zukunft – Mensch

Diplom Mathematiker en Diplom Informatiker, afgestudeerd aan de TU München 1978.

Geboren in 1951, vader van een dochter, natuur- en geesteswetenschapper, auteur, vrije leraar voor Holistische en Spirituele wetenschap, coach, trainer en adviseur. Hij woont momenteel in de buurt van Bad Reichenhall.

Axel Burkart geeft sinds 1976 seminars en cursussen op het gebied van bewustzijnsontwikkeling. In meer dan duizend lezingen informeerde hij over de meest uiteenlopende thema’s van de menselijke ontwikkeling.

Sinds 30 jaar zet hij zijn kennis ook om in vele projecten, onder andere in het oprichtingsbestuur van een Waldorfschool en van het toonaangevende Ayurveda-centrum in Sri Lanka. Als auteur is hij bekend geworden door boeken als “Ein Zweigespräch mit Gott” (1984) “Jungbrunnen Ayurveda”, “Die Botschaft des Eremiten”, “Das große Rudolf Steiner Buch”, “Hauptsache Liebe” und “Faszination Rudolf Steiner”.

In zijn werkzaamheden in de industrie (EDV, Verkoop, productmanagement), in zijn zelfstandige werkzaamheden vanaf 1991 als managing partner in zijn eigen BV, in zijn werk als Alchimedus-consultant en op het gebied van coaching en consulting kent hij de praktijk-economische kant op vele niveaus.

Door zijn kennis op het gebied van natuurwetenschap, van technologie en economie, van geesteswetenschap, logica en filosofie, pedagogie, van de oude Vedische kennis als “leraar van de Vedische wetenschap”, van yoga en Ayurveda, boeddhisme en christendom, de leer van de ingewijden en zieners van het oude en recente verleden, van theosofie en antroposofie, verbindt hij de twee werelden van de natuur – de materie en de geest – op een unieke manier met elkaar.

Daaruit ontstond de impuls voor de oprichting van “Akademi-Zukunft-Mensch” en de meerjarige cursus “Vrijheid – privé-studie in de geesteswetenschap” en voor de verspreiding van antroposofie, ook via video’s. Axel Burkart geeft ook al jaren in verschillende steden lezingen over verschillende onderwerpen.

Axel Burkart geeft sinds 1976 seminars en cursussen.

Sjra Knippenberg