De vrije wil om uit de slachtofferrol te stappen

> Vervolg op deel 1: Benut je vrije wil, juist in deze tijd

Eerst een uitleg over frequenties. Alles is energie, zowel jij als ik en alles om ons heen. Energie is frequentie en is trilling. Als je dus niet meer resoneert met een ander, dus niet meer in dezelfde frequentie zit, ontstaat er disbalans. Door wat je is geleerd in de matrix, familie is heilig, raak je in verwarring. Ook het contact met vrienden kan onder druk komen te staan. Je wilt niet loslaten en niet kwijtraken en kunt je zelfs afvragen of het aan jou ligt dat je mensen kwijtraakt.

 

Je kunt het echter ook anders bekijken. Door dicht bij je Zelf te blijven, jouw frequentie te volgen, zijn er mensen om je heen die hierbij niet aansluiten, dat kan familie, gezin en/of vrienden zijn. Ga jij je aanpassen of kies je voor jezelf en laat in liefde de ander los? Zij volgen hun zielenpad, en blijkbaar sluit jouw zielenpad niet meer aan bij hun frequentie. Dat betekent in liefde loslaten in plaats van in angst voor het onbekende maar blijven ‘hangen’ aan deze personen.

Volg je eigen zielsontwikkeling

Besef je dat we niet de mens zijn, maar een ziel in een lichaam en iedere ziel zijn of haar eigen pad volgt en wij niet verantwoordelijk zijn voor de ander. We kennen het zielenpad niet van de ander, dus het gaat er om dat wij ons richten op onze eigen groei, waarbij we in liefde naar de ander reageren. Dit staat echter haaks op wat ons geleerd is in de matrix, als je je zelf liefhebt, ben je egoïstisch. Je moet rekening houden met een ander, maar dat is een valse vlag. Je bent nooit verantwoordelijk voor een ander, sterker nog als je je eigen pad volgt kun je juist de ander in liefde iets leren.
Dat brengt ons ook bij de huidige situatie en wat het verschil is tussen angst en liefde. We kunnen als we massaal ontwaken ook massaal boos worden op de elite, op hun praktijken op alles wat ze anderen, ons maar met name ook kinderen hebben aangedaan. Echter….als we boos zijn op een ander, wijzen we in feite naar onszelf, we zijn boos op onszelf dat we het zover hebben laten komen. In hoeverre zijn we kritisch geweest over wat ons is verteld, in hoeverre hebben we zelf gezocht, in hoeverre hebben we vanuit angst voor welke gevolgen ook, ons maar aangepast in plaats van gebruik te maken van onze universele vrije wil en ons bewust te zijn van onze onmetelijke scheppingskracht? 

 

Uit de slachtofferrol stappen om spiritueel te groeien
Als we blijven hangen in de slachtofferrol dat ons dit is overkomen, groeien we niet. Door onszelf te vergeven en ook de ander en te leren van al die duizenden jaren onderdrukking, kunnen we nu regie pakken over ons eigen leven en onze vrije universele wil werkelijk laten gelden. En een wereld scheppen zoals wij die wensen. Een wereld in liefde. Als je je bewust bent dat je een scheppend wezen bent, meer dan het poppetje, valt de angst meteen weg omdat je wéét dat jij alle kracht in je hebt en Licht bent. En Licht is vele malen sterker dan donker. Met 1 lucifer verlicht je een donkere ruimte en kan je een compleet bos in brand steken. Denk dus niet dat jij maar ‘kleine ik’ bent, je hebt een oneindig scheppende en lichte kracht.
 
In plaats van angst voor wat het duister wil manifesteren, gaat het er om te visualiseren wat je wél wilt en daar ook naar te handelen. Gelijkertijd gaat het er om wel te zíén wat zich afspeelt en welke bedoeling het donker heeft. Je kunt pas een keuze maken als je zowel licht als donker ziet, vrije wil dus. Als je in een new age-achtige sfeer blijft zitten, is alles mooi en licht en zal het vanzelf goed komen. Dat is dus niet het geval. Door een keuze te maken en actief in beweging te komen, realiseer je jouw werkelijkheid en manifesteren we samen een wereld in overvloed en liefde.

 

Vrije wil op basis van vertrouwen
Wat betekent nu vrije wil? Ten eerste je onderbuikgevoel volgen, maar dit is voor veel mensen best lastig, omdat veel mensen in hun hoofd, hun cognitie, zitten. Vraag je af wat het je oplevert om je hart te volgen, in plaats van wat het kost. Als je weet dat je een kosmisch scheppend wezen bent in een mensenlichaam en een oneindige kracht bezit, kan je dan vertrouwen dat wat er ook gebeurt, je jouw wereld zoals je wenst in gedachtekracht ook zal realiseren?
 
Kosmische wetten en natuurrecht zijn totaal anders dan de wetten van deze aarde, gemaakt door de Cabal en hun trawanten, bewust of onbewust. De vraag is dus of je uit angst de aardse wetten volgt, of vanuit kracht en liefde de universele kosmische en natuurwetten volgt en je je daar ook op beroept.

 

Vrije wil om niet mee te doen met andermans agenda
Vraag je bij elke stap die het donker zet af of dit diep van binnen bij jou past, dus wil je werkelijk een app installeren? Wil je echt een test op Corona en wat levert je dit in feite op? Als je je gezond voelt, waarom zou je je dan laten testen en enerzijds je energie daarheen sturen en anderzijds je DNA uit vrije wil beschikbaar stellen aan overheden en controlerende organen?

 

Wat is bedoeling van de vaccins van Bill Gates, welke rol speelt hij? Wil je dat weten ga dan zoeken. Wil jij je echt laten inspuiten met vergif en nanodeeltjes, waardoor je je uit vrije wil laat controleren? Blijf je het systeem steunen om (mede uit gemak) overal te pinnen of ga je vanaf nu vooral cash betalen, waardoor je op energetisch en fysiek niveau aangeeft dat je niet akkoord gaat met de voorgestelde richting en je eigen keuzes maakt uit vrije wil? 
Uit de resultaten van massameditaties blijkt wat het effect is op de werkelijkheid, door de deelname van een relatief kleine groep mensen ten opzichte van de wereldbevolking. Maar in absolute zin zijn we met grote aantallen, miljoenen zielen die wakker zijn. Richt je op al deze mensen en laat alle slapers los, zij mogen uit vrije wil ook hun eigen keuze maken, dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Zij slaan deze unieke kosmische gebeurtenis, het ascentieproces, uniek ook voor de aarde, even over en kiezen nu voor een andere tijdlijn.

 

Kiezen voor vrijheid en soevereiniteit
Waar het om gaat dat jij uit vrije wil en zonder angst kiest voor jouw pad en voor vrijheid en soevereiniteit. Wat ga jij doen om daaraan bij te dragen door bewuste keuzes te maken en uit vrije wil je eigen pad te volgen? Door niet mee te doen aan wat overheden en officiële instanties je vertellen, maar … waar ze je nooit toe kunnen verplichten.

 

Besef goed dat kosmisch elke overeenkomst ontstaat uit vrije wil, dat is waar het duister zo handig gebruik van maakt, zij weten dat. Daarom tonen ze alles onder je ogen, laten vooraf zien wat ze gaan doen et cetera. Als alle wakkere zielen hun hart volgen en weten wat hen nu te doen staat, realiseren wij in eenheid onze eigen nieuwe wereld in een hogere frequentie. Dat is onze tijdlijn en andere zielen volgen hun tijdlijn en hun frequentie, waarbij de scheiding zich natuurlijk voltrekt.

 

Handel als kosmisch wezen volgens de kosmische wetten
Denk aan Ghandi, die het hele Britse Rijk op de knieën kreeg door geweldloos verzet, door de eigen vrije wil te volgen en niet te luisteren naar “Befehl ist Befehl”, omdat hij wist dat hij een kosmisch wezen was in een menselijk lichaam.
Door ons solidair te gedragen, te beseffen dat we allen
 één zijn en we als eenheid zo’n enorme power hebben, kunnen onze schaduwkanten niet overheersen. Dan zien we dat ze er zijn, accepteren ze, maar kiezen uit vrije wil, bewust voor onze lichte kant en zullen daardoor uit deze crisis herrijzen met zoveel power en licht, dat er geen plaats meer is voor het duister. Het betekent dus kiezen voor liefde, liefde voor je Zelf, voor je medemens en al het leven op aarde en je eigen keuze maken en je niet laten leiden door angst voor welke gevolgen ook.

 

Tot slot een prachtig gedicht van Martin Niemöller, ter inspiratie om iedereen te ondersteunen die op dit moment last heeft van overheid, politie en andere controlerende instanties en wat je hier in gedrag aan kunt doen om hen te helpen:
Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.
Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.
Toen ze mij kwamen halen
… was er niemand meer die nog kon protesteren.
Ik zou hier aan willen toevoegen:
Toen ze de mensen die wakker waren arresteerden, heb ik gezwegen;
… ik was immers niet wakker…

 

Als mensen — zoals in bovenstaand gedicht zo mooi is verwoord — blijven zwijgen en wegkijken hebben ze hun vrije wil niet gebruikt om wakker te WILLEN worden. En dan komt de uitspraak na WO II, “Ich habe es nicht gewusst!” Echter dat is geen excuus meer, je had het immer KUNNEN weten, overal is zoveel te vinden, de zegen van het internet. De blinden zullen zien, zij die zoeken zullen vinden …

 

De vraag is: geef jij je kosmische vrije wil weg uit gemakzucht en angst? Laat jij je manipuleren door de mind-control programma’s van het duister door onverschillig te blijven? Kies je voor verdeeldheid en vooral je eigen hachje? Of zoek je en besluit je uit vrije wil, in liefde en vanuit een diep innerlijk weten, dat jouw kracht en power zoveel sterker zijn dan het duister, omdat je een wereld van liefde en licht kunt scheppen en kies je voor eenheid en gelijkheid van alle wezens op deze aarde? Aan jou de keuze!!

 

Door: Tara | bron: ellaster.nl

 

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”