EEN KIJK OP NOVEMBER

EEN KIJK OP NOVEMBER

  november 2021 /  Door Fran Tielemans

Er is veel kans dat je in november pas écht merkt wat de impact is geweest van het voorbije jaar op hoe je denkt, op hoe je in je leven staat, op je relaties en op de wereld om je heen. Je hebt de afgelopen tijd de voor jou belangrijke thema’s vanuit veel verschillende perspectieven kunnen bekijken, en misschien is de manier waarop je bepaalde dingen zag of dingen deed een jaar geleden, niet meer de manier waarop je het op dit moment ziet of doet. De steeds overvloediger binnenstromende nieuwe frequenties in Licht doen hun werk, en voeren je zachtjes naar een voor jou hoger level van leven, met meer harmonie, vrede, vreugde en liefde, ook al zie je dat, wanneer je kijkt met de ogen van je ego, nog niet echt zo duidelijk.

Deze maand zal je, meer dan anders, innerlijk (door je gids/beschermengel) of uiterlijk (door anderen om je heen) een spiegel worden voorgehouden, zodat je nog beter ziet waar je staat, en wat er nu écht aan loslaten toe is. Er komt een massa nieuwe informatie naar je toe, – en soms is dat informatie die al een hele tijd in je buurt was, maar die je nog niet wou zien vanuit je ego-beperkingen. Nu je steeds meer overtollige lagen van je af werpt, nader je steeds meer jouw pure staat van ‘zijn’, en van daaruit trek je ook steeds meer aan wat en wie jouw puurheid weerspiegelt.

Dat betekent ook dat je nu misschien los kan laten wat voordien al half los was, doordat je er klaar mee bent, omdat je nu pas echt ziet wat belangrijk is voor je, wat  jouw rode draad en ware koers is. Rond de Nieuwe Maan op 4 november gaat er veel bewegen in en rondom jou, kunnen er zich onverwachte wendingen voordoen, kan je verrast of zelfs dooreengeschud worden. Misschien ontdek je plots waar je échte verantwoordelijkheden liggen, of voel je een diepere roep in je om je leven op een hoger niveau te brengen, en zie je ook hoe je dat kan verwezenlijken.

De onderliggende 7-trilling van november zet jou (en de hele wereld) aan tot zelf-reflectie, innerlijk werk, rust en stilte. Het zal je goed doen je  even terug te trekken uit die gekke wereld om tot je éigen kern van serene stille wijsheid te komen, zodat je kan zién wat er te zien is voor je. Je zou kunnen merken dat, wanneer je in de valkuil trapt van je te willen verliezen in drukte of een massa activiteiten of in allerlei relaties met mensen om je heen, je hindernissen op je weg vindt. Zodat je als vanzelf ruimte kan maken voor wat op dat moment primeert voor je. Je vindt ook de moed om schaduwstukken – dat wat nog niet aan het Licht is gebracht in je – te bekijken, en op te lossen in de oneindige liefde voor je Zelf.

Je wordt je bewuster van het belang van authentieke communicatie, dat wil zeggen eerlijke communicatie, vanuit je hart, en daar waar je voelt dat dit niet mogelijk is, zal je steeds meer de stekker trekken uit de verbinding – alhoewel er op een hoger level altijd liefde en respect voor ieders eigenheid blijft. Je schat ware verbinding steeds hoger naar waarde, en zal er misschien ook meer ruimte en tijd voor vrij maken, als vanzelf. Ware verbinding, verbinding waarin je geen rol speelt maar gewoon je zélf bent, waarin je je veilig voelt, waarin je weet dat de ander het goed meent met je, zal steeds belangrijker worden in je leven – want bouwen aan dergelijke verbindingen is bouwen aan een steeds steviger netwerk van ware liefde, respect en gelijkheid, is bouwen aan de ware Nieuwe Tijd.

De energie in november kan stevig zijn, sterk transformerend, maar hoe meer je stilte inbouwt in je leven, hoe meer je hoofd- van bijzaak kan en wil onderscheiden, hoe meer je durft kijken naar wat er mag veranderd worden in je en in je leven, hoe mooier je de energie van deze maand zal vinden, en hoe meer ze je zal brengen. De energie bouwt zich op naar de Volle Maan (met gedeeltelijke Maaneclips) van 19 november. Je weet dat op een dergelijke dag (en de dagen voor- en nadien) er veel emoties kunnen opborrelen, en er veel weerstand vrij komt, in jezelf en rondom jou. Er kan veel beroering zijn in de wereld.

Zorg dan goed voor jezelf, door voldoende rust, innerlijk werk, auraschoonmaak en zelfkoestering. Zie het mooie van deze tijd, focus op tekenen van positieve verandering, en besef vooral dat jij zélf jouw leven bouwt. Jij kan élke dag keuzes maken en beslissingen nemen, jij bent zo vrij als je je zélf wil voelen. Misschien is dit ook een goeie tijd om te kijken hoe en waarin jij jezelf teveel gevangen houdt, en hoe sterk je misschien nog leeft in oude patronen van je ouders of voorouders, die in realiteit van jouw zielsverlangen al lang niet meer de jouwe zijn. En om dan misschien de deur van die zelfgecreëerde gevangenis open te maken, naar buiten te stappen, en de overvloed aan nieuwe mogelijkheden te zien, te horen, te voelen, te kennen.

Denk er ook aan dat alle energieshifts, die horen bij een wereld in volle transformatie, veel vragen van je lichaam. Het kan zijn dat je al gemerkt hebt, of deze maand zeker nog zal merken, dat het steeds moeilijker lukt om te leven op twee snelheden. Er is  de snelheid van je uiterlijke leven, op het ritme van je ‘verplichtingen’, verwachtingen van anderen, afspraken hier en daar, het tempo waaraan je vroeger gewend was te leven.

Er is ook de snelheid van je reële zelf, dat wil zeggen je energieveld, zenuwstelsel en lichaam, en het pad van je ziel in deze periode, de doelen die je vanuit je Hoger Zelf voor jezelf hebt gekozen (al lang voor je in dit leven was). Je zal steeds duidelijker gaan voelen wanneer beide snelheden    niet meer in harmonie zijn. Het doel van alle spirituele evolutie is beide snelheden te laten versmelten tot één snelheid: het tempo van jouw ware ziel. Je leert met vallen en opstaan te leven vanuit jouw natuurlijke flow, vanuit de beweging van binnenuit van hart en ziel, met diep respect voor jouw kostbare lichaam, en in een natuurlijke harmonie waarin je er kan zijn voor anderen zonder je Zélf te verliezen of je lichaam geweld aan te doen. Onvoorwaardelijke liefde: het begint bij jezelf.

Keep the faith!

Fran

http://www.maitreya.be/