ONTHECHTING EN SPIRITUELE VRIJHEID

 

ONTHECHTING EN SPIRITUELE VRIJHEID

27 juni 2023 elias

Op advies van Jezus, ik schreef hierover in mijn vorig artikel, nam ik weer contact op met Kate voor de diepgaande reiniging die hij aanbeval en kreeg er naast de grondige healing nog een channeling bij van Hogere Lichtwezens die daarvoor haar kanaal kozen:

Kate Woodley

Jouw essentie, de energie van je ziel, toont behoorlijk uitgebreid. Er is natuurlijk de essentie die je fysieke lichaam inneemt, maar in feite is er zoveel meer van je essentie die dat lichaam heeft overstegen. Het is alsof, zoals we het energetisch zien, je weliswaar nog op vele manieren verbonden met de derde dimensie en geaard bent en toch zijn vele aspecten van je essentie al naar verschillende niveaus en dimensies vertrokken.

En dus zien we dat je je voorbereidt op de overgang. Op sommige niveaus begint je ziel, de essentie die je omvat, zich al uit te breiden en te leren zich los te koppelen van het fysieke lichaam. Aangezien je niet langer gehecht bent om hier te zijn of de noodzaak voelt om hier te zijn, zouden we zeggen dat er geen beperkingen meer zijn om eerder over te stappen of om langer te blijven. Je leert de kunst van onthechting. Dit is voor jou een heel belangrijke les in je leven geweest. Want je moest niet alleen leren om healing te geven, maar ook het vermogen ontwikkelen om los te komen van alle verwachtingen naar resultaten die met healing gepaard gaan.

Deze les werd in je leven versterkt door vele mensen die healing van je kregen omdat je zoveel om hen gaf en uitkijk naar hun genezing en verbetering van hun toestand. En dit vermogen om je los te maken van het eindresultaat is een levenslange les voor je geweest. Dit is misschien een van de laatste lessen die je nu onder ogen ziet. Het gaat erom te leren hoe je je los kunt koppelen van alle verwachting.

Het is dus een kwestie van onthechting. En heel interessant, terwijl je leerde je los te koppelen van het resultaat, ervoer je in veel opzichten een verbetering van de uitslag. Ook dit was een belangrijke les, waarvan we zien dat hij voltooid wordt. Het was een les die de cirkel rond maakt. Zoals je begrijpt is het vermogen om los te komen samen gegaan met het ascensieproces, met het vermogen om je bewustzijn te verhogen.

Onthechting is een van de centrale en persoonlijke thema’s en lessen van vele spirituele leiders, vooral van de leiders in het Verre Oosten en ook van de vele oude tradities van wijsheid en religie. Leren loslaten van materiële behoeften, van fysieke ervaring, is een van de moeilijkste maar belangrijkste lessen voor ware onthechting. Je leert alle dingen te ervaren, niet alleen de fysieke ervaring, maar ook op spiritueel en emotioneel niveau.

En omdat je nu ook minder gehecht bent aan wat zich in je fysieke lichaam ontvouwt, heeft ook dit voor verbeteringen gezorgd. Dus de les hier is, als je je losmaakt van wat zich in het fysieke ontvouwt, bevrijd je in feite jezelf, je lichaam, maar ook je essentie.

We verbinden ons met je gids Jonah en je Hoger Zelf en zien dat deze prachtige les er een van deze laatste is die je in deze laatste weken en maanden onder ogen kunt zien om je ermee te confronteren. Het is wellicht daarom dat je hebt besloten om wat langer in dit rijk te blijven. Misschien is op zielsniveau wat je voelt niet volledig voltooid op dit niveau. Daarom wordt het aan je gepresenteert als een keuze om het in de Geestelijke Wereld te leren, hetzij Nu en Hier, of in toekomstige incarnaties om het onder de knie te krijgen.

Wat er met enorme helderheid doorkomt van je Hogere Zelf, dat het je plicht is om dit zelfopgelegde doel en streven om nog zoveel mogelijk te leren als je kunt, in deze incarnatie te volbrengen en het beste te maken van alle ervaringen, of je ze nu als positief of negatief ervaart.

Dit nog mee te maken is in feite een verrijking voor je ziel. En door je onthechting leren ook velen om je heen van jouw ervaring. Door het voorbeeld van onthechting te geven, leer je anderen, als je werkelijk loslaat, dat je dan meer naar binnen laat stromen. En we herhalen deze boodschap: als je leert loslaten en onthechten, laat je meer binnenkomen. Het is een hogere vorm van spirituele vrijheid en onafhankelijkheid. En dit zal mensen misschien aanmoedigen om hun fysieke behoeften te negeren, maar dat is niet de boodschap. Maar als je onthecht raakt en je leert buiten het domein van specifieke gehechtheden en verwachtingen te leven dan leer je ook om in het huidige moment te leven en dus te leven in het rijk van spirituele en ware vrijheid. Dit is precies de ervaring die je nu leert te belichamen, namelijk de ervaring van spirituele vrijheid. En weet dat deze ervaring met je mee zal gaan, wanneer je in transitie bent. Je begint dus nog maar net de ervaring van spirituele vrijheid te proeven en te ervaren.

 

Maar natuurlijk zul je, zodra je besluit te vertrekken om door de sluier naar de hogere rijken te gaan, volledig vrij zijn van alle fysieke ervaringen. Maar totdat je in een gevoel of op een plaats bent waar je weet dat het volbracht is, dat je dus voelt dat je deze les gecompleteerd hebt, zal het wellicht jouw beslissing zijn om hier nog wat langer te blijven. Als je deze les eenmaal onder de knie hebt en je hebt er vrede mee wat je geleerd hebt, zul je je vrij voelen om over te gaan.

Elias: Nu ik de informatie ontvangen heb om hier mogelijk nog maanden rond te lopen, moet ik wel uitkijken dat dit niet in een nieuwe verwachting ontaard …

Meer over Elias

Abonneren op mijn Nieuwsbrief

https://eliascoachinghealing.blog