Welkom bij de nieuwe tijdlijnen: juli 2023 / Door Emmanuel Dagher


Welkom bij de nieuwe tijdlijnen: juli 2023

Door: Emmanuel Dagher – 4 Juli 2023  

Hallo mijn vriend,

Het is zo’n zegen voor mij om op deze manier met jou in contact te komen!

Wauw, de intensiteitsmeter is de afgelopen weken een paar tandjes omhoog gegaan!

Voel je het?

Zovelen van ons zijn afgestudeerd aan tijdlijnen die we ontgroeid zijn. En zonder een beat over te slaan, zijn we gelanceerd in nieuwe, op volle snelheid vooruit.

AANPASSEN AAN NIEUWE TIJDLIJNEN

In het begin kunnen veel van deze nieuwe tijdlijnen ons het gevoel geven dat we stappen achteruit hebben gezet op onze reis naar grotere persoonlijke expansie.

Dit kan ontmoedigend aanvoelen, vooral als je veel tijd, energie en toewijding hebt gestoken in het creëren van je hoogste visie voor je leven.

Dit gevoel van “achteruit gaan” kan op verschillende manieren naar voren komen. Het kan gebeuren door het oprakelen van oude, onopgeloste emoties die nog moeten worden aangepakt en geheeld. Het kan zich ook voordoen als het gevoel vast te zitten, alsof situaties in je leven tot stilstand zijn gekomen.

Als jij, zoals veel mensen, de afgelopen weken een van deze gevoelens heeft ervaren, weet dan dat dit slechts een onderdeel is van jouw integratieproces met de nieuwe tijdlijnen die je bent ingegaan.

Wanneer dit soort ervaringen opduiken, is het vaak een bevestiging dat er een grote expansie gaande is. Ze geven ons de kans om ons innerlijke leven onder de loep te nemen en de nodige aanpassingen te maken, om af te stemmen op het soort realiteit waar we meer van willen.

ONTWAKEN GOLVEN VAN VERANDERING

Is het je de laatste tijd opgevallen dat ongebruikelijke weerpatronen en seismische activiteit toenemen? Hoe zit het met de wereldwijde onrust?

Op het eerste gezicht kunnen deze situaties angst opwekken, vooral voor degenen die nog steeds in een paradigma van angst leven. Wie echter bewust de keuze maakt om vanuit het hart te leven en te opereren, ziet duidelijk de krachtige onderstromen die plaatsvinden.

Dus, wat gebeurt er echt?

Al heel lang werken de fundamenten van onze mondiale samenleving overwegend op patriarchale principes. Als ze zouden doorgaan, zouden deze principes, gecombineerd met het feit dat de geest de ware goddelijke aard, capaciteiten en het doel van de ziel vergeet, uiteindelijk een wereld hebben gecreëerd die volledig gemotiveerd is door controle, afscheiding en angst.

In plaats daarvan is het patriarchale systeem waar we zo lang onder hebben geleefd aan het afbrokkelen. We kunnen dit duidelijk zien gebeuren over de hele wereld. Alle systemen en ideologieën die heimelijk en egoïstisch opereren, zonder integriteit, zullen niet langer kunnen blijven functioneren.

De rapporten die uit deze systemen komen, proberen ons er misschien van te overtuigen dat het alleen maar erger wordt, wat wijst op de politieke onrust en klimaatveranderingen die plaatsvinden.

Maar dit kan niet verder van de waarheid zijn.

De veranderingen die plaatsvinden zijn bevestigingen dat het collectieve bewustzijn en onze Aarde zelf aan het ontwaken zijn voor hogere staten van bewustzijn.

Deze veranderingen zijn het resultaat van het reinigende effect dat onze verhuizing uit het oude paradigma naar het nieuwe ondersteunt.

De nieuwe ontwakende golven van verandering zijn in feite heilige activeringen die onze Zielen hebben opgeroepen lang voordat we dit paradigma binnengingen. Deze heilige activeringen zetten ons er snel toe aan om vanuit het hart te leven en te ademen.

Deze energieën vragen ons om minder na te denken en meer te voelen.

Ze vergroten ons vermogen om meer lief te hebben. Ze leiden ons ook om te omarmen, te eren en naar te luisteren met onze intuïtie.

Onze intuïtie is de manier waarop onze Geest met ons communiceert. Wanneer we onze intuïtie volgen, gaan we terug naar de machtige Scheppers die we altijd zijn geweest, terug naar een plek waar niets ons ooit kan kwetsen of schaden.

Intuïtie moet niet verward worden met instinct. Instinct, hoewel soms heilzaam, gaat meer over overleven. Als we er altijd voor kiezen om te opereren vanuit de overlevingsmodus (gemotiveerde angst), dan begint de geest te geloven dat hij losgekoppeld is van de Geest.

Te allen tijde in de overlevingsmodus staan, legt ook veel druk op ons emotionele en fysieke lichaam, wat leidt tot een onevenwichtigheid in onze staat van welzijn.

Daarom zijn zaken als meditatie, aandachtig ademhalen, onze creativiteit oefenen, bidden, dankbaarheid tonen en tijd nemen om uit te rusten enkele van de belangrijkste dingen die we op dit moment kunnen oefenen, omdat ze de verbinding van de geest met onze Geest versterken.

Zodra deze verbinding is versterkt, beginnen we onze intuïtie ons op ons levenspad te laten leiden.

GODDELIJKE OVERGAVE

Deze tijd waarin we ons nu bevinden, vraagt ons om naar een plaats van Goddelijke overgave te gaan.

Het idee van overgave heeft niets te maken met iets opgeven. In feite zijn opgeven en overgeven totaal verschillende vibraties.

Goddelijke overgave betekent simpelweg dat we alles kunnen loslaten dat ons belemmert om in de natuurlijke stroom van het leven te leven, waar we in staat zijn om ons beste leven te creëren.

Velen van ons die ons leven lang hebben volgehouden in het huidige energetische klimaat, worden letterlijk naar ons breekpunt geduwd, zodat we eindelijk op een plek kunnen komen waar we ons volledig kunnen overgeven.

Als we iemand zijn die zich nog steeds identificeert met ons verhaal en onze ervaringen uit het verleden, of met wat de samenleving ons heeft verteld dat we zouden moeten zijn, dan houden we misschien nog steeds vast aan de oude, op angst gebaseerde wereld.

In deze vibratie is er nog steeds een grote strijd. Als we in deze ruimte zijn, laten we dan bereid zijn onszelf volledige toestemming te geven om los te laten en alle twijfels, zorgen, angsten en weerstand op te geven die ons daar houden.

Laten we onszelf toestaan ons heel nieuwe, wonderbaarlijke leven binnen te gaan.

Het is hier en het wacht op ons. Het is belangrijk op te merken dat leven vanuit een plaats van overgave enige oefening en intentie vereist. Hoe meer we oefenen om vanuit deze ruimte te leven, hoe meer het een tweede natuur voor ons zal worden.

ZIEN DOOR DE OGEN VAN HET UNIVERSUM

Voor degenen die bewust de keuze hebben gemaakt om zich over te geven, er gebeurt momenteel een grote magie. We zijn begaafd met de mogelijkheid om te onthouden dat ons uiterlijke en innerlijke zicht inderdaad de ogen van het Universum zijn.

In ruil daarvoor beginnen we de wereld op een geheel nieuwe manier te zien. De sluiers zijn volledig opgelicht.

Wanneer een pasgeboren baby ter wereld komt, ziet hij of zij magie en verwondering in elke persoon, plaats, ding en ervaring.

Het enige verschil is dat hun geest niet volledig genoeg ontwikkeld is om het te verteren en te begrijpen zoals wij volwassenen dat kunnen. Met alles wat we hebben geleerd en onthouden over onszelf en het leven zelf (wat meestal voortkomt uit levenslange ervaring), zijn we nu in staat om alles met kinderlijke verwondering te bekijken terwijl we alle schoonheid en pracht om ons heen in ons opnemen.

Tegelijkertijd zijn we in staat om door onze magische ogen te kijken met een verruimd bewustzijn en wijsheid die alleen met ervaring kan komen. Elke ervaring die we hebben meegemaakt, ongeacht of we die op dat moment goed of slecht vonden, heeft ons naar dit wonderbaarlijke moment in de tijd geleid, waar we de magie in alles kunnen zien.

Dit is wat het betekent om door de ogen van het universum te kijken!

DAT ALLES WEER NIEUW IS

Nu we door de ogen van het universum beginnen te kijken, zullen velen van ons merken dat alles weer nieuw wordt.

Energetisch voelen velen van ons zich geroepen om oude vrienden te zien die we al heel lang niet meer hebben gezien.

Sommigen van ons voelen de aantrekkingskracht om onze geboorteplaats of locaties waar we zijn opgegroeid te bezoeken, waar we misschien al lang geleden vandaan zijn verhuisd.

Deze aantrekkingskracht kan ook zijn naar locaties en geografische vortexpunten waar we misschien niet noodzakelijkerwijs in dit leven zijn geweest, maar eerder in een vorig leven.

Anderen voelen zich geleid om eventuele onafgemaakte zaken uit hun verleden op te lossen. Als we een aantrekkingskracht voelen om een van deze dingen te doen, maakt dat deel uit van de “alles is weer nieuw” energie die nu plaatsvindt.

Een groot deel van de huidige ‘alles is weer nieuw’- ervaring is het creëren van een massale collectieve genezing voor onze wereld.

We worden geleid om terug te gaan naar die tijden en locaties in ons leven die misschien een verre herinnering zijn geworden, en er wordt ons gevraagd om alle oude of achterhaalde overtuigingen om hen heen die we nog met ons meedragen, te veranderen.

Door dit te doen, zijn we in staat ze te helen en ze daadwerkelijk in ons huidige moment te brengen, waar we een geheel nieuw perspectief op ze kunnen hebben.

Met deze nieuwe manier van kijken naar ons verleden laten we ons er op geen enkele manier meer door hinderen. In feite kunnen we nu gemakkelijk vooruitgaan en het wonderbaarlijke leven creëren waarvan we altijd wisten dat het voor ons mogelijk was.

EEN COLLECTIEVE EMOTIONELE REINIGING

Op dit moment wordt ons individueel en collectief gevraagd om de gerecyclede verhalen los te laten die we ooit voor onszelf hebben gemaakt en die ons hebben belet om volledig in onze kracht te staan.

Sommige van deze verhalen kunnen zijn:

 • Het idee dat wij of wie dan ook tekortschiet, en geloven dat wij of zij minder zijn dan, gebroken, slachtoffers, niet goed genoeg of onwaardig
 • Het idee dat we goedkeuring nodig hebben die van buitenaf komt, of dat we iets of iemand buiten ons nodig hebben om een verlangen te vervullen
 • Het idee dat we onszelf op de laatste plaats moeten zetten
 • Het idee dat alleen andere mensen gezegend en gelukkig zijn
 • Het idee dat we maar één soulmate of tweelingziel hebben
 • Het idee dat geld en spiritualiteit gescheiden zijn, en dat het verkeerd is voor een spiritueel bewust persoon om financiële overvloed te ervaren
 • Het idee dat we ons moeten blijven verstoppen en klein spelen
 • Het idee dat we hard moeten zijn en onszelf en anderen moeten bekritiseren
 • Het idee dat we onveilig zijn, en moeten leven in een wereld waar het leven draait om overleven van de sterkste
 • Het idee dat we op wat voor manier dan ook gescheiden zijn van wat dan ook, om welke reden dan ook

Deze energetische patronen die we voor onszelf en onze voorouders hebben meegedragen, komen nu naar de oppervlakte om voor eens en voor altijd losgelaten te worden. Zoals eerder vermeld, kan dit nu versterkt aanvoelen. Het geeft veel mensen het gevoel dat ze hun gevoel van eigenwaarde zijn kwijtgeraakt.

Die reactie is gewoon de manier van de geest om zichzelf te beschermen, dus weet gewoon dat het normaal is. We worden op ALLE manieren geliefd en ondersteund door alles, zelfs als onze geest het misschien niet meteen herkent.

Het belangrijkste ingrediënt om door deze tijd heen te komen, is om gewoon flexibel te blijven met onszelf, anderen en de wereld om ons heen.

Hierdoor kunnen we veel soepeler op de energiegolven surfen.

DE KOOKY-METER DRAAIT EEN PAAR STANDJES OMHOOG

Het is je misschien opgevallen dat de “Kooky Meter” overal een paar inkepingen omhoog is gedraaid. Misschien doe je daar zelfs aan mee!

Omdat we allemaal zo uniek zijn in de manier waarop we onze realiteit ervaren, is het belangrijk om te begrijpen dat niet iedereen ons op dezelfde manier verwerkt.

Bij het verwijzen naar de “Kooky Meter” heeft het woord “kooky” in dit geval niets te maken met de meeste standaarddefinities.

In de meeste woordenboeken is er een insinuatie dat wanneer iemand “maf” is, ze op de een of andere manier iets missen.

In de meeste gevallen zou het een gebrek aan gezond verstand zijn, of gek zijn.

Als dit de juiste definitie is, dan zou geschift zijn eigenlijk heel nuttig zijn om aan te boren, omdat het ons uit de geest (en zijn beperkingen) naar het hart brengt, waar het gemakkelijker is om contact te maken met onze kernessentie.

Het soort ‘maf’ waar ik het hier over heb, is echter wanneer een persoon zo vastzit in zijn hoofd dat hij zichzelf begint op te sluiten door te denken dat de omstandigheden om hem heen feitelijk beslissen wie hij is in de wereld.

Ze beginnen te vervallen in de mentaliteit van overleving en slachtofferbewustzijn. Velen van ons merken dat dit soort “maf” gedrag in overvloed op de voorgrond treedt en zijn aanwezigheid kenbaar maakt.

We hebben dit soort mafheid misschien niet eerder in deze mate opgemerkt bij mensen (familie, vrienden, collega’s, zelfs vreemden), omdat het meestal goed wordt beheerd of verborgen, voor sommigen zelfs gedurende hun hele leven.

Vat het niet persoonlijk op, ook al is hun gekheid op jou gericht.

Omdat de energieën waar we ons nu in bevinden, dit type gek niet veel langer zullen laten doorgaan, zoekt het naar een gerichte uitlaatklep om zichzelf opnieuw te bevestigen dat het nog steeds de bestuurder is.

Deze energie weerhield ons ervan om te lang ons ware zelf te zijn. Maar het tij is gekeerd en er is geen weg meer terug.

In het geval van dit soort mafheid is stoere liefde noodzakelijk.

Stoere liefde moet niet worden verward met op welke manier dan ook veroordelend, gemeen of opzettelijk kwetsend zijn.

Harde liefde betekent echter dat we standvastig blijven in de keuze om te belichamen wie we zijn in alle omstandigheden, in een zodanige mate dat anderen na verloop van tijd ook in staat worden gesteld zich af te stemmen op wie ze werkelijk  zijn.

Enkele uitingen van harde liefde zijn onder meer:

 • Gezonde grenzen creëren
 • Het loslaten van de behoefte om anderen te repareren of te veranderen
 • Onszelf bevrijden van verantwoordelijkheden die ons mede afhankelijk hebben gehouden
 • Ons vrij, eerlijk en open op een bewuste manier uiten – vrijuit spreken
 • Een emotioneel gebalanceerde compassie bieden, in plaats van medelijden te hebben met onszelf en anderen
 • In onze kracht stappen door ervoor te kiezen authentiek te zijn
 • Zorgen voor ons welzijn
 • Niet langer aan de zijlijn van ons leven zitten, maar positieve actie ondernemen wanneer dat nodig is, en onze volledige gaven delen met de wereld
 • Vrede sluiten met en loslaten van relaties die niet langer ons hoogste goed dienen

De verhoogde energieën waar we nu doorheen navigeren zijn intens, maar ze dienen een groter doel om de mensheid te helpen verfijnen en ontwikkelen.

Het kan soms anders voelen, maar de dingen gaan vooruit in Goddelijke orde, precies zoals ze bedoeld zijn.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje!

Tot de volgende keer,

Met liefde,

Emmanuel Dagher

Bron

Vertaling: wakkeremensen.org