De Drie Golven Door Dolores Cannon

DE DRIE GOLVEN

Door Dolores Cannon

Dus het doel van de drie golven is tweeledig. Eén: de energie van de Aarde veranderen zodat ze een catastrofe kan vermijden. En twee: de energie van de mensen helpen verhogen zodat zij met de Aarde kunnen opstijgen naar de volgende dimensie. Het inschatten van de verwachte tijdperken van de drie golven kwam tot stand tijdens sessies met vele honderden mensen. Ze ontstonden allemaal terwijl we sessies hadden met vele honderden mensen. Ze zeiden allemaal dezelfde dingen over hun huidige leven, en ze gingen allemaal terug naar dezelfde situaties tijdens de sessie. Dus begon ik ze ruwweg in te delen op basis van hun huidige leeftijd.

De eerste golf van deze zielen, eind veertig tot begin zestig (na het vallen van de bom aan het eind van de jaren veertig), heeft het nu het moeilijkst om zich aan te passen. Zij houden niet van het geweld en de lelijkheid die zij in deze wereld aantreffen en willen naar “huis” terugkeren – ook al hebben zij geen idee, bewust, waar dat zou kunnen zijn. Emoties storen en verlammen hen zelfs, vooral sterke emoties zoals woede en haat. Zij kunnen het niet aan om in de buurt te zijn van mensen die deze emoties uiten.

Deze beïnvloeden hen dramatisch, alsof emoties vreemd voor hen zijn. Zij zijn gewend aan vrede en liefde omdat zij dat hebben ervaren waar zij vandaan kwamen. Hoewel deze mensen een goed leven lijken te hebben, een liefhebbende familie en een goede baan, proberen velen van hen zelfmoord te plegen. Er lijkt geen logische reden te zijn, maar toch zijn ze zo ongelukkig dat ze hier niet willen zijn.

De tweede golf is nu achter in de 20 en 30. Zij gaan veel gemakkelijker door het leven. Zij zijn over het algemeen gericht op het helpen van anderen, creëren geen karma, en gaan gewoonlijk onopgemerkt. Ze zijn beschreven als antennes, bakens, generatoren, kanalen van energie. Zij komen binnen met een unieke energie die anderen sterk beïnvloedt. Ze hoeven niets te doen. Ze hoeven alleen maar te zijn. Mij is verteld dat alleen al door een druk winkelcentrum of kruidenierswinkel te lopen hun energie iedereen beïnvloedt met wie ze in contact komen. Zo sterk is die energie, en natuurlijk beseffen ze dat niet bewust.

De paradox is dat, hoewel zij verondersteld worden mensen te beïnvloeden met hun energie, zij zich eigenlijk niet op hun gemak voelen in de buurt van mensen. Dus blijven velen van hen afgezonderd thuis, om vermenging met anderen te vermijden; ze werken zelfs vanuit hun huis. Aldus verslaan zij hun doel. Velen van de eerste en tweede golf willen geen kinderen krijgen. Zij beseffen onbewust dat kinderen karma creëren, en zij willen niets hebben dat hen hier bindt. Ze willen gewoon hun werk doen en hier weggaan. Velen van hen trouwen niet, tenzij ze het geluk hebben een ander van hun eigen soort te vinden.

De derde groep zijn de nieuwe(tijds) kinderen, waarvan velen nu in de tienerleeftijd zijn. Zij zijn binnengekomen met alle kennis die nodig is, op een onbewust niveau. Het DNA van iedereen op Aarde wordt op dit moment aangepast en veranderd om zich aan te passen aan de nieuwe trillingen en frequenties. Maar het DNA van de nieuwe kinderen is al veranderd en zij zijn bereid om met weinig of geen problemen verder te gaan. Natuurlijk worden veel van deze kinderen door de scholen verkeerd begrepen en krijgen zij helaas medicijnen toegediend. In een recent medisch rapport is nu bekendgemaakt dat 100 miljoen kinderen ten onrechte de diagnose ADHD hebben gekregen, en aan Ritalin en andere medicijnen zijn gezet. Er is niets mis met deze kinderen. Ze zijn gewoon geavanceerder en werken op een andere frequentie.

Omdat ze zo intelligent zijn, raken ze snel verveeld op school. Mij is verteld dat ze uitdagingen nodig hebben om geïnteresseerd te blijven. Deze groep wordt wel de “hoop van de wereld” genoemd. Sommige van deze kinderen zijn pas negen of tien jaar oud en zijn al afgestudeerd aan de universiteit. Ze zijn organisaties aan het oprichten, en verbazingwekkend genoeg zijn dit organisaties om de kinderen van de wereld te helpen!

Dolores Cannon

Bron

Vertaling: Martien