EEN KIJK OP FEBRUARI

EEN KIJK OP FEBRUARI

Door Fran Tielemans

Je zal vast de enige niet zijn die afgelopen dagen probeerde balans te houden tussen het gewone werk tijdens de dag, en de gevolgen van een grote energieshift (aanhoudende Zon-activiteit), zoals dealen met grote nood aan slaap, diepe slaap, moeilijk inslapen, onevenwicht, onrustig hart, moeite om je aandacht erbij te houden, en alle andere ‘symptomen’ van het lichaam dat hard werkt om veel energie te integreren. Februari heeft stevig ingezet dus, en die trend zou zich wel eens verder kunnen zetten – maar wanneer je je veld goed opschoont en weet hoe jezelf tot balans te brengen, kan je belangrijke stappen voorwaarts zetten nu – als je dat wil tenminste.

Deze maand ligt er veel nadruk op relaties, (partner-, vriendschaps-, collega-, familie-, groeps-,…). Daarom is het goed de komende tijd stil te staan bij hoe jij in je relaties staat, en in welke mate deze relaties in balans zijn. De evolutie naar de Nieuwe Tijd vraagt dat je steeds meer vanuit je Hoger Zelf in relatie staat, dat wil zeggen vanuit een oneindig groot zelfrespect, zelfliefde, zelfwaardering en zelfbevestiging, waardoor je als vanzelf stevig in jezelf geworteld en met voldoende zelfkennis in relatie kan staan– en je geen ‘claim’ hoeft te leggen op die andere.

Zo wordt je relatie vrijer, en is ze gebaseerd op gelijkwaardigheid, eerlijkheid, ontspannen samen zijn, en vooral goede wil en veel liefde. Op die manier is er geen behoefte meer om anderen te manipuleren, en wordt de graad van zuiverheid van relaties steeds hoger, wat ze zoveel aangenamer maakt en veilig om je in te bevinden. Deze evolutie vraagt tijd, en de ene keer lukt het al beter dan de andere om in die Hogere-zelf-energie te blijven. Maar het lukt je zeker beter wanneer je om te beginnen al de intentie hebt om steeds meer vanuit je Hoger Zelf te leven, en je de wens koestert de Hoogste en Beste versie van jezelf hier op Aarde neer te zetten.

De Nieuwe Maan in Waterman van 1 februari zette alvast de toon voor alle vernieuwing die in jouw leven (en in dat van de maatschappij) nodig is, en verschillende planeetstanden zullen deze beweging nog versterken. Je krijgt ook alle vuur en kracht die nodig is om stappen te zetten, – het is alleen de vraag of en in welke mate je jezelf nog tegenhoudt om vooruit te gaan, en of je bereid bent je eigen blokkades op te lossen. Wil je dit wel, dan zal dit aan aangename maand worden voor je, waarbij je het gevoel krijgt dat alles opnieuw in beweging komt – zeker omdat de rest van de maand alle planeten direct lopen, wat je toch een zekere kosmische steun geeft!

De 8-trilling van deze maand zet je aan tot het balanceren van zowat alles wat uit balans is, – aan jou om te ontdekken wat dat is, en veel kans dat je in januari al duidelijk gezien of gevoeld hebt over welke aspecten van je leven of functioneren het gaat. Het Chinese jaar van de Water Tijger (begon op 1 februari) is een mooi voorbeeld hiervan: in je dagelijkse leven een gezonde balans zoeken tussen je water-energie en je vuur-energie. Leren voelen wat genoeg is, wat teveel is, en je beweging daarop afstemmen. Leren wanneer het tijd is voor actie, om je aandacht en energie te focussen en te handelen, en wanneer het tijd is voor rust, ontspanning en los laten.

Een ander aspect van de 8 vraagt je om te kijken hoe jij omgaat met macht. In de wereld om je heen zie je heel wat machts-issues uitgespeeld worden momenteel, maar in spirituele evolutie gaat het vooral om je éigen leven, en hoe jij zélf in balans je macht en kracht gebruikt – in balans is altijd vanuit onvoorwaardelijke liefde naar jezelf én naar je medemens, altijd vanuit de gedachte ‘Wij allen samen voor het Hoogste Goed’. In je eigen leven kijken naar op welke aspecten je wat meer kracht mag gaan ophalen om dingen te doén, om in relaties en in groepen je échte zelf te kunnen neerzetten en te zijn, op een liefdevolle ontspannen manier. Heel eerlijk met jezelf zijn en checken of je soms geen grenzen van anderen overschrijdt in wat je zegt of doet.

De Volle Maan van 16 februari kan nogmaals een en ander in beweging brengen, en al het bovenstaande verder activeren. Zoals gezegd: er is een massa Licht ter beschikking deze maand, en het sterke accent van de Goddelijke Vrouwelijke frequenties helpt jou om je leven en je functioneren steeds meer aan te passen naar meer stroming, gemak, ontspanning, rust, creativiteit (je eigen leven bouwen, zoals je het hebt gedroomd). Je zal steeds meer beseffen dat jij een massa energie én al jouw gaven en talenten en kundigheden als bouwmateriaal ter beschikking hebt, en dat het aan jou is om daaruit jouw leven te bouwen. Jij mag dat. En doordat steeds meer mensen dit beseffen, ontstaat er als vanzelf ook meer échte samenwerking, vanuit een gedeelde wens tot het neerzetten van het Hoogste Goed – niet meer vanuit de wens tot neerzetten van het kleinere ego-belang.

Op wat er nu speelt in je leven kan er in maart een afwerking komen, dus reden te meer om zo bewust mogelijk in deze maand te staan, ten volle te genieten van elk bewustwordingsmoment, en van al het goede en mooie dat het leven in deze uitdagende tijd te bieden heeft, en dat is veel meer dan je zelf denkt. Misschien krijg je wel een mooie verrassing, onverwachte overvloed, of warme nieuwe contacten op je weg! Sta ervoor open, werk aan je blokkades en zelfsabotage, en sta jezelf toe deze maand meer Licht, verfrissing, overvloed en positieve nieuwe stroom binnen te laten! De Hemel wacht op jou – de Hemel hier op Aarde, in dit lichaam, je hoeft hem alleen maar toe te laten, weet je.

Keep the Faith

Fran

http://www.maitreya.be/