Benut je vrije wil, juist in deze tijd

Wat betekent ‘vrije wil’? In hoeverre maken we daar gebruik van en waarom is het juist in deze tijd zo belangrijk om je bewust te zijn van je universele kosmische vrije wil?

Alle informatie die afgelopen tijd tot ons komt kan leiden tot verwarring. Er is zoveel aan de hand en licht en donker lopen door elkaar heen. Sommige donkere initiatieven hebben als gevolg dat er juist licht ontstaat, met andere woorden het beoogde effect van het donker komt als een boemerang terug. Denk bijvoorbeeld aan de lock-down van de helft van de wereldbevolking, met het effect van meer eenheid, zorgen voor elkaar, schoner milieu, reflectie op het eigen leven, verminderen en minder consumeren, minder vliegen, et cetera.

Deze tijd is lang geleden voorspeld

De tijd waarin we leven is voorspeld door de Hopi indianen, Maya’s en andere natuurvolkeren. Ook de Nag Hamadi geschriften en diverse channelings uit de jaren ’80 verwijzen naar de tijd waarin we nu leven. En die tijd kan verwarrend zijn als je weliswaar bewust bent op aards niveau hoe onze wereld er uit ziet en wie er aan de macht zijn, maar minder verbonden bent met het energetische en spirituele leven. De kern van alles ligt in jezelf, door je bewust te zijn wie je werkelijk bent en afscheid te nemen van het ‘kleine ik’ gevoel. Doordat de mensheid zich duizenden jaren als slaaf heeft laten behandelen, zijn we kwijt geraakt hoe groots we zijn!

Maar laten we eerst even kort op een rij zetten hoe deze tijd is voorspeld. Er zijn vele personen die zich al jaren bezig houden met hoe de wereld er (werkelijk) uit ziet. Denk aan David Icke bijvoorbeeld, maar ook de verschillende sites als ‘Wanttoknow’, Ellaster (onze site),
wakkeremensenNiburu en vele buitenlandse sites. Daarnaast is op Youtube, ondanks de censuur, een overvloed aan documentaires te vinden om de waarheid aan het licht te brengen, wat door de mainstream media wordt verzaakt.

De vrije wil om wel of geen zaken te onderzoeken

Je kunt het de mainstream echter niet kwalijk nemen, zij zijn gehypnotiseerd en weten werkelijk niet wat ze aan het doen zijn. Denk aan Eva Jinek die Hillary Clinton interviewt en haar ziet als een idool. Zij geeft daarmee aan dat ze haar kracht afgeeft aan iemand die zij hoger acht als zichzelf. Bovendien heeft ze zich niet verdiept in meerzijdige informatie, maar heeft zich alleen gericht op de mainstream media. Dat wil zeggen, je hoort iets, neemt het voor waar aan, maar gaat niet zelf op onderzoek uit. Dat is geen journalistiek, maar laten voorkauwen wat een ander je zegt.

Dat is een bekend verschijnsel in de mainstream media, het merendeel is gehypnotiseerd en kiest bewust of onbewust om mee te lopen uit angst om hun eigen baantje of positie te verliezen, ofwel om hun status, geld, aanzien en macht te behouden. Een andere onbewuste keuze is het gevolg van cognitieve dissonantie. Dat wil zeggen, de persoon wil de gevolgen van de waarheid niet zien en maakt een onbewuste keuze om zaken te ontkennen.

Slachtoffer of goddelijk wezen?

Dat komt omdat de wereld ook werkelijk slechter is dan de ergste science fiction ooit heeft laten zien. Het grappige is dat science fiction zich vaak richt op vernietiging van de mensheid door buitenaards bestaan, maar de wereld wordt vernietigd door menselijke wezens — weliswaar beïnvloed door bepaalde buitenaardse rassen. Door buitenaardse wezens als gezamenlijke vijand aan te wijzen en dit via films alvast voor te programmeren in het brein van de massa, wordt de aandacht afgeleid van wie de werkelijke vijand voor de mensheid is.

Is de wereld waarin we leven echter de werkelijkheid? Zijn wij het poppetje, waarvan je denkt dat je het bent? Of zijn wij een goddelijk wezen met ongekende krachten? God schiep de mens naar zijn evenbeeld. En dan hebben we het hier niet over de god van de kerk en religie, we hebben het hier over de Intelligente Bron, de Source. Wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld, we hebben ongekende kracht en power! We hebben zelfhelende vermogens, echter zolang wij daar niet op vertrouwen en naar handelen, leveren we onze kracht in. En daar maakt het duister gebruik van.

Kies voor angst of liefde

Je leest in veel geschriften dat je kunt kiezen voor angst of voor liefde. Maar wat betekent dat nou? Een mooi verhaal, maar hoe doe je dat in de praktijk en wat betekent het?

We zijn als mensheid al duizenden jaren onderdrukt, maar….we hebben ons ook laten onderdrukken. Door de Cabal, een paar families die de heerschappij over de aarde heeft overgenomen. En wij hebben het als mensheid láten gebeuren. Door je te beseffen dat je het hebt láten gebeuren, maak je je meteen los van de slachtofferrol, dat het je is overkomen, je beseft dat je hiervoor hebt gekozen, maar dat je in deze tijd dus ook kunt kiezen om je níét meer te laten onderdrukken.

“Een gebrek aan nieuwsgierigheid is het grootste gebrek van deze beschaving”, een uitspraak van Bruce Lipton, celbioloog van de nieuwe (kwantum) wetenschap. Veel mensen nemen aan wat hen wordt voorgeschoteld door de kranten en het acht uur journaal. Maar ze zoeken niet zelf en zijn zich dus ook niet bewust dat al dit nieuws gecontroleerd wordt door slechts één partij. Zij sturen dit wereldwijd door via een hypnose programma, via de mainstream media, dat zich aan een groot deel van de mensheid toont.

Wakker worden is af te durven wijken van de meute

Wakker worden is dus meerdere bronnen raadplegen, meerdere bewijzen lezen en dan vanuit je diepe buikgevoel volgen waarvan je ‘weet’ dat waar is. Daarmee kiezen voor jouw waarheid.

Psychologisch speelt daar ook nog het groepsgevoel. Veel mensen zijn verbonden aan sociale groepen en zijn bang om een ander geluid te laten horen. Dat is heel begrijpelijk. Echter, in hoeverre sta je in je kracht, als je rekening houdt met wat de groep van je vindt en niet uitspreekt wat jij diep van binnen voelt? En in hoeverre ben je je bewust van het principe dat als er één schaap over de dam is, er meer volgen — waardoor je andere mensen/wezens meeneemt — als jij bij je buikgevoel blijft en uitspreekt hoe jij iets voelt?

De vrije wil om de waarheid te vertellen ongeacht de consequenties

Het gaat er in deze tijd om, dat je dicht bij je Zelf blijft, ongeacht de gevolgen. Je bént niet het fysieke lichaam, je bént niet de angst voor de situatie waarin je zit, je hébt een fysiek lichaam en je erváárt een situatie waarin je zit. Je bént namelijk het IK BEN bewustzijn. Je bént een ziel in een lichaam en je ervaart in deze wereld de situatie waarin we zitten. Het gaat erom zoals Eckhart Tolle zo mooi zegt, dat jij je bewust bent, dat je niet het lichaam bent, dat je niet de emoties bent, maar dat je je bewust wordt dat je bepaalde emoties hebt.

De situatie waarin we zitten is eveneens voorspeld door Celeste Solum Bishop.Zij is een Amerikaanse vrouw die 20 jaar FEMA-ambtenaar is geweest en toegang had tot high classified (staatsgeheime) information. Toen zij na 9/11 ‘wakker’ werd, uiteindelijk haar baan opzegde, haar man verloor door moord, heeft ze veel last gehad van intimidatie toen men probeerde haar het zwijgen op te leggen. Daar heeft ze niet aan toegegeven — uit vrij wil — en ze blijft bezig de mensheid informatie geven, ongeacht wie het wel of niet als waarheid ervaart.

Profetie of plan?

Ze vertelt echter exact wat zich nu uitrolt qua scenario, het coronavirus maar ook de bedoeling van 5G en de vaccinaties van Bill Gates. Dit is opgenomen in een officieel document in het Federal Register van de USA. Dat sluit ook aan bij de inscripties in de Georgia Guidestones waarin staat dat de VN als doel heeft de wereldbevolking te reduceren tot 500 miljoen mensen. Tevens staat hetzelfde scenario in het Bundestag document uit 2012 waarin exact de huidige situatie wordt beschreven en ook het afnemen van alle burgerrechten is benoemd.

Je kunt je afvragen hoe het komt dat alle huidige scenario’s al heel lang geleden zijn beschreven in officiële documenten. Het is een tijdlijn die door bepaalde groeperingen wordt uitgezet. Het betekent echter dat jij ook kunt kiezen voor een andere tijdlijn. Je realiseert namelijk je eigen werkelijkheid door middel van gedachtekracht.
Ons energetisch veld realiseert de fysieke werkelijkheid
 
Uit wetenschappelijk onderzoek, wat je onder andere kunt lezen in het boek “Het intentie effect van Lynn McTaggert”, blijkt dat het gemeenschappelijk in gedachten focussen op een doel, in de fysieke wereld effect heeft. Dat sluit ook aan bij de kwantumfysica dat ons energetisch (spiritueel) veld de fysieke werkelijkheid realiseert.

Denk bijvoorbeeld aan het feit dat als jij uitspreekt dat je een wereld ziet van overvloed, in vrede, in harmonie, waarin iedereen gelijk is, in gezondheid, et cetera — de meeste mensen zeggen: “mooi hoor, maar dat is een utopie, dat is idealistisch, dat lukt nooit.” In hoeverre houden we dus met een groot deel van de mensheid in stand wat we juist níét willen, door onze gedachtekracht negatief in plaats van positief te manifesteren? Met andere woorden ons te richten op de gedachte wat niet kan, in plaats van onze focus te richten op wat we juist wél willen?

Gaan we akkoord met hun plan en beleid?
 
We hebben op dit moment te maken met een dominant wereldbeeld en een dominante energie dat er een corona-virus is, dat we 1,5 meter afstand moeten houden, dat de economie kapot wordt gemaakt, dat de wereld hierna nooit meer hetzelfde zal zijn, enzovoort. Dat is wat de mainstream media ons via hypnose inprent. Maar … het gaat er om of wij daar uit vrije wil gehoor aan geven en ons laten beïnvloeden.
 
Een Duitse viroloog, Hendrik Streeck, heeft al bewezen dat al die paniek dat het virus overdraagbaar is door contant geld, door hand op hand contact, via deurkrukken, et cetera, totale nonsens is. Maar dat zal niet in de mainstream media worden verteld, want daarmee worden de maatregelen in een totaal disproportioneel kader geplaatst. Het doel van het duister is juist het afnemen van burgerrechten, contant geld laten verdwijnen, waardoor iedereen nog meer te controleren is. Dan kun je iedereen een test laten doen waarmee meteen je DNA wordt verzameld en alles van je bekend is, om vervolgens verplichte vaccinaties door te voeren.
Wakker worden betekent ook verantwoordelijkheid nemen
 
Vaccinaties die als doel hebben nano technologie in je lichaam te brengen, wat volledig vergroeit met je lichaam en waardoor je een ‘biologisch apparaat’ wordt in het 5G netwerk, zorgt ervoor dat je een robot wordt, waarbij de ziel geen enkele verbinding meer kan maken met het lichaam. Denk aan Brave new world” van Aldous Huxley en 1984 van George Orwell, de Orwelliaanse nieuwe maatschappij. Onze minister Mona Keizer gaf al aan dat 5G ‘handig’ is bij crowd control. Met andere woorden, je kunt niet meer demonstreren of gezamenlijk ergens tegen in opstand komen, want door 5G wordt een frequentie door je lichaam gestuurd. Deze zorgt in samenwerking met de nanotechnologie in je lichaam, dat je buitenspel wordt gezet, en dan druk ik het nog zachtjes uit. Met de huidige 1,5 meter economie probeert men sowieso demonstraties en samenscholing uit te sluiten.

Het lijkt een hele enge ontwikkeling. Echter … alles heeft te maken met vrije wil. Wereldwijd zijn mensen in meer of mindere mate ‘wakker’ aan het worden. Maar ‘wakker worden’ heeft ook verschillende niveaus. Het kan wakker worden zijn in de matrix, de fysieke wereld, waardoor je begint te zien hoe de wereld wordt geleid door ‘psychopathische gekken’. Je kunt het gevoel hebben dat je slachtoffer bent van de omstandigheden, dat je in een situatie terecht bent gekomen waar je angst voelt, waar je niet in wilt zitten — maar besef dat je allemaal daar bent waar je moet zijn in deze tijd.
Je mag uit vrije wil eerdere keuzes herzien
 
Eckhart Tolle beschrijft dit in vele video’s uitermate helder. Karmisch gezien heb je te maken met oorzaak en gevolg. Je hebt keuzes gemaakt in het verleden, uit vrije wil, die hebben geleid tot de situatie waarin je nu zit. Dat is niet goed of fout, het is zoals het is, omdat het voor jou zo moet zijn, om op zielsniveau van te leren. Veroordeel jezelf dus niet, maar kijk bewust naar waar je in beland bent in deze fase van de geschiedenis van de mensheid.

Past de huidige situatie nog bij je? Voel jij je daar goed bij? Franco DeNicola zei 12 jaar geleden al dat de scheiding der zielen dwars door familieverbanden en sociale structuren heen zou gaan. Als je je daar nog nooit mee bezig hebt gehouden, is het best lastig. Je bent door de matrix geprogrammeerd dat familie en vrienden het belangrijkste zijn, maar in hoeverre is dat ook zo?

In hoeverre gaat het er juist om dat je je eigen pad volgt en daarmee vanzelf aansluit in frequenties bij anderen met een gelijkgestemde frequentie? In hoeverre pas jij je aan vrienden en familie aan, om de verbinding in stand te houden, terwijl het eigenlijk niet bij je past en sta je dus uit vrije wil uit je kracht? In hoeverre is dat liefde en in hoeverre kies je voor angst om iets kwijt te raken in plaats van anderen in liefde te laten gaan en zelf in liefde jouw pad te volgen?

> Lees binnenkort deel 2: De vrije wil om uit de slachtofferrol te stappen

Door: Tara | bron: ellaster.nl