De steen der wijzen / Michiel Koperdraat

De steen der wijzen
Door Michiel Koperdraat
De Steen der Wijzen (Latijn: lapis philosophorum) is een legendarische alchemistische substantie waarvan men geloofde dat men er gewone metalen in edelmetalen mee kon veranderen, met name lood in goud. 
De Latijnse naam: lapis – steen + philos – liefde + sophorum – wijsheid-materiaal.

Naar de Steen der Wijzen is een eeuwigheid gezocht. Maar in fysieke zin zal deze ‘steen’ niet gevonden kunnen worden. De steen der wijzen staat fysiek voor een omzettingsmiddel van onedel metaal naar edelmetaal. De ‘steen’ zou in staat zijn een atomaire wijziging te realiseren om zo een substantie van lage statuur om te zetten naar een substantie van hoge statuur. Maar zoals vele oude begrippen (bijvoorbeeld de heilige graal), staat de Steen der Wijzen voor een innerlijke zaak: een omzettingsmethode van onze gewone wereldlijke innerlijke staat naar een hogere spirituele geestelijke staat. Het betreft dus een metafoor, een allegorie, een gelijkenis.

Wat houdt deze ‘update’ dan in, die deze steen der wijzen zou kunnen verzorgen?
Het is een transformatie van aarde naar hemel (Bijbel)
Het is een transformatie van mechanisch leven naar volledig bewust leven
Het is een transformatie van wakende slaap naar ontwaakt zijn in ‘total awareness’.
Enzovoort.

Dat deze metaforische Steen der Wijzen in fysieke zin nooit is gevonden is evident.
Dat de steen der wijzen in spirituele zin niet makkelijk te vinden is, is begrijpelijk, want het innerlijke ontwikkelingsproces van lood naar goud kan niét in één keer plaatsvinden, hoe graag we ook zouden willen dat dit het geval zou kunnen zijn. Dit willen van een ‘transformatie in één klap’ verklaart de gretigheid waarmee er lange tijd naar de Steen der Wijzen is gezocht, vanuit onbegrip van de ware betekenis van de metafoor / allegorie. Al het zoeken naar een fysieke steen die lood in goud zou kunnen veranderen, is hierom vanzelfsprekend ook volledig zinloos geweest.

Dus: waar staat deze Steen der Wijzenin werkelijkheid voor?