Wereld in beweging -23

WERELD IN BEWEGING – 23

15 januari 2021  elias

DEEP STATE IN NEDERLAND EN HET VERZET

Als we naar de V.S. kijken, dan is de Cabal doorgedrongen in alle gelederen van de samenleving: zoals de politiek, het onderwijs en wetenschap, de gezondheidszorg en niet te vergeten de mainstream media, social media, CIA en FBI en last but not least in de rechterlijke macht. En dit tot het hoogste orgaan toe: de Supreme Court.

Maar is het in Nederland anders? Wat de Nederlandse regering betreft, die werkt gestaag verder aan de uitrol van de ‘Great Reset en de ‘Agenda 21/2030‘, dit met steun van de meeste parlementariërs, van wetenschappers, grote bedrijven en de mainstream media.

Voor de wetenschap hoeven we maar te kijken naar het R.I.V.M., voor het onderwijs naar de financiering van de universiteiten en de belangenverstrengeling bij het wetenschappelijk onderzoek. De onpartijdigheid van de rechterlijke macht blijkt beslist niet uit de rechtszaak tegen Joris Demmink

Meer lezen >>>