GEVOEL VOOR DE GEVOELLOZEN

GEVOEL VOOR DE GEVOELLOZEN

19 september 2022elias

De wezens van de Cabal waren en zijn super slim, ze hebben immers gedurende duizenden jaren de mensheid gemanipuleerd en misleid zonder dat het gros daarvan ook maar het minste vermoeden had.

Zo werden wij stap voor stap in slaap gewiegd en onderdeel van hun slavensysteem *). Ze zijn zonder een greintje mededogen en empathie, dus compleet gevoelloos, de reptielen, al dan niet in mensengedaante, zijn dat van nature als ook hun puur menselijke lakeien die er voor gekozen hebben om gevoelloos te worden.

Die gevoelloosheid beperkt zich niet alleen tot de ‘over-populatie’ die ze vast van plan zijn te decimeren, maar heeft ook betrekking tot hun lakeien. We hebben gezien dat ze af en toe, als het hun uitkomt, iemand van hun volgelingen opofferen. Maar ze houden ook een plan achter de hand om de wereldregering tot stand te brengen waarbij ze de meesten van hun dienaren niet zullen meenemen, maar met plezier in de afgrond sleuren.

Dat plan treedt in werking als de volkswoede over de staatsterreur, leugens en misleiding zo groot wordt, dat niet alleen om wraak wordt geschreeuwd, maar wraak ook wordt genomen. Dit in de geest van wat er tijdens de Franse revolutie gebeurde toen het volk ‘à la laterne’ schreeuwde en even later het massaal gebruik van de guillotine toejuichte.

Ik heb al vaker geschreven dat de duisteren ook een spirituele rol spelen, namelijk op de eerste plaats helpen ze om ons zelf beter te kunnen definieren. Door hun wandaden kunnen we namelijk beter beseffen wat we willen en wat we niet willen en zo onze trilling en bewustzijn verhogen en dat bereiken wat ze met alle macht trachten te verhinderen, onze ascensie.

Zo maken ze mede onze opstijging mogelijk, misschien zonder het echt in de gaten te hebben. En als ze dat al weten, dan versnellen ze nu de uitrol van hun agenda door die wereldregering er door te drukken voor de rest van de mensen wakker wordt.

De niet ontwaakten zijn immers makkelijker over te halen om wraak te nemen dan de mensen die bewust op hun ascensie-pad zijn. Wraak is de voeding bij uitstek voor het onlicht en nog sterker dan angst, woede en dergelijke negatieve emoties: het geeft hun veel meer kracht en macht.

Meer lezen >>>