Fasen van het ascentieproces

FASEN VAN HET ASCENTIEPROCES

5 september 2018 / Elias

Ik vroeg Jezus om wat meer informatie over de verschillende fasen van zijn genezingsmethoden om uiteindelijk in de vijfde dimensie van bewustzijn een volledige controle over alle lichaamsfuncties te kunnen verkrijgen.

Jezus:

“Stel je een mens voor met heel sterke pijn. Men zou wellicht zeggen en denken dat als eerste stap die pijn moet worden weggenomen. Maar dat klopt niet.

Het gaat steeds om de achtergronden. Waarom heeft men pijn? Welk zielenthema steekt daar achter? En als dat zielenthema is genezen, kan ook op lichamelijk vlak dat thema worden opgeruimd.

Het is heel belangrijk om uit te vinden waaraan men op een bepaald moment het meeste lijdt. Vaak weet men hiervoor geen oplossing of hoe de volgende stap er uitziet. Nu is het zo, hoe dieper men in zijn innerlijk duikt, hoe makkelijker men het punt kan vinden waar de grootste zielenpijn is gelegen.

Elias: Wij zijn al mooi op weg: er zijn al twee niveaus van het celwerkseminar en volgend jaar komt het derde niveau er nog bij. Toch zou het nu wel fijn zijn als we wat meer inzicht zouden kunnen krijgen in de verschillende fasen op weg naar de vijfde dimensie van bewustzijn, waar de mens uiteindelijk een volledige controle over al zijn lichaamsfuncties zal hebben en zo zijn lichaam ingrijpend kan verjongen.

Jezus: Dat is een waardevolle vraag. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst echt tot rust en ontspanning te komen. Zolang de dagelijkse thematiek iemand nog steeds uit zijn centrum trekt, kunnen wij hem niet tot in de volgende dimensie begeleiden. Dit betekent, in het energiesysteem moet rust heersen en als er thema’s naar boven komen, mag die rust daardoor niet worden verstoord. Dan wordt er ook sereen met dat thema omgegaan, blijft ieder in zijn centrum en kan er goed worden ontspannen. Dit is de eerste en belangrijkste stap. In deze fase blijven de meeste mensen steken omdat zij zich ergeren, of gekwetst, angstig of vernederd voelen en is de volgende stap niet mogelijk.

Zijn de emoties stil geworden dan is er sprake van waarlijke, stabiele ontspanning en volgt de fase om het energieniveau te verhogen. Het is namelijk zo dat er steeds momenten zijn die energie kosten. Daarom is het nodig om steeds weer bij te tanken.

Het energiesysteem opladen gebeurt door het inademen van wit, stralend licht door de kroonchakra en bij het uitademen je voor te stellen dat dit licht in je energielichaam vloeit en het daarbij helemaal vult. Doe dit zolang tot er een goed niveau is bereikt. In feite zou het zelfs zo moeten zijn om enkel met een verhoogd energieniveau met andere mensen contact te nemen of het huis te verlaten.

De derde stap is iets moeilijker. Is het energieniveau stabiel geworden dan zul je waarnemen dat er spontaan celveranderingen plaatsvinden. Deze veranderingen laten toe dat de cel nog meer licht kan opnemen en opslaan. Dit door het regelmatig bewust inademen van het witte, stralende licht. Hierdoor kunnen soms wel reacties in het lichaam plaatsvinden, als men te snel vooruit wil gaan, omdat het lichaam aan de toevloed van dat licht in de cellen nog moet wennen. Bij een geleidelijk proces treden er geen reacties op.

Is deze fase afgesloten, dan ontstaat er werkelijk diepe en heel sterke stabiliteit. Dan kan nauwelijks nog iets je uit je evenwicht brengen en ben je ook ontwaakt en met je ziel en haar leiding goed verbonden. De volgende fasen bewaar ik tot later, want de mensen die willen groeien moeten eerst deze fasen doorlopen.“

Tot zover de reactie van Jezus. In ieder geval kunnen we meteen al aan de slag met zijn aanwijzingen.

Wie echt in zijn genezings- en verjongingsmethoden wil duiken heeft nog de mogelijkheid om het Celwerk Seminar, Niveau 1, dat plaats vindt op 15 en 16 september in Kinrooi, Belgisch Limburg, te volgen of te herhalen aan halve prijs:

https://www.elias-medium.info/NL/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update

https://www.elias-medium.info/NL/