LICHTZUILEN – 22 – DINSDAG 28 FEBRUARI & WERELDWIJDE VREDE

LICHTZUILEN – 22 –

4 februari 2023 elias

Lichtzuilen plaatsen met 924 andere Lichtwerkers?

KOMENDE PLAATSING:
DINSDAG 28 FEBRUARI – 19u

Jezus vraagt deze keer onze aandacht weer voor het conflict tussen enerzijds Rusland en anderzijds de V.S, de Nato en Oekraine. Hij toont dan de hele regio, met o.a. Polen en Servië, de soldaten aan beide kanten en divers oorlogstuig.

Ook de gigantische miljeuramp in Ohio vereist onze aandacht

Deze keer werken we met Lichtzuilen gecombineerd met visualisaties van vrede of dat dat de giftige stoffen transformeren, zodat het water en de grond weer leeft en schoon is. We moeten ons dat niet alleen voorstellen, maar alle visualisaties ook echt in ons hart nemen, daar intens voelen. Het is belangrijk dat we de nodige tijd nemen voor deze visualisaties. Aansluitend een lichtzuil plaatsen, zodat deze duistere energie een uitlaatklep heeft en de wezens van het Licht daardoor ook aan het werk kunnen gaan.

HIER aanmelden voor het plaatsen van Lichtzuilen.


Voor het plaatsen van de Lichtzuilen doen we steeds enkele andere korte healings die door de Lichtwezens in dit verband gevraagd werden.

Meer lezen >>>

 

WERELDWIJDE VREDE

21 februari 2023 elias

Hoe kijken we naar de oorlog van de V.S en bondgenoten tegen Rusland?

Om te beginnen moeten we alles accepteren wat er is, wat er gebeurt. Alles vindt plaats binnen het Goddelijke en dat betekent dat er altijd zin en betekenis is aan alles wat geschiedt, anders zou het niet gebeuren. Die aanvaarding is voorwaarde om veranderingen tot stand te brengen.

Dus vanuit dit perspectief gezien moet de oorlog er zijn omdat het gevolg is van het bewustzijn van het mensencollectief, wat nog grotendeels op de dualiteit is afgestemd. Maar het conflict moet niet voortduren. Daarom appeleert de Geestelijke Wereld aan ons Lichtwerkers om met onze grote kracht het tij te doen keren. Omdat er steeds meer mensen wakker worden, groeit deze gezamenlijk kracht. En we hebben grote power: de Lichtwezens zeggen keer op keer dat wij nog geen benul hebben van hoe krachtig wij zijn.

Hoe kunnen we een einde maken aan dit en andere conflicten? Welnu, door globale vrede te stichten en natuurlijk beginnen wij bij onszelf.

We kunnen gebruik maken van een krachtige mantra om innerlijke vrede te bewerkstelligen.

De Creatie van Vredes Energie.

Alle Sanskriet woorden zijn ontworpen om de energie van hun betekenis voort te brengen. Het woord OM creëert een resonantie met de meest heilige Bron van alle Schepping. Wanneer OM voor een ander woord wordt geplaatst, wordt dat woord geheiligd. Bijvoorbeeld, het Sanskriet woord SHANTI betekent gewoon VREDE. Maar als je de mantra OM voor SHANTI plaatst, verandert de betekenis in een heilige, die van GROTE VREDE. Uit eerbied voor de drie-eenheid van de scheppingskracht herhaalt de traditionele mantra voor het scheppen van Grote Vrede het sleutelwoord drie keer, zoals: OM SHANTI SHANTI SHANTI

Meer uitleg; https://www.wakkeremensen.org/artikelen/owen-waters/om-en-aum-heilige-mantra-geheimen/

Verder is een sterke intentie om vrede te stichten en het vertrouwen in de eigen en collectieve kracht noodzakelijk, evenals steeds weer wereldwijde vrede te visualiseren, om het gewenste resultaat te bereiken,

Tenslotte geduld hebben, niet afhaken, maar elke dag opnieuw aan de vrede werken, al is het maar door een paar keer per dag kort een vredige planeet te visualiseren. En dat tot er wereldwijde vrede heerst. Ook belangrijk: elke visualisatie in je hart nemen, dat geeft veel meer kracht. En vooral geen partij kiezen, zegt Jezus.

Ik nodig hierbij alle 924 leden van de Lichtzuilengroep uit om komende dinsdag, 28 februari gezamenlijk aan wereldwijde vrede te werken. En natuurlijk iedereen die zich geroepen voelt kan deelnemen.

HIER aanmelden om met de groep Lichtzuilen te plaatsen.

Elias Weg naar Ascensie

https://eliascoachinghealing.blog/