Wereld in beweging – 11

 WERELD IN BEWEGING – 11
20 februari 2020  eliaslimusemmanuel

OVER:  Muziek en Healing  – Financieel systeem Illuminati deel 2 –  Nieuwe Tijd in Groningen – Is er hoop voor Sanders? – Varia

Muziek en Healing

Sound healing therapy uses aspects of music to improve physical and emotional health and well-being.

What is music therapy?

Ik had een client die geen verbinding meer naar ‘boven’ met het Goddelijke kon maken. en daar zeer onder leed. Omdat mediteren moeilijk ging, vroeg ik hulp aan de Geestelijke Wereld:

“Het is te zien dat zijn kruinchakra wel open is en in zekere zin een goede doorstroming heeft in het chakra zelf, maar het is alsof het chakra toch is losgekoppeld van het hoofd en te weinig doordringt tot in het midden van zijn hoofd. Dit door een draaikolk van een tot twee centimeter die boven zijn hoofd blijft hangen. Het is daarom dat hij niet goed kan mediteren dat normaal gesproken de trilling van de mensen verhoogt. Hier moet dus gewerkt worden op de verbinding van het kruinchakra naar het hoofd.

Wanneer hij naar muziek gaat luisteren, die zijn trilling verhoogt, meditatieve muziek, muziek uit de sferen, waardoor de trillingen ervan door het kruinchakra gaan dan kan dat een vibratie teweeg brengen die de verbinding met het lichaam op deze manier toch weer tot stand kan brengen.

Om te beginnen kan hij van vijf minuten tot een kwartier naar de muziek luisteren en als hem dat goed afgaat ook langer. De muziek kan zo’n invloed hebben dat het kroonchakra werkelijk volledige aansluiting krijgt bij de verticale kolom in het lichaam. En dat geeft weer een enorme rust, en wel zo’n diepe rust, als hij al lang niet meer heeft gekend. Wel stap voor stap mee werken en alles op zijn eigen gevoel afstemmen. Vijf, tien, twintig minuten of langer als het goed voelt. Het moet genieten blijven en geen must, zoals bij het innemen van medicijnen.