Genetische manipulatie en spiritualiteit- 2

GENETISCHE MANIPULATIE en SPIRITUALITEIT – 2

30 juli 2018 / Elias

Het komt voor dat de Bron zelf zich mengt in de discussies die ik met de Geestelijke Wereld, ondermeer met Jezus mag voeren. Lees hieronder hoe de Bron het leven beschrijft.

Na mijn vorig artikel over genetische manipulatie op medisch vlak:

https://www.elias-medium.info/NL/2013-08-16-08-22-32/artikelen/123-genetische-manipulatie-en-spiritualiteit

rezen toch wat nieuwe, maar ook nog enkele oude vragen bij mij. Het is duidelijk dat onder meer CRISP/Cas 9, mits op een positieve manier aangewend, voor therapeutische doeleinden nu al voor spectaculaire resultaten kan zorgen.

De schok, die bijvoorbeeld kanker bij mensen teweeg brengt helpt ook heel vaak om hun hele leven eens onder de loep te nemen wat dan weer kan resulteren in het onder ogen zien en afwerken van de innerlijke processen. Dan zien we echte genezing plaats vinden omdat de oorzaak van de ziekte hierdoor ook is opgeruimd. Tot zover de medische kant.

Het genetisch manipuleren van voedingsgewassen is echter een heel ander verhaal. En daar hadden de Lichtwezens al eerder over gesproken en destijds aangegeven welke gewassen zij aan- en welke zij afraden om te nuttigen.

Juist wegens de genetische manipulatie waarschuwen ze om de volgende gewassen te gebruiken omdat deze al teveel verontreinigd zijn: tarwe, spelt, maïs en soja, bijvoorbeeld.

Rogge, haver, boekweit, gerst zijn (nog) O.K. en brood  steeds met zuurdesem eten omdat gist ook al weinig natuurlijks meer bevat. Daarentegen zijn sojaproducten met melkzuurfermentatie, zoals miso en tamari niet problematisch (Tijdens het celwerkseminar duiken we dieper in deze materie).

Daarom was mijn eerste vraag of de huidige ontwikkelingen, waarbij de agro-industrie door hun invloed in Brussel steeds meer grip op ons voedsel schijnt te krijgen, niet tot een catastrofe kan leiden. Uiteraard zie ik dat persoonlijk niet gebeuren maar veel mensen is de schrik om het hart geslagen. Gelukkig heeft inmiddels het Europese Hof in hun recente uitspraak het ongebreidelde knoeien met het DNA van de gewassen voor consumptie bedoeld, aan banden gelegd.

“Het  betekent heel veel voor ons dat deze thema‘s steeds weer op tafel komen want dit geeft ons de gelegenheid om een en ander eens heel duidelijk te stellen.

Als met het DNA wordt gewerkt, dan begeeft men zich in een gebied dat hoogste Goddelijke Waarheid en diepste zekerheid betekent.“

Op dit punt spreekt plots de Bron: “Wie hier met zijn wil werkt, werkt tegen mijn plan, wie zonder intentie werkt, omdat zijn intuïtie hem in deze richting heeft gebracht, die werkt met mij. En dat maakt een heel groot verschil.

Bij degene die absoluut iets wil bereiken staat de wil op de eerste plaats. Zij die buigen voor de Goddelijke Wil en eenvoudigweg hun hart openen, een opdracht voelen en eerst dan in die richting gaan, die werken samen met God. Begrijp je dat verschil?”

Elias: “Ik begrijp dat verschil heel goed. Maar in feite zou nu al ieder thuis met zijn eigen genen kunnen gaan prutsen. Gaat dat niet uit de hand lopen? Als het bestaat, dan moet het toch ook op de een of andere manier het Goddelijk Plan dienen. Ik neem aan dat de schepper de touwtjes toch steeds strak in handen houdt?”

De Bron:“Stel je voor, de mensen die onbewust met deze dingen omgaan, die missen het bewustzijn om het Goddelijk Plan te dienen. Deze mensen ontvangen een zekere bescherming.

Maar vanaf het ogenblik als de mens wel degelijk beseft waar hij mee bezig is en ingrijpt in het Goddelijke Principe, deze mens schept op het zelfde moment een zeker karma als hij vanuit zijn wil werkt.

Het is belangrijk om dat verschil goed te begrijpen. Het bewustzijn van de mens is maatstaf. Hoe bewuster de mens, hoe meer hij vanuit zijn hart en vanuit zijn bewustzijn moet handelen.”

Elias: “Het lijkt me dat er maar weinig wetenschappers zijn die op dit niveau van bewustzijn werken, de meesten schijnen sowieso nog voor de wapenindustrie bezig te zijn.”

De Bron:“Er bestaan zoveel verschillende meningen, uitspraken en waarheden. Geloof je dat God iets accepteert wat niet past in zijn plan voor het leven? Alles is waardevol, alles is zinvol.

Jullie moeten deze dingen zonder oordelen tegemoet treden. Bekijk de dingen zoals ze zijn en geef ze geen stempel van goed of kwaad. Begrijp dat het simpelweg de stappen zijn die de mensen nu moeten zetten om in verdere en diepe processen te kunnen geraken. Laat jullie waardeoordeel los, oordelen helpt hier niet, maar weet dat het leven een heel eigen opdracht heeft.

En het leven wil beetje bij beetje begrepen en ontrafeld worden. Ook de wetenschap is Goddelijk en mensen die onbewust en zelfs met hun wil zich met die dingen gaan bezighouden zullen steeds dat oogsten wat ze gezaaid hebben. Ieder ontvangt de spiegels die hij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Vertrouw het leven want het is goed.”

Elias: “Hoe ziet U Crisp in de voeding?“

De Bron: ”Het is belangrijk dat jij je met deze dingen bezig houdt. Het betekent natuurlijk ook veel om heel kritisch deze dingen te benaderen. En het is absoluut niet in de geest van het Goddelijk Principe om planten en andere levende wezens op die manier in veranderingsprocessen te brengen.

En toch is dat wat hier gebeurt belangrijk en waardevol, want in feite wordt daardoor het Goddelijke Principe steeds beter begrepen.

Uiteindelijk werkt de wetenschap naar me toe, want de wetenschap bewijst God. De wetenschap zal eens het Goddelijke Principe volledig kunnen openen en de genialiteit van die waarden begrijpen. Heb geen angst, laat hier gerust los.

Voor de mensen is het nu vooral belangrijk om zich steeds sterker met het eigen bewustzijn bezig te houden. Hier moet nu het zwaartepunt worden gezet. Mensen moeten leren om vanuit hun hart beslissingen te nemen. En als dit is gebeurd, dan zullen ze hun ontdekkingen ook op een waardevolle manier kunnen inzetten.

Heb geduld. Zeg aan de mensen dat het belangrijk is dat de wetenschap zo verder gaat. Zeg, dat het desondanks belangrijk is om deze zaken kritisch maar open te benaderen. Stel dingen in vraag maar weiger ze niet meteen, ga ermee aan de slag, zoek dingen uit en ik bedoel dit in het algemeen.

De wetenschap moet steeds weer achter de scène kijken. Vroeger zou ik dat niet hebben toegelaten, vroeger zou dat niet in mijn zin zijn geweest, maar nu ben ik bereid dat de wetenschap achter de scène kijkt en mijn existentie mag bewijzen.

De mensen trekken het bestaan van hun eigen innerlijk nog steeds in twijfel  en ik zou willen dat zij genoeg redenen hebben om met eerbied naar de schepping te kijken en er de wijsheid en diepte van kunnen erkennen.

Zeg de mensen dat ze aandachtig waarnemen. Ze moeten waarnemen wat gebeurt en met het gebeuren aan de slag gaan en dat niet alleen vanuit een negatief perspectief, maar zo neutraal als maar mogelijk is. En ze zouden over het leven moeten nadenken en daarbij hun eigen waarden scheppen en voor die waarden ook moeten opkomen. Er moet nu beweging in het spel komen. Hoe meer beweging er ontstaat hoe meer bewustzijn er kan groeien.”

Elias:“Ik zou in feite, om de mensen gerust te kunnen stellen, willen schrijven dat het belangrijkste om te begrijpen het feit is dat er helemaal niets kan bestaan wat niet naar de zin van God is.”

De Bron: “Dat is een belangrijk punt, een vaststelling die steeds heel duidelijk naar voren zou moeten komen, maar ook dat de mensen de dingen steeds met een open hart zouden moeten benaderen. En vooral dat ze steeds weer mediteren zodat ze hun eigen waarheid kunnen vinden en hun volgende stap kunnen ontdekken.”

Elias:“Het lijkt me ook belangrijk dat de mensen hun eigen toekomst visualiseren om het gewenste dan weer volledig los te laten door die beelden in Gods Hand te leggen: niet mijn wil maar uw wil geschiede.”

De Bron: “Je hebt gelijk. Het is heel belangrijk dat de mensen zich steeds opnieuw met hun eigen waarheden confronteren en ermee in de diepte gaan.

Stel je voor, waar het om gaat is, dat de mens zijn hoogste potentieel leeft, dat hij werkelijk tot in zijn diepste diepte geraakt. Kijken wij naar de mensen dan zien we dat ze van hun potentieel niet meer dan tien tot twintig percent leven, terwijl tachtig tot negentig percent mogelijk is.

Wat we ook zien is, dat als de mens werkelijk begint met in zijn potentieel te komen, dat anderen angst krijgen waardoor men meestal reageert door af te remmen.

Daarom zou het waardevol zijn om de mensen nog eens te laten weten dat spirituele ontwikkeling veel moed vraagt omdat de buitenwereld vaak negatief reageert en dit proces zelfs zal trachten tegen te houden. Dit uit angst om niet meer voldoende aandacht te krijgen, angst dat de ander hun boven het hoofd groeit. Er is dus veel moed en kracht nodig. Maar het is mogelijk dat de mensen in hun absolute potentieel kunnen gaan. In dit proces zullen wij graag heel veel energie ter ondersteuning sturen.”

Stuur me een mailtje voor het regelmatig ontvangen van mijn nieuwsbrief ‘NIEUWE TIJDs en u leest steeds als eerste mijn artikelen: mail@elias-medium.info

Elias – Introductie:

https://www.elias-medium.info/NL/component/content/article/8-algemeen/53-introductie

Ook zin om u steeds meer met uw eigen bewustzijn bezig te houden en vanuit uw hart beslissingen te nemen?

Celwerkseminar met Elias:

https://www.elias-medium.info/NL/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update

https://www.elias-medium.info