EEN KIJK OP APRIL / Door Fran Tielemans

EEN KIJK OP APRIL

april 2022 / Door Fran Tielemans

In april begint een nieuwe cyclus, die duurt tot eind juli. Energetisch/fysiek kan het nog even best pittig zijn, door de grote energieshift die al een hele tijd aan de gang is. Toch zal je doorheen deze maand steeds meer het verlangen voelen om op te staan, het stof van je af te kloppen, te kijken waar je geland bent, en met veel nieuwe moed aan de slag te gaan.

De onderliggende energie van april is getekend door de 10/1-energie. Die zal je aanzetten tot daadkracht, (nieuwe) keuzes maken, beslissingen nemen, je prioriteiten oplijsten en van daaruit een stappenplan maken voor de komende maanden. Om  eindelijk dié verandering en vernieuwing in gang te zetten die je al lang nodig had (maar waar je voordien nog niet toe kwam omdat er nog dingen in of rondom jezelf dienden opgelost of losgelaten te worden, of omdat de weerstand ernaartoe nog te groot was).

Er ligt een grote nadruk op communicatie, informatie, en hoe je daarmee omgaat. Er is een zee van informatie waarin je soms verdrinkt, maar deze maand kan je een duidelijker shift gaan maken, omdat je Hoger Zelf je zal aanwijzen wat écht voor jou van belang is, waar je écht iets mee kan. Zo verspil je steeds minder energie aan dingen die eigenlijk niet meer behoren tot jouw éigen energie- en bewustzijnsveld. Door de sterke trillingsverhoging kan je voelen dat je situaties, groepen, relaties bent ontgroeid, en dat je nieuwe wegen wil verkennen, en dat kan je een gevoel van herademing, verruiming en verfrissing geven.

De maand begint en eindigt met een Nieuwe Maan, wat nogmaals aangeeft dat dit een tijd is van vele nieuwe beginnen. Daarom is het belangrijk jezelf (steeds meer) voldoende op te schonen, zodat je échte Zelf steeds beter kan gaan indalen (aarden), en je voor jezelf je hoogste intenties kan vinden en koesteren. Wanneer je voor een nieuw begin staat, zijn de hoogste zuiverste intenties én opgeschoonde chakra’s nodig om al je energie en potentieel te kanaliseren en dat te gaan manifesteren wat je voor jezelf droomt.

Een specifieke planetaire aflijning rond 12 april maakt immers dat je – wanneer je zorgt voor die aflijning en opschoning – mee kan surfen op een grote golf van ‘verlichting’, die ervoor zal zorgen dat je bewustzijn rond voor jou belangrijke thema’s sterk groeit, dat je gevoeligheid en intuïtie verhogen, dat je creativiteit uitbreidt, waardoor je ook een golf van vitaliteit kan voelen stromen, dat je bruist van leven en nieuwe ideeën, én dat je mensen ontmoet met wie je dit alles kan delen, en misschien ook samen vorm geven.

Zijn je chakra’s te vervuild (zijn er nog teveel onopgeloste dingen in jezelf en in je leven, weiger je bepaalde waarheden in jezelf te erkennen, focus je te graag op donkere spiralen in de wereld om je heen), en ben je niet goed geaard, dan kan die grote flow van ‘verlichting’ je net alle kanten doen opschieten, waarbij je steeds allerlei dingen begint maar nooit tot een goed en vervullend einde weet te brengen. Dan is er vaak verwarring, versluiering, maak je je steeds illusies, en zie je dingen, situaties en relaties niet zoals ze écht zijn, en zo kan je niet verder in deze nieuwe tijd.

De energie rond de Volle Maan op 16 april kan vrij krachtig zijn. Ze maakt je bewust van knopen die dienen ontward te worden, emoties en patronen die mogen aangepakt worden, maar wanneer je daarin slaagt, en heel eerlijk durft te kijken naar je eigen schaduwen en daar dan ook concreet Licht op werpt, dan kan je dat heel veel voldoening geven, en zal je innerlijk volop blije impulsen voelen tot groei en vernieuwing. Er kan pas échte verruiming en vernieuwing groeien, wanneer je er plaats voor maakt, en durft te snoeien in dat wat je Hoger Zelf je aanwijst.

Je bent immers niet zomaar toevallig in deze tijd geïncarneerd, weet je. Je bent net nu hier op deze Aarde omdat je grote kwaliteiten bezit als energiewerker en  transformeerder, omdat je je als ziel wenst te bevrijden van oude lasten die je nog meedroeg, omdat je een grote liefde hebt voor de mensheid en voor alle leven, en je daarvoor alles wil doen om bewustzijn te verhogen en Licht binnen te laten. Om te beginnen bij jezelf.

En je belangrijkste transformatiethema voor dit jaar wordt je opnieuw aangereikt rond eind april, wanneer Pluto opnieuw retrograde gaat (tot 8 oktober). Rond die tijd zal je sterk voelen waarover dit gaat concreet in jouw leven, en zal er de maanden nadien weer een aaneenschakeling van gebeurtenissen en evoluties zijn, zodat dat thema afgerond is in het najaar. Hierdoor zal je dan weer jezelf en je leven op een hoger niveau van bewustzijn hebben gebracht, en daarvoor doen we het.

De Zon-eclips met Nieuwe Maan op 30 april schudt één en ander opnieuw door elkaar, maar dit zal je helpen om meer stevigheid en stabiliteit te verwerven in jezelf, om meer te gaan genieten van wie je bent en wat je doet, en je meer bewust te maken van je zélfwaarde.

Nogmaals: dit is een jaar met een hoge trilling, en je lichaam werkt elke seconde ervan hard om zich hieraan aan te passen. Je zal er dus in slagen doorheen dit jaar om uit te zoeken wat je lichaam nodig heeft om zich goed te voelen, zodat je al wat je als ziel op Aarde wil verwezenlijken, dit ook vanuit de beste vorm kan doen. De moeite waard dus om er voldoende aandacht en vooral heel veel Liefde aan te schenken.

Keep the Faith

Fran
http://www.maitreya.be/index.html