We gaan nooit meer terug naar het oude normaal en moeten dat ook niet willen

We gaan nooit meer terug naar het oude normaal en moeten dat ook niet willen

Door Ella Ster / 14 feruari 2021

Het nieuwe normaal is allesbehalve normaal. Het is een onnatuurlijke situatie, die door de inzet van angst en dreiging is opgedrongen. Ondertussen wordt de wereld om ons heen kapot gemaakt en steeds meer restricties worden ons opgelegd. Veel mensen verlangen naar het oude normaal. Toch zijn er redenen om daar nooit meer naar terug te willen keren.

Het leven voor veel Nederlanders was de afgelopen jaren zo slecht nog niet. Behorende tot de rijkste landen ter wereld met een relatieve vrijheid, hadden veel Nederlanders het best goed. Met een gemidddelde vrij hoge levensstandaard had de midden- en hogere klasse een comfortabel leven. De mogelijkheid om regelmatig uit eten te gaan, meermalen op vakantie en te kunnen shoppen als vorm van entertainment. Het leven was goed …

Dat de wereld door en door verrot was en dat die koopkracht en vrijheid voor andere Nederlanders, laat staan voor andere wereldburgers, helemaal niet gold — ging aan velen voorbij. Men was te druk om stil te staan bij het feit dat een groot deel op aarde in armoede, onderdrukking en conflict leefde. Men had geen zin en tijd om zich te verdiepen in de onderdrukking, corruptie en kwaadaardige agenda’s, die ook in eigen land wel degelijk bestonden.

De lockdown en massale ontwaking

Met de lockdown verdween de vrijheid en het goede leven. De horeca sloot zijn deuren en een deel zal wellicht voorgoed gaan verdwijnen. De scholen gingen dicht en sociale contacten werden gereduceerd tot een absoluut minimum. Er waren geen events, concerten, optredens, feesten of etentjes met vrienden en familie meer. Reizen werd aan banden gelegd en mensen raakten steeds verder geïsoleerd. Het leven was zo leuk niet meer en velen verlangen nu terug naar het oude normaal. Maar was dat oude normaal wel écht normaal en ideaal?

Degenen die verder dan hun eigen bubbel durven kijken, zouden zien dat het syteem van de maatschappij in werkelijkheid door en door verrot was. De corruptiehet bedrogde geheime agenda’s en genootschappen, hun perversies en rituelen, de belangenverstrengelingklassenjustitie, de oorlogsindustrie, financiële uitbuiting, de verspilling van grondstoffen, de vervuiling van de aarde … veel klopte er niet aan dat oude normaal.

Snel uit de lockdown en verder in een gezond normaal

De lockdown heeft ervoor gezorgd dat veel mensen zich bewust zijn geworden van het systeemrot, het systeem die ervoor zorgde dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Het nieuwe normaal begint daarbij steeds meer als een totalitair korset te voelen. Het oude normaal lijkt in vergelijking daarmee misschien een walhalla, maar dat was het niet. Zeker niet voor de mensen die onder de armoedegrens leefden, of de pech hadden tot de onderdrukten van het systeem te behoren. Denk alleen al aan de miljoenen kinderen die jaarlijks verdwenen in de pedonetwerken, om maar eens iets te noemen.

Meer lezen >>>