Leven we te snel?

LEVEN WE TE SNEL?

20 juli 2019/ eliaslimusemmanuel

Veel mensen leven zo snel dat er in verschillende bereiken geen diepgang komt, omdat het ego dan de regie overneemt. In heftige situaties doen we soms of vaak dingen die niets met het hart te maken hebben. Nemen we de pijn voor onszelf waar en verwerken we die zo als hieronder aangegeven, dan reageren we heel anders.

We gaan beter langzamer met de gebeurtenissen om. Bijvoorbeeld, door als we ons gekwetst voelen, te beginnen met vast te stellen dat we pijn, verdriet of onmacht voelen. Dan door die emotie heen ademen, waardoor we stil worden en kunnen waarnemen waar in ons lichaam die emotie reageert met druk, spanning of pijn. Dan ook door die plek heenademen. Werken we zo het hele ‘voelproces’ af, dan komen we in een heel andere waarheid.

Vanaf het moment dat we de emotie hebben afgewerkt, dan reageert het hart met het aandragen van oplossingen die heel andere energieën aanspreken. Bijvoorbeeld: het kost geen moeite om vanuit onze woede te reageren door om ons heen te slaan. Nemen we de pijn voor onszelf waar en verwerken we die, dan reageren we heel anders,

Concreet kunnen we als volgt tewerk gaan: we halen onze actuele problemen voor de geest en merken hoe het lichaam daarop reageert. We ademen zolang tot we voelen dat ons systeem heel rustig is geworden. Dan is het waardevol om niet meteen vanuit het verstand te reageren of een beslissing te nemen, maar we schuiven het betreffende thema even aan de kant

Het is niet aan te raden om dadelijk de volgende stap te willen weten of meteen de oplossing te zoeken. We zijn van het bestaan van het thema bewust, we hebben de emotie verwerkt en wachten nu tot de intuïtie ons tot handelen beweegt. Die komt vaak tijdens een meditatie, als we met ons bewustzijn kort  bij onze ziel geraken.

Bewust handelen gebeurt steeds vanuit het hart. En dat vraagt tijd. Onze ziel heeft die tijd echt nodig. In deze fase van het ascentieproces moeten we kunnen loslaten. Dus slikken we eerst de bittere pil en verwerken die. En pas als er zachte, innerlijke impulsen uit het hart komen, dan mogen we handelen. Dus vooral niet onder druk reageren, want dan is steeds ons ego aan het woord.

https://eliascoachinghealing.blog/