Onvoorwaardelijke liefde is de bindende kracht

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE IS DE BINDENDE KRACHT

18 februari 2019 / Elias

Liefde, pure, onvoorwaardelijke Liefde is niet alleen de energie die de schepping draaiende en de planeten op hun plaats houdt, maar ook de bindende kracht die gezinnen en eender welke andere structuur doet voortbestaan. Ontbreekt deze oerkracht, dan kent alles naast het begin ook een einde.

Zelf noem ik de dualiteit graag een pseudo-realiteit. Hierin kent alles, behalve Liefde, begin en einde en is onvoorwaardelijke Liefde vaak ver te zoeken. Toch wordt de dualiteit door onvoorwaardelijke Liefde gedragen. Want we kunnen het ook als een geschenk aan de mensheid beschouwen, dat toelaat spiritueel en in bewustzijn te groeien.

We zouden de dualiteit kunnen zien als een test, die we zelf hebben gekozen om te ervaren, dat zelfs als we voor de duisternis kiezen, zoals we allen in vroegere incarnaties hebben gedaan, het Licht en de ware Liefde uiteindelijk zullen zegevieren. Dit onder meer door het doorlopen van talloze incarnaties waarvoor we kiezen en die ons toelaten om steeds iets bewuster te worden, stapsgewijze een beter mens te worden.

Jezus zei eens dat het voor ons makkelijk is om zijn aanwezigheid in het Licht waar te nemen, maar dat er maar weinigen zijn die weten dat hij ook in diepste duisternis te vinden is. Het principe van Yin en Yang. De kern van Yin is Yang en de kern van Yang is Yin.

De laatste jaren is het Licht op aarde dagelijks en soms met ware golven steeds sterker geworden. Dat heeft in eerste instantie tot resultaat dat duistere zaken die eeuwenlang niet aan het Licht kwamen nu wel open en bloot komen te liggen. En dat is maar het begin, want de komende tijd zullen alle structuren die door een andere energie dan Liefde in het leven worden gehouden, zoals de drang naar macht en geld, beginnen te wankelen.

Of vindt er een interne omwenteling plaats, waar oude machtsbeluste leiders zullen moeten plaatsmaken voor jonge mensen van de generaties die zijn geïncarneerd om deze structuren om te vormen, of ze zullen omvallen en verdwijnen. Dat geldt voor alle grote bedrijven die nu nog regeringsleiders en vele wetenschappers in hun zak hebben, zoals big pharma, om er slechts een te noemen.

Het heeft er momenteel alle schijn van dat de duisternis aan de winnende hand is, omdat de onderdrukking van de mensheid met steeds hardere hand wordt voortgezet en vrijheid en democratie enkel nog loze woorden zijn. De uitvinding van het woord: ‘alternatieve waarheid’ waarmee sommige leiders in binnen- en buitenland het woord ‘leugen’ vervangen, is daar een voorbeeld van.

Maar schijn bedriegt: de werkelijkheid is dat er al lang een sub-cultuur groeit die wel op onvoorwaardelijke Liefde is gegrondvest en die bestaat uit talloze initiatieven die een steeds belangrijker plaats innemen. Als we kijken naar de opkomst en verval van vroegere culturen, dan zien we dat dat, wat in eerste instantie als een subcultuur begon, op een bepaald moment de lijn van verval van de heersende structuur doorbreekt en die vervangt.

Tijdens de gesprekken die ik met Jezus mocht voeren, kwam zo nu en dan ook de Bron zelf aan het woord om het een of ander nader toe te lichten. Bij een dergelijke gelegenheid hoorde ik dat Hij / Zij besloten had om de planeet aarde uit de dualiteit in de vijfde dimensie van bewustzijn te verheffen.

Nu ben ik geen ‘gelovige’ in de zin dat ik alles klakkeloos aanvaard wat er als informatie ‘van genezijde’ naar ons toekomt. Maar als we goed met onze ziel verbonden zijn dan voelen we wat waar is. Die energie resoneert in ons, omdat we diep in onszelf al alles weten. Dat resoneren werkt bij mij alsof elke vezel van mijn lichaam en ziel begint te stralen en een gevoel van herkenning, vreugde en diepe vrede oproept. Het werkt zoals elke impuls van onze ziel die aangeeft wat de volgende stap in ons leven dient te zijn. We voelen als het ware de waarheid ervan en dat zonder de minste twijfel.

Dat ‘voelen’ is sowieso nu van uitermate groot belang, want we zijn in een fase aangekomen waarop ons verstand geen antwoorden meer kan leveren op alle vragen die deze tijd in ons oproept. Het voelen, onze intuïtie is de taal van onze ziel, die ons levensplan kent en constant tracht om aan ons bestaan leiding te geven door ons impulsen of ideeën te leveren. De ziel kunnen we dan ook beschouwen als de kapitein op de brug, die de koers aangeeft, het verstand, in de rol van stuurman, volgt de koers van de kapitein op de best mogelijke manier.

Om terug te komen op de uitspraak van de Bron dat deze planeet opstijgt naar een hogere dimensie, naar de werkelijkheid dus en dit in u als lezer net zo resoneert als dat bij mij deed, dan geeft dat een onverwoestbaar vertrouwen in de schepper, die steeds de touwtjes in handen houdt van wat er al dan niet op aarde dient te gebeuren, maar ook vertrouwen in de toekomst, wat de duistere krachten voor ons ook nog in petto mogen houden en ‘last but not least’, vertrouwen in onszelf en vertrouwen in het leven. Want ook het leven geeft ons aanwijzingen of we al dan niet de juiste koers volgen. Dit door de dingen die we wel of niet op onze levensweg ontmoeten. Wat we zeker ook niet moeten vergeten is om ons goed te aarden, want de komende veranderingen kunnen behoorlijk heftig zijn en met een goede aarding en dat onverwoestbare vertrouwen zullen we, wat er ook moge gebeuren, als een rots in de branding blijven staan.

Natuurlijk is het zo dat door de komende veranderingen op aarde, waarbij al die duistere structuren gaan verdwijnen, wij een aantal zaken moeten gaan missen omdat die niet meer bestaan. Dat vergt wel van ieder nogal wat aanpassingsvermogen, of anders gezegd: we moeten leren loslaten, ook onze verwachtingen.

Om de weg naar de vijfde dimensie beter te kunnen begrijpen en welke veranderingen we in onszelf moeten doorvoeren om uiteindelijk aan de samenleving in de Nieuwe Tijd te kunnen deelnemen is het belangrijk om te weten waaraan we moeten voldoen.

Een mens in de vijfde dimensie, overigens het laagste niveau van de werkelijkheid oordeelt niet, laat staan dat hij veroordeelt. Hij is niet meer gehecht aan wat dan ook, heeft geen verwachtingen meer. Dit wil niet zeggen dat deze mens niet creatief is, hij schept met een veel groter bewustzijn zijn eigen realiteit, maar legt al zijn projecten, die er steeds op gericht zijn om ook het welzijn van het geheel te dienen, altijd in Gods Hand: niet mijn wil, maar uw wil geschiede. Ook is elk mens dan nauw met de eigen ziel verbonden en kan niet alleen vanuit deze innerlijke bron antwoord krijgen op alle vragen, maar het dagelijkse bewustzijn valt praktisch samen het zielenbewustzijn, zodat wat deze mens wil in feite overeenkomt met wat de ziel wenst.

Verder hoeft deze mens niet meer te eten, omdat hij zich volledig met ‘Licht’ of ‘Prana’ kan voeden. Dit wil niet zeggen dat deze mens ook niet meer eet. Hij kan dat nog steeds, mocht hij graag eten, maar is er niet meer van afhankelijk. Overigens zijn er nu al heel wat mensen op aarde die niet meer eten.

Een ander aspect is, dat de mensen dan een volledige controle over hun lichaamsfuncties hebben en zelf kunnen kiezen hoe oud het lichaam er uitziet. Van meerder bronnen uit de Geestelijke Wereld hoorde ik dat dan man – vrouw relaties, waarbij de een negentig en de ander vijfentwintig is gewoon zullen zijn, omdat ze beiden lichamelijk er even oud uitzien. Het gaat dan enkel nog om de rijpheid van de ziel en eventueel karmische verbindingen.

Jezus vertelde mij ook dat de Nieuwe Mens niet meer hoeft te sterven, zoals we nu gewoon zijn om te doen, maar dat hij zolang in zijn lichaam kan blijven als hij dat zelf verkiest. De cycli van incarnaties worden dan vervangen door verschillende fasen die wij in een en hetzelfde lichaam doorlopen. Hij voegde er wel aan toe, dat we niet moesten denken dat iedereen dan maar op aarde blijft. Want elk mens kiest heel bewust zelf wanneer hij weer naar zijn eigen planeet wil vertrekken en stapt vervolgens gewoon uit zijn fysieke vorm.

Als we bekend zijn met deze informatie dan is het duidelijk waar we nu al naar toe moeten werken, willen we ooit deelhebben aan deze nieuwe samenleving.

We kunnen ons nu al oefenen om te stoppen met het oordelen en veroordelen wat er plaats vindt op aarde. We kunnen nu al steeds meer loslaten, bijvoorbeeld alle voorwerpen die we in huis hebben en niet meer gebruiken, niet meer echt nodig hebben. Of ook mensen, omdat er in bestaande relaties geen Liefde meer aanwezig is en verbetering niet mogelijk blijkt.

Ook kunnen we ons nu al oefenen om in eerste instantie het verouderingsproces af te remmen, vervolgens dit stapsgewijze te stoppen om het uiteindelijkl te kunnen omdraaien om het lichaam daadwerkelijk te verjongen. Hiervoor krijg ik sinds enkele jaren de genezingsmethoden van Jezus door, die ik in eerste instantie op mezelf toepas, waardoor ik jonger lijk dan ik ben en voor mijn leeftijd (achtenzeventig) over een ongelofelijke vitaliteit beschik.

Ik werk tijdens individuele sessies met de methoden van Jezus:
https://www.elias-medium.info/NL/individuele-sessie/9-algemeen/individuele-sessie/2-individuele-sessie
en tijdens mijn seminars leren de deelnemers om ze zelf toe te passen.

Het volgende seminar niveau 1 vindt plaats op 28 en 29 september in Kinrooi, Belgisch Limburg:

https://www.elias-medium.info/NL/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update

Maar het is ook mogelijk om met mijn werk kennis te maken tijdens de spirituele- en healingavonden op zaterdag 23 februari en 14 september in Kinrooi, Belgisch Limburg:

https://www.elias-medium.info/NL/2013-08-16-08-22-32/blog

https://www.elias-medium.info/NL/