Het Loslaten Van De Cocon

 

Het Loslaten Van De Cocon

Door: Emmanual Dagher – 5 maart 2023

Hallo, mijn vriend,

Maart zal een tijd zijn waarin we ons bevrijden uit de cocon waarin we ons hebben ontwikkeld, zodat we kunnen gaan vliegen.

Aan het eind van de maand zullen we ons een heel ander mens voelen dan aan het begin van de maand!

De Cocon Loslaten

Door alle interne en externe veranderingen die dit jaar al hebben plaatsgevonden, zijn velen van ons nog in de slaapstand.

In de maand maart zullen we een nieuwe, van binnenuit aangestoken kracht ontvangen, die ons de energie en de bereidheid zal geven om vrij te vliegen uit de cocon waarin we ons zo lang hebben genesteld.

Creatieve uitingen, ideeën en projecten die we eerder in de ijskast hadden gezet, zullen hun weg vinden naar de voorgrond van ons bewustzijn.

Verbindingen met mensen, plaatsen en ervaringen die belangrijk voor ons zijn worden opnieuw aangewakkerd en versterkt.

Een belangrijk aspect van het loslaten van de cocon is dat het ons ook uitnodigt na te denken over het gedrag, de patronen, de geloofssystemen en de verhalen die de geest voor zichzelf heeft gecreëerd en waaraan hij gewend is geraakt.

Als we wat tijd besteden aan persoonlijke reflectie, helpen we onszelf om helder te krijgen wat we met ons mee willen nemen en wat we willen loslaten.

Begin maart worden we geleid om na te denken over de dingen die we willen loslaten, om ruimte te maken voor wat we meer willen ervaren.

Als we oude gewoonten, patronen en verhalen loslaten die niet langer goed voelen voor onze Geest, wordt de geest vaak gevoeliger en onzekerder over die veranderingen, omdat hij denkt dat hij iets verliest wat hij nodig heeft en waarvan hij afhankelijk is.

Als je merkt dat je geest gevoeliger is dan gewoonlijk (en gedachten produceert die angstig, pessimistisch of veroordelend zijn), in plaats van hard voor jezelf te zijn, wees dan extra liefdevol en zacht voor jezelf, en weet dat het deel uitmaakt van de reactie van de geest op de veranderingen die plaatsvinden.

Vriendelijk en zacht zijn voor de geest helpt hem een groter gevoel van vrede en vertrouwen in jou te accepteren, wetende dat hij niets verliest door eerdere omgangspatronen los te laten.

In plaats daarvan stelt hij zich open voor meer steun, liefde en nieuwe zegeningen.

 

De geest verlangt gewoon comfort, veiligheid, liefde en erkenning van je te ontvangen – dat is alles.

Wanneer de geest deze vier dingen ontvangt, zal hij altijd aan boord zijn van uitbreiding, groei en vooruitgang.

Innerlijke Vernieuwing

Het grootste deel van deze maand geeft ons de ruimte om een uitgebreide renovatie te ervaren van onze innerlijke gedachten, overtuigingen, emoties en gedragingen.

Deze uitgebreide renovatie is het benadrukken van alles wat we nog steeds worden tegengehouden door de innerlijke obstakels voor onze meest liefdevolle, vrije en authentieke versie van onszelf.

Wanneer iets in de schijnwerpers wordt gezet, kan het zich niet langer verbergen, weglopen of aan de kant worden geschoven.

Waar we een licht op schijnen, keert uiteindelijk terug naar het Licht.

Maar als de patronen van de geest worden belicht, valt het vaak terug op oude patronen.

Deze patronen zijn aangeleerde, op oeroude overlevingsgedragingen die we hebben meegekregen door voorouderlijke, generationele, historische en maatschappelijke conditionering.

Het oeraspect van de geest kiest voor deze overlevingspatronen, want als de belemmeringen voor groei in de schijnwerpers komen te staan, beseft de geest dat hij nu moet veranderen of iets moet opgeven.

Dus doet hij alles wat hij kan om zichzelf en jou ervan te overtuigen dat hij overlevingstactieken moet gebruiken om jou en hem veilig te houden.

Vanuit een neutraal perspectief kan het gemakkelijk zijn mededogen te hebben met de geest, omdat we begrijpen dat hij gewoon doet wat hij denkt dat het beste en veiligste is.

Maar als we reageren op de overtuigingen die de geest creëert uit een oerbehoefte om zichzelf te beschermen, zijn we geneigd alle verhalen te geloven die hij verzint.

Dit leidt vaak tot een spiraal van angst, gebrek, afscheiding en strijd.

We staan nu op het punt dat we niet langer in staat zijn troost te vinden in de oude beperkende patronen zoals we dat ooit deden.

Dit voelt voor sommigen misschien als een crisis, maar het is het soort crisis waaruit een heel nieuwe kijk en manier van zijn ontstaat.

Dit soort verschuiving kan een van de meest spirituele ervaringen zijn die we kunnen hebben, omdat we in dat crisismoment de kans krijgen ons leven opnieuw te beoordelen en een nieuwe en hogere werkelijkheid voor onszelf te creëren.

Als we bereid zijn te leren van de inzinking, kan het volgende hoofdstuk van ons leven er veel rooskleuriger uitzien, als we meer ervaren van de kracht van onze geest en ons eigen hogere zelf.

Als je merkt dat je iets dergelijks ervaart, weet dan dat je niet alleen bent, en dat het absoluut normaal is.

Wanneer een instroom van hoger Licht de atmosfeer van de Aarde binnenkomt, zoals wij nu ervaren, brengt dat op organische wijze de emoties, gedachten en gedragingen naar de oppervlakte die wij nog niet volledig hebben aangepakt, erkend en geheeld.

 

Geef jouw geest de volledige toestemming om zichzelf toe te staan te denken of te voelen wat hij wil, zonder te proberen iets kwijt te raken of te veranderen. Zo voelt de geest zich erkend en gesteund.

Wanneer de denkgeest voelt dat je hem toestaat te zijn zoals hij wil zijn, zal hij zijn benadering verzachten en minder rigide en primair worden. Hij heeft dan de ruimte om flexibeler te zijn en meer open te staan voor het ontvangen van jouw steun, liefde en mededogen.

Wanneer de denkgeest open is, is hij meer geneigd te omarmen en te erkennen dat het Licht zijn vriend is, en dat hij nooit iets zal verliezen wanneer hij zichzelf toestaat zich met het Licht te verenigen.

Hoewel de geest zichzelf ervan overtuigd heeft afgescheiden te zijn van het Licht, weten we dat alles voortkomt uit het Licht, ook de geest.

Is dat niet geweldig om over na te denken?

Als de geest jouw steun, liefde en mededogen voelt, kan hij uiteindelijk het Licht omarmen op een manier die hij niet kon toen hij nog in overlevingsmodus werkte.

Hierdoor kunnen tijden als deze, waarin een grote instroom van Licht onze wereld binnenkomt, een tijd zijn van grote pret, magie, opwinding, vreugde en vrede voor de denkgeest.

De geest verlangt er (net als een klein kind) gewoon naar geliefd, gezien, gehoord en gewaardeerd te worden.

Laten we deze tijd waarin we ons nu bevinden gebruiken om in die richting te gaan, zodat het bewustzijn van de planeet en de mensheid, naarmate het verder evolueert, een veel aangenamere ervaring voor de geest zal worden.

Tegen half tot eind maart zullen we ons veel meer klaar voelen om volledig uit onze cocons te komen.

Een Tijd Van Expansie

Zodra we ons bevrijden uit de cocon waar velen van ons al een tijdje in zitten, komt er een groot gevoel van nieuwsgierigheid en een verlangen om te onderzoeken.

In de kern zijn we spirituele wezens. De Geest is van nature nieuwsgierig, omdat hij zich van nature uitbreidt en ontwikkelt.

Als Spiritueel wezen weten we dat we niet gebonden zijn aan iets of iemand, nooit.

Voor de geest kan dit soort vrij en open bewustzijn overweldigend zijn, vooral voor degenen die zich meer hebben gericht op het ontwikkelen van hun linker hersenhelft, die het georganiseerde, rationele, gestructureerde denkgedeelte van de hersenen is.

Maar we zijn en blijven aangespoord om ook onze rechterhersenhelft te ontwikkelen, die de creatieve, verzorgende, spirituele en liefdevolle aspecten van onszelf vertegenwoordigt.

De rechterkant van de hersenen is het deel van het lichaam waarmee onze Geest het eerst communiceert, omdat het de informatie op de gemakkelijkste en meest verteerbare manier kan verwerken en absorberen.

 

Naarmate we dit deel van onszelf blijven ontwikkelen, worden we duidelijkere vaten voor leiding van onze Geest, en zijn we volledig in staat het deel van onszelf dat van nature nieuwsgierig is, te omarmen.

Midden tot eind maart kun je het gevoel krijgen dat je meer op verkenning uitgaat.

Onderzoeken kan in verschillende vormen. Je kunt je geleid voelen om meer interne aspecten van jezelf te onderzoeken, zoals je gedachten, je gaven, talenten, verlangens, enz.

Je kunt je ook geleid voelen om meer van je buitenwereld te verkennen, door er fysiek op uit te trekken en meer van je directe omgeving te ervaren.

Je kunt dit doen door te reizen, of door betrokken te raken bij verschillende groepen en gemeenschappen die met je resoneren.

Soms kan gewoon meer buiten zijn in de natuur en luisteren naar de geluiden van een beekje of de wind in de bomen, of je afstemmen op de aanwezigheid van de rotsen of de bomen – hun geest en vibratie voelen – je een energie bieden die je helpt het gevoel te herstellen dat je je ware zelf bent.

Creatieve expressie, of geven aan anderen, zoals vrijwilligerswerk, kan ook helpen om ons terug te brengen naar wie we werkelijk zijn – terug naar onze eigen hogere vibratie.

Maart is een uitstekende tijd om nieuwsgierig te zijn en alle dingen te onderzoeken die met ons resoneren.

Dit zal ons leven verrijken op manieren die ons zullen helpen een kwantumsprong te maken in onze groei en persoonlijke uitbreiding.

Goddelijke Herinnering

Vele duizenden jaren geleden was de Aarde een perfect verbonden en geïntegreerde wereldmaatschappij. Mensen, dieren, planten, de Aarde – ze leefden allemaal in vrede samen.

Het dagelijks leven werd gedragen door de krachtige fundamenten van liefde, vriendelijkheid, eenheid, wederzijds respect, authenticiteit en dienstbaarheid aan al het leven.

Culturen over de hele planeet eerden zowel het Goddelijk Vrouwelijke als het Goddelijk Mannelijke gelijkelijk, en begrepen het belang van het uitleven van beide aspecten, zonder dat het ene de overhand kreeg over het andere.

Maar na verloop van tijd werd dit heilige evenwicht vergeten. Toen zij hun ware identiteit loslieten, maakten de mensen zich los van de Aarde, en toen zij het eenheidsbewustzijn loslieten, maakten zij zich ook los van elkaar.

Dit leidde ertoe dat het menselijk bewustzijn van een hogere dimensionale oriëntatie naar de allerlaagste trilling viel die menselijk leven kan ondersteunen – de derde dimensie.

Gedurende de duizenden jaren na deze val in een zeer zware energetische dichtheid, creëerden de mensen het tijdperk dat ik “Het Grote Vergeten” noem.

In deze tijd begonnen mensen te vergeten dat zij en al het leven heilig zijn – dat zij het Goddelijke zelf zijn in menselijke vorm.

In die lage, derde-dimensionale omgeving werden laagtrillende emoties en ideeën zoals angst, defensiviteit en afgescheidenheid de norm.

Het leven werd een kwestie van dagelijks overleven, in plaats van een kwestie van vreugdevol, bewust creëren.

Ideeën over vrouwelijke en mannelijke energieën volgden, omdat we deze steeds meer als natuurlijk gescheiden en zelfs tegengesteld aan elkaar gingen beschouwen.

Binnen dat perspectief begon mannelijkheid zich uit te drukken in termen van controle, overheersing, manipulatie, hebzucht en concurrentie. Dit creëerde een wereldwijde “wij versus zij” mentaliteit die regeringen, religies en culturen overnam.

Als gevolg daarvan gingen samenlevingen uiterlijke prestaties overwaarderen. Fysieke agressie werd belangrijker gevonden dan gedachten en ideeën. Uitvinding, creativiteit, en het eren en verzorgen van zichzelf en anderen gingen verloren of werden gedevalueerd, terwijl het winnen van gevechten en wedstrijden voorop kwam te staan.

Mensen gingen bloed sport, eigendom, agressie, stam loyaliteit en fysieke kracht belangrijker vinden dan samenwerking en communicatie.

Omdat het mannelijke werd gepromoot als de enige aanvaardbare manier van zijn, werd vrouwelijke energie natuurlijk als minderwaardig beschouwd ten opzichte van actie, fysieke kracht en controle.

Mensen gingen Vrouwelijkheid gelijkstellen aan zwakte. Van daaruit was het een natuurlijke stap om te geloven dat bijna alle vrouwen opzettelijk waren geschapen voor ondergeschiktheid en onderdanigheid.

Het Aardse leven ging op vele niveaus verloren, omdat de eens zo mooie integratie van mannelijke en vrouwelijke waarden en eigenschappen verloren ging. De lagere, dichtere aspecten van de mannelijke energie kwamen naar voren om alle niveaus en alle gebieden van het leven te beheersen, waaronder economische systemen, regeringen, onderwijs en religies.

Het beheerste zelfs onze denkprocessen en onze handelingen als individuen.

Toch was dit alles slechts een deel van het pad dat we voor onszelf hadden gecreëerd, voor wat we uiteindelijk zouden leren van het uitspelen van deze ervaring van het vergeten van ons ware zelf.

En hoe diep we ook leken te vallen in afscheiding en dualiteit, een deel van ons – onze Geest – vergat nooit volledig wie we zijn.

Onze prachtige Geest wist dat we uiteindelijk, gedurende verschillende levens en ervaringen, op een dag alle kennis en hogere wijsheid die we hadden gekozen om te leren, volledig zouden verwerven en ons onze Goddelijkheid weer zouden herinneren.

En in de afgelopen eeuwen heeft er een verbazingwekkende genezing plaatsgevonden.

Met elke hemelse uitlijning, zoals een zonnewende, equinox of eclips, hebben we gestaag het oude verouderde geloof in de gescheidenheid en ongelijkheid van vrouwelijke en mannelijke energieën losgelaten.

Nu zien we een nog grotere uitbreiding – een enorme verschuiving in het collectieve bewustzijn. Honderden miljoenen over de hele wereld herinneren zich nu en verankeren de hoogste aspecten van zowel Vrouwelijke als Mannelijke energieën op elk gebied van het leven.

Dit jaar zullen wij met de lente-equinox van 20 maart een krachtige herbalancering door Goddelijke Herinnering blijven ervaren.

De energieën en het hogere Licht die in die paar dagen over de Aarde zullen stromen, zullen een “reset” bieden in ons begrip van het mannelijke en het vrouwelijke, een reset die al een aantal jaren aan de gang is.

De daaruit voortvloeiende verschuiving in perspectief en bewustzijn zal enorm helpen, als we een groter evenwicht ervaren tussen onze Goddelijk Vrouwelijke en Goddelijk Mannelijke energieën – het yin en het yang.

Van daaruit kunnen we beginnen met het opbouwen van een veel evenwichtiger Aards leven.

Het grootste geschenk dat we nu aan de wereld kunnen geven is ervoor te kiezen zo vaak mogelijk vanuit ons ware authentieke zelf te opereren.

Wanneer we bewust in ons authentieke zelf stappen, bekrachtigen en inspireren we anderen om in hun authentieke zelf te stappen.

Dit creëert een domino-effect, dat zich over de hele wereld uitstrekt op manieren die het mondiale bewustzijn verhogen.

 

Dit is precies wat we de afgelopen decennia hebben gezien.

Een voor een ontwaken mensen uit de lange slaap die hen vasthield aan achterhaalde ideeën, en de structuren en systemen die hen buiten zichzelf lieten zoeken naar manieren om hun innerlijke kracht uit te drukken.

Zo lang hebben we ons hulpeloos gevoeld, aan de zijlijn gestaan en het gevoel gehad dat we niets konden doen om een einde te maken aan dat soort machteloosheid.

Maar nu, door in het meest authentieke en eerlijke deel van onszelf te stappen, zijn we mondig geworden.

We kunnen dwars door de illusies en afleidingen heen kijken.

Een voor een worden we vrij.

Wat een opwindende tijd om op deze planeet te leven!

Wonderbaarlijk de jouwe,

Emmanuel

©2009 – 2023 Emmanuel Dagher. Alle rechten voorbehouden www.emmanueldagher.com.

U bent absoluut welkom om deze voorspellingen met anderen te delen en te verspreiden zoals je je geleid voelt. Zorg ervoor dat je de integriteit van dit artikel bewaart door de naam van de auteur en de link naar de bronwebsite te vermelden.

Vertaling: wakkeremensen.org