Een brief van GOD aan de mensheid over …… / Pyts Boschma

EEN BRIEF VAN GOD AAN DE MENSHEID OVER HET CREËREN VAN EEN WERELD VAN LIEFDE
 
Mijn geliefden, mensheid, Ik laat dit met Mijn tedere Liefde over U uitvloeien, in stromen van Licht, om Uw wachtende harten te beroeren. Het bevat de sleutels ter Uwer herinnering. De herinnering aan Uw schoonheid en aan alle manieren waarop Ik U gemaakt heb naar Mijn beeld.
En de herinnering aan de waarheid der Liefde, hoe elk menselijk hart geboren is in Liefde en elk mens een kind van God is. En de herinnering dat Uw hart ons verbindt en dat door Uw hart Uw medescheppende macht leeft. Door Uw hart komt Uw schat tot U, alle gaven die Ik U voor altijd schenk. Door het hart herinnert U zich en wordt U nu wakker aan de waarheid van Liefde die U bent.
Hoezeer heb Ik U lief? U bent waarlijk de grootste aller wonderen. U bent Mijn eigen hart, levend en belichaamd, klaar om uit te dijen, om voor altijd maar voort te gaan om de Liefde te geven die U bent. U maakt Liefde levendig, verrassend, nieuw. Alleen U, geliefden, Mijn dierbare glorieuze kinderen, alleen u kunt voortgaan voor ademloze spanning en de Liefde, die Ik Ben, zien met een geheel nieuw perspectief. Heeft U nooit versteld gestaan van uw wonderbaarlijke nieuwsgierigheid? Of hoe onverzadigbaar U voorwaarts gaat om de wereld te ontmoeten en te groeten? En hoe diep U geraakt wordt door elke expansie van schoonheid? Dit is het wonder van Uw medescheppende hart.

Mijn Wil voor U, voor U allen, elk lief, geweldig, gouden kind van God, is een wereld van vrede en een leven  van overvloed. Door naar Mij te kijken, kunt U deze zaken verkrijgen. Uw hart is de bron van Uw macht, Uw schat, Uw identiteit, Uw leven. Uw hart is voor eeuwig met Mij verbonden. En door Uw hart zult U Uw zegeningen ontvangen, de schatten van vreugde en Liefde en de steeds toenemende overvloed, de ik voor U in bewaring heb. Oh! Het is waarlijk de wens van Mijn hart U de sleutels zelf te geven van de hemel, opdat U de hemel op Aarde moge beleven, en overal waar U gaat, voor eeuwig en eeuwig. Al wat nodig is, is dat U terugkeert naar Uw hart om de vreugde in Uw leven te vinden, dat de ware resonantie van het hart bevat en de overvloed  van elk goed, dat voor U zal verschijnen als Uw leven en Uw wereld.

Ik Ben een God van Liefde, geliefden. Voor altijd en altijd. Er is niets dan liefde in Mij. Laat je hart zich roeren in zijn herinnering aan de grote waarheid, want hierop rust de bevrijding van deze dierbare wereld en Uw duizend jaar durende vrede die in werkelijkheid oneindig duurt. U hebt dit geweten, ergens diep van binnen. U heeft geweten dat Ik Liefde Ben en dat alles wat U ziet, niet klopt. Alle oorlogen, ziektes, broeders die zich tegen hun broeders keren, de armoede, de pijn, zelfs oud worden en de dood. Oh, geliefden, Ik heb U gehoord toen U om antwoorden schreeuwde in de duistere nacht van Uw ziel.
Hoe een ieder van U de vraag heeft gesteld: “Als God van ons houdt, waarom zou  Hij dan kinderen met kanker creëren en hele volkeren laten sterven van de honger, zo uitgeteerd, dat ze er nu al als geraamtes uitzien?”. Het leek U niet juist. Dit, geliefden, was de boodschap van het hart, dat U de waarheid zocht te laten zien.
En als U vroeg: “God, wat is mijn bestemming, de betekenis van mijn leven?”, dan reageerde U op de aansporingen van Uw hart. Echter, sommigen die hun hart niet konden horen, wendden zich af, ervan overtuigd dat Ik niet een liefdevolle ouder voor Mijn kinderen kon zijn als Ik zulk een wereld van verschrikkingen creëerde.
Nu is het tijd voor de waarheid. U bent gereed. En aan hen, die dit lezen en het al weten, vraag Ik om Uw belofte om dit te leven, te verdiepen, en om het door te geven aan Mijn andere dierbare kinderen. Aan U die dit leest en dit niet kunt aanvaarden vraag Ik om Uw aandacht even te laten zakken naar Uw hart en alleen maar te overwegen of dit een mogelijkheid zou kunnen zijn. Geef het dan door aan anderen – opdat elke hand, elk paar ogen, elk hart dat in contact komt met deze brief, geschreven in Licht, ook de gelegenheid heeft om een moment te nemen, om toe te staan dat deze mogelijkheid in hun leven geplant wordt.
Geliefden, Ik heb U lief. Ik het U lief met een Liefde zo groot als de Kosmos. Ik heb U lief met een vreugde in Uw bestaan dat elk moment groter wordt. Ik houd van U als van het hart binnen in Mij. Ik houd van U, en mijn Liefde wankelt nooit, verandert nooit, en houdt nooit op. Ik verlang ernaar dat U dit weet en ons zoete samenzijn ervaart. Ik verlang ernaar om alle schatten van de schepping voor U neer te leggen. U bent de Mijne. Nu. En nu. Altijd. En niets kan daar verandering in brengen. Het is een feit van Uw bestaan.
Ik heb deze wereld van pijn niet geschapen. U deed dat. U deed dit toen U verkoos te geloven in goed, in Liefde, en in iets anders, dat U het tegenovergestelde van Liefde noemde. Noem het het moment in de Tuin toen U de vrucht van goed en kwaad at. Noem het het eerste oordeel. Wat voor naam U er ook aan geeft, geliefden, het is Uw eigen schepping. En toen heeft U zichzelf aangesteld als zijnde in staat om te beoordelen wat was. Zo is deze wereld van dualiteit begonnen, van licht en duisternis, van Liefde en anti-Liefde. Maar, dierbare mensheid, Ik Ben alleen Liefde. En in Mij bestaand, bent U ook alleen Liefde. Dus moest U een valse wereld scheppen, een doe-alsof plek waar de duisternis kon bestaan, want het kan niet bestaan in dat wat altijd en eeuwig alleen licht is, dat Ik Ben.
U heeft sindsdien altijd in de woestijn van Uw medescheppende verstand gedwaald. Want als Uw hart, verbonden met Mij, de waarheid kent van niets dan Liefde, dan moest U wel een andere manier vinden om een scenario van dualiteit te zien – en zo ontwikkelde zich het gereedschap van Uw verstand.
Oh, geliefden, Ik ben niet van plan om de zaken uitvoerig uit te leggen. Al wat ik U kom vertellen is dat U alleen Liefde bent. En dat hoe meer U verkiest om met Uw hart te leven, hoe meer U de wereld zult zien zoals ze werkelijk is. Hoe meer U deze ware Liefde van God zult ervaren, de Liefde waarin ik U bewaar op elk en ieder moment.
Vandaag leeft U in een wereld op de rand van oorlog, een wereld vol negativiteit en met zoveel mij dat U Uzelf wel moet verdoven om te overleven. Dus U heeft niets te verliezen, doordat, wat Ik U nu laat zien, te testen: als U weet dat Ik alleen Liefde Ben, dan moet U ook weten dat Ik altijd voor U de wereld van Uw erfrecht behoud, de wereld van vreugdevolle extase en glorieuze overvloed. U weet dat Ik niet een macht Ben waar U een beroep op kunt doen in duistere tijden, want de duisternis bestaat niet in Mij. U weet dat elk moment dat U zich met Mij verbindt, U zich verbindt met de Liefde en perfectie die Ik altijd voor U behouden heb en altijd voor U zal behouden. Ik Ben onveranderlijke Liefde. In de waarheid van deze Liefde is geen negativiteit.
Hoe zit het dan met deze wereld van pijn, de U voor zich ziet? Met de oorlogen en de geruchten over oorlogen? Met de angst en alle ervaringen die maar blijven optreden in Uw leven? Ze zijn U, dromende geliefde. Ze zijn U, verdwaald in de miljoenen draden van mogelijkheden voortkomend uit Uw besluit om in goed en kwaad te geloven. En precies zoals U denkt dat Uw dromen echt zijn, wanneer U ’s nachts ligt te slapen, precies zo is het met deze wereld. Zo echt en vol pijn voelt het.
Er is een andere manier van leven. Hierbij staat U elke morgen voor deze wereld van leugens en kiest U ervoor om alleen in Liefde te leven. Om bewust de illusie van het oordeel dat goed en kwaad bestaat af te wijzen. Om Uw wil in de Mijne te plaatsen en Mij te vragen U zo hoog te verheffen dat U het verschil kunt zien. Het  onderscheid tussen de waarheid der Liefde die in Uw hart leeft en deze wereld van wervelende negativiteit, die leeft in Uw geest.
En als U eenmaal weet dat Ik Liefde Ben en dat U eeuwig in Mij leeft, dan zult U waarlijk in vrede deze wereld bewandelen. Als U weet dat Ik Uw thuis Ben en U het hart erkent, zou U door een door oorlog verscheurd landschap kunnen wandelen met links en rechts om U heen vallende bommen en weten dat geen van deze bommen U kan raken, och Uw huis.
Ik zal Uw vragen beantwoorden. Uw hart schreeuwt het uit: “en hoe moet het met de anderen? Wat heb ik eraan als ik veilig in U verblijf God, terwijl overal om me heen de mensen lijden? “ geliefden, het antwoord is dit: als U de droom verdrijft, als U Uw Wil teruggeeft aan Mij, als U de waarheid der Liefde binnen gaat die we samen zijn, dan ontstaat er een aura van vrede om U heen; een grote bal van licht wordt geschapen zijnde de levende waarheid van de Liefde die U aan het worden bent. In het begin wordt de illusie misschien alleen maar verdreven uit Uw eigen leven, terwijl Uw vertrouwen in Liefde U terug brengt in de hemel waar U thuis hoort, terwijl U zich, keuze na keuze en dag na dag, tot Mij wendt voor Uw identiteit en niet tot de wereld waarvan U geloofde dat die buiten U is. Maar elke dag groeit dat licht – precies zoals zou gebeuren als U een fysiek lichtje in een donkere kast vol met enge vormen aan doet. Het licht vult de hele ruimte – er is geen duisternis over – en alles wat zo bedreigend leek wordt neutraal. Iets dat U kunt veranderen door de oude meubels weg te doen, of iets waarvan U tenminste weet dat het geen kwaad kan.
En zo zal de cirkel van licht om U heen des te groter worden, als Uw vermogen om met Mij verbonden te blijven sterker wordt, en U de wereld kiest, die Uw erfrecht is omdat U een kind van God bent. Eerst zal het Uw buren verlichten. Opeens kunnen ze zien dat zich niets engs in hun leven schuil houdt; dat ze vrij zijn om ervoor te kiezen gelukkig te zijn en vreugde te beleven. En met elk moment dat U in eenheid met de waarheid van Uw hart door brengt, wordt het licht van de waarheid om U heen groter, totdat U de hele buurt beïnvloedt, en dan het stadje of dorpje waar U woont, en dan de provincie en het hele land. Totdat U uiteindelijk zult doen wat Jezus deed: waar U ook bent, de mensen zullen hun waarheid als Liefde zien, en dat wetende met hun gehele hart zullen ze hun problemen, hun ziektes en hun streven achter zich laten – alleen maar omdat ze de kracht van Uw licht ondergaan hebben terwijl U Uw leven van alleen maar Liefde leeft.
Dan, als anderen hetzelfde doen, zult U spoedig de wereld ingaan en de illusies van negativiteit zullen moeten verdwijnen. U zult het ‘licht in het theater aangedaan hebben’, dat wat U de wereld noemt, en allen die geloofden dat het leven een gevecht was, zullen plotseling bevrijd zijn.
In Uw westerse wereld staat een passage in de bijbel van hem die kwam om U de weg naar de waarheid van het hart te tonen: ‘U kunt niet zowel God als de mammon dienen’. Dit is precies wat het betekent. U kunt niet geloven in een wereld van goed en kwaad en tegelijkertijd proberen om een leven van Liefde te scheppen. Want binnen de droom van dualiteit bevat elke keuze voor Liefde zijn tegendeel.
Geliefden, als dit U aanspreekt, als zich iets roert in Uw hart (of natuurlijk wanneer U uitroept, “Oh, ik weet dit!”), dan bent U hier om de weg te wijzen. Mijn gezicht hier te zien. Mijn Liefde, in elk menselijk wezen, wat voor rol ze ook spelen in de droom van goed en kwaad, van Liefde en anti-Liefde. U bent hier om het Nieuwe te bouwen, om de hemel tevoorschijn te brengen van levende Liefde waarin U altijd al behoorde te zijn. Wend U tot Mij, elke dag, moment na kostbaar moment, Ik zal U laten zien wie U bent: een kind zo mooi dat Uw mantel van sterren is gemaakt, Uw hart een levende zon die licht brengt in de duisternis en alleen maar licht onthult.
Geef Mij Uw Wil, laat Mij U verheffen zodat U elk moment de eenheid der Liefde kunt zien. Hoe elke creatie Mijn wezen is en elk deel, geweldig en vreugdevol, danst in een werveling van zoet, exploderend leven. Ik zal U helpen voorbij te zien aan dualiteit, voorbij de sluier waar de droom van de afgescheidenheid gedroomd wordt door Mijn kinderen. Ik Ben alleen Liefde. En Uw hart is de sleutel tot de schatten die voorbij de tijden voor U behouden zijn. Tijd – de illusoire creatie die voortkomt uit ‘passend bij ervaringen’ een slinger van goede en slechte ervaringen.
Geliefden, Ik spreek tot U wiens harten hebben geweten, diep van binnen hebben geweten dat Ik niet zo’n wereld als U nu voor U ziet zou creëren. Het kan gemakkelijk zijn om eruit te stappen, maar U hebt de illusie gedurende lange tijd geleefd. Dus kunt U elkaar hierbij helpen. Help elkaar om de aandacht op Uw harten te vestigen en om de kracht der Liefde die U daar aantreft te gebruiken om de wereld die U wilt te voeden, niet de wereld die voorbijgaat, de wereld van zoveel pijn. U bent medescheppers. Naar Mijn beeld gemaakt, weet U nog? Het is waar. U bent naar Mijn beeld gemaakt en zo manifesteert U wat U in w hart gelooft. Onthoudt, het hart is waar wij verbonden zijn, dus alle macht, alle licht, alle Liefde die Ik in U laat vloeien komt direct en zonder mankementen naar en door Uw hart. Ik Ben Schepper, Ik Ben Liefde en Ik dij uit door u.
En Mijn convenant met U, Mijn kinderen, is dat Ik altijd en eeuwig de wensen van Uw hart zal vervullen. Deze belofte is aan een ieder gegeven op het moment dat U geschapen bent als kinderen van de Liefde die Ik Ben. Dus als U diep in Uw hart bang bent, als U bang bent dat Uw hart gebroken is (besteed aandacht aan deze woorden), als U bang bent dat Liefde U zal verwonden, als U Uzelf blijft beschermen, als U elk moment verwacht dat ‘die andere schoen ook nog wel naar beneden zal komen’, als U voelt dat de wereld hopeloos is, als U voelt dat het leven niet de moeite waard is, als U voelt dat het einde der wereld nabij is, hetzij door haar ‘dood’ te vervuilen, hetzij door chaos en oorlog, deze diepe wijzen waarop U tegen het leven aankijkt – dit zijn de dingen die U gelooft met Uw hart. En dus, geliefde, zullen zij zich voor U manifesteren volgens onze afspraak.
Want als de Liefde die Ik Ben door U heen stroomt, dan brengt die Liefde alles tot leven, wat voor de opening van Uw hart gehouden wordt, en die Liefde zal U helpen mede te scheppen.
Dus zo ziet U, dat als U voor het Witte Huis staat met woede in Uw hart, met het geloof dat er niks zal veranderen, dat overheden corrupt en , het ergst van al, als U haat koestert binnenin de tempel van God die U bent, dan is dat, geliefden, waar U meer van zult ontvangen.
U bent de prijs van het Universum – het hart van God uitgegaan om te creëren. Er is in werkelijkheid alleen Liefde om mee te creëren. Maar als U Liefde en anti-Liefde kiest, dan wendt U Uw gelaat af van Liefde en, turend in de wereld die U gemaakt heeft, zoekt U Uw identiteit. Oh, dierbaren, vindt het daar niet! Wordt alsjeblieft wakker aan de waarheid der Liefde. Plaats alles wat U heeft bij Uw ware en glorieuze hart. Ik beloof U dat Liefde de enige macht is. En dat, werkelijk waar, het het hart is waarmee U altijd zult creëren wat U ervaart, of het is nu op Aarde, of later ‘na de dood’. Er is geen vooruitgang, geen goed en geen kwaad, geen beter en best. Er is alleen de waarheid der Liefde of de droom van de afscheiding.
Als U deze sprong kunt maken, bent U diegenen die Hemel en aarde verbinden, die het paradijs terug vorderen waar U in werkelijkheid nooit bent weggegaan. Maar als U dit niet kunt, gaat dan alsjeblieft door Uw vertrouwen in Liefde te laten groeien. Het is goed om voor Vrede te bidden, ook al bevat Uw gebed het geloof in haar tegendeel, want op de momenten dat U op liefde focust gebruikt U Uw medescheppende bewustzijn om U steeds meer te verheffen naar de eenheid met Liefde. Het is echter het beste (en Ik gebruik deze termen omdat ze hier relevant zijn), het is de ware weg, de weg die Jezus kwam laten zien, om alleen Liefde te zijn. Om elk spoortje kracht in Uw hart in het paradijs der Liefde, dat deze aarde in werkelijkheid is, te plaatsen, en niets van Uw energie te schenken aan de illusie dat Ik ook maar iets anders dan liefde zou kunnen creëren.
Ziet U het? Ziet U in hoe dit wel een fantasie moet zijn als in Mij geen duisternis bestaat? Als Ik Alles Ben Wat Is, en dat Ben Ik, dan is er nergens in de Schepping iets anders dan Liefde. Oh, geliefden, dit beloof ik u. U werd geschapen in Liefde; gemaakt als een glorieuze reproductie van wat Ik Ben als Schepper. Zo kwam U tevoorschijn, waarlijk, als Tweeling Vlammen, de krachten van het Goddelijke. Oceaan der Liefde, Goddelijke Vrouwelijkheid, en de grote beweging van Mijn Wil daarbij gevoegd, Goddelijke Mannelijkheid. Geboren als Een met twee punten van bewust Liefde, bestaat U voor altijd in een grootse eenheid van Liefde, tezamen vonkend om samen meer Liefde te scheppen.
Ik roep U naar huis. Naar huis naar de eenheid der Liefde die Ik Ben en die gij zijt in Mij. Elke gedachte aan vrede, elk gebed heeft waarde, en elke handeling van dienstbaarheid in de naam der Liefde aan de ander is een ster in de nacht van deze ‘zak van dualiteit’. Maar de echte dienst waar velen van U voor gekomen zijn, is om samen te smelten, hart na hart, in de overtuiging van de waarheid van uitsluitend Liefde en om een net te vormen met Uw grote aura’s van licht, en daarmee de wereld op te tillen en te bevrijden van het tegendeel, veroorzaakt door ’s mensen geloof in goed en kwaad.
Dank U geliefden, dat U dit heeft gelezen. Voelt U Mijn levende aanwezigheid in Uw hart? Ziet U het licht achter deze woorden, de pakken Liefde die Ik U nu bezorg?
Dan bent U geroepen, geliefde. Geroepen om een wereld van uitsluitend Liefde te herinneren. Geroepen om dit visioen voor U te plaatsen tot het in Uw hart verzinkt en Uw enige verlangen wordt: om het aan Mijn kinderen terug te geven als hun geboorterecht. U heeft engelen overal om U heen. Uw handen worden vastgehouden, vinger van licht aan vinger van licht, door de meesters die U voorgaan om de weg te effenen. Elke bevestiging van de wereld van de Liefde die U kiest wordt rondgebazuind door Aartsengelen als ze door de hemelen schallen: “Er ontwaakt een kind van God! Een kind van God ontwaakt!” En koren van wezens, levende sterren groter dan Uw zon, verbreiden de boodschap dat het geheel van Liefde Ik Ben vervuld is van vreugde. Want elk kind van God dat terug keert heelt zoveel levens van de dromen van anti-Liefde als hun creatieve hart maar kan. En de hele Kosmos verheugt zich, want een gat in Mijn hart, veroorzaakt omdat U weg keek, de duisternis in, is geheeld. Het hart van God is gerepareerd. Ah, maar meer dan dit: de Liefde Ik Ben gaat weer verder als U nieuwe dingen creëert die wij samen lief kunnen hebben.
Ik roep. U kunt Mij horen. Het duurt nu niet lang meer, geliefden.