LICHTZUILEN – 15 – plaatsing  dinsdag 18 oktober om 19 uur.

LICHTZUILEN – 15 –

16 oktober 2022elias

LICHTZUILEN PLAATSEN MET 902 ANDERE LICHTWERKERS?

Volgende plaatsing  dinsdag 18 oktober om 19 uur.

Samen op het zelfde uur met rond de negenhonderd mensen Lichtzuilen plaatsen betekent het aanwenden van een grote kracht, kracht voor healing van Moeder Aarde. Bovendien bouwen we samen met alle mensen van de groep stap voor stap een morfisch veld op, waar we indien nodig energie uit kunnen putten voor bijvoorbeeld healing, als we dat nodig hebben. De Geestelijke Wereld wees ons herhaaldelijk op het belang van te netwerken in deze tijd. Welnu, dit is één manier om dit te doen.

Voor het plaatsen van de Lichtzuilen kunt u onderstaand scenario volgen dat ik van Jezus, Aartsengel Gabriël, Maria Magdalena en Anu heb ontvangen. Dit is een uitvoerige handleiding die u stap voor stap de weg wijst en die gebruikt kan worden tijdens de groepsplaatsing of individueel, van te voren of achteraf en toch samen met de energie van de hele groep verbonden zijn, als u niet op het gekozen tijdstip mee kunt doen. Wat daarvoor nodig is dat u de intentie uitspreekt de groep bij te willen treden en het volgen van het scenario dat nodig is om de groepsenergie op te bouwen. Dat vormt toch een enorme kracht van een groep van rond de negenhonderd mensen waar u dan deel van uitmaakt ook als u de individueel op een ander moment de zuilen plaatst.

Voor het plaatsen van de Lichtzuilen doen we steeds enkele andere korte healings die door de Lichtwezens in dit verband gevraagd werden.

We beginnen met te visualiseren dat we met de hele groep achter elkaar een pad door een bos volgen. We komen dan op een heel grote open plek en vormen een cirkel.

Meer lezen >>>