GRATIS BESTAAT NIET / 6 februari 2020

GRATIS BESTAAT NIET

6 februari 2020   eliaslimusemmanuel

WAARSCHUWING

Lieve mensen: Dit artikel is bedoeld als een humoristische benadering van de absurdheid van sommige projecten van de overheid.

Zouden wij regelmatig een ascentievoorvechter van de week kiezen, iemand, die op een bijzondere manier licht in de duisternis brengt, dan zou mijn uitverkorene voor deze week zeker Raymond Knops zijn.

Deze helder-ziende en  de volkswil helder-aanvoelende minister is er immers in geslaagd om met zijn geniale voorstel, om te laten betalen bij het inloggen bij de belasting, een compleet nieuwe denkrichting in te slaan

Zoiets hebben we sinds de ondergang van Lemuria en Atlantis en het daardoor ontstane dualistisch onevenwicht tussen geven en nemen niet meer mogen meemaken. Hij zal er zeker alles voor geven om die scheve toestand weer recht te trekken. Zo zullen we hopelijk spoedig en dat sinds het begin van de dualiteit op aarde, weer van een ware participatiemaatschappij mogen genieten.

Ik was bij het lezen van zijn voorstel met stomheid geslagen en had me wel met een stuk hout voor mijn hoofd kunnen slaan. Dit, omdat ik zelf,  in de bijna tachtig jaren van mijn bestaan, nog niet eens bij benadering zo’n geniale inval heb gehad. Ook van de Geestelijke Wereld of van mijn ziel heb ik spijtig genoeg in die richting geen enkele impuls of aanwijzing mogen ontvangen. Ben ik ‘boven’ in diskrediet geraakt of was het tot verleden jaar nog te vroeg om met zoiets baanbrekends over de brug te komen? Alles heeft zijn juiste tijd en de voorbereidingen voor de Nieuwe Tijd gaan stapsgewijze, zeggen de Lichtwezens eensgezind.