De weg van Jezus – 2

DE WEG VAN JEZUS – 2

7 november 2018 / Elias

De weg van Jezus is de weg naar vrijheid en onafhankelijkheid. We kunnen alles in onszelf vinden, onszelf genezen, ons lichaam verjongen en later, in de vijfde dimensie van bewustzijn zelfs zolang in ons lichaam blijven als we dat willen. Maar we kunnen ook de antwoorden op al onze vragen in onszelf vinden.

Vragen aan ons Hoger Zelf

Als we vragen hebben kunnen we de antwoorden van iemand anders overnemen, daarvoor een spirituele leraar of via een medium met een rein kanaal, een lichtwezen raadplegen.

Maar de mogelijkheid bestaat ook om de vraag te stellen aan ons eigen Hoger Zelf.

Alle kennis is immers in ons aanwezig. En ons Hoger Zelf is de Goddelijke kern van ons ‘Zijn’. Dan, in meditatie, zullen we met de kracht van onze intentie onze vraag stellen aan ons Hoger Zijn. We gaan niet op zoek naar antwoorden in ons hoofd. Het intellect behoort tot de 3e Dimensie en dat is verleden tijd, dat werkt niet meer. Nu  creëren we het antwoord in onszelf.

Je hebt een vraag:

Sluit je ogen:

We zullen ons eerst in de energie van vertrouwen, van zeker weten onderdompelen, door iets voor onze geest te halen waar we met zekerheid in kunnen vertrouwen.

Duik in dat gevoel van vertrouwen, word dat gevoel van vertrouwen. Richt dan dat vertrouwen op God, op het leven, laat dat vertrouwen, dat zeker weten groeien en groeien door het zachtjes te doorademen tot het een rotsvast, onverwoestbaar vertrouwen in de schepper, in het leven en in je eigen goddelijkheid wordt.

Herhaal enkele keren in stilte of luid (nog sterker): Ik ben goddelijk en draag alles in mijzelf. Door de kracht van onze intentie, die vervat is in deze woorden, binden we ons aan ons Hoger Zijn.

Voel nu de energie van dat vertrouwen, van dat diepe weten in je lichaam en in je hele wezen. Voel ook de enorme kracht van dat vertrouwen in jezelf en adem die kracht in al je cellen in. Het is de energie en de kracht van het vertrouwen, van het zonder enige twijfel zeker weten, dat nu definitief in jouw ‘Zijn’ wil plaats nemen.

Dank jezelf voor de kracht van het innerlijk vertrouwen dat meer en meer de basis van je ‘Zijn’ wordt en dank je Hoger Zelf.

Dan laten we alles los en treden in een perfecte stilte, in een oneindige ruimte waar er geen gedachten plaats vinden, waar we enkel ZIJN, waar we één zijn met alles wat is, waar er geen verwachtingen zijn, noch oordelen plaatsvinden en waar er diepe vrede voelbaar, haast tastbaar is.

Doe deze oefening regelmatig, ook als je geen vragen hebt.

Het stellen van de vraag:

We stellen vervolgens, vanuit die stilte, als we stilte zijn geworden, vanuit die vrede, als we vrede zijn geworden en vanuit ons eenheidsbewustzijn de vraag aan ons Hoger Zelf. Het resultaat, het antwoord zal steeds juist zijn en kan komen als een beeld, een woord of gewoon als een gevoel.

Komt het antwoord als een gevoel, duik in dat gevoel en dooradem het zachtjes. Dan zal het antwoord langzaam duidelijker en meer gedetailleerd in onze geest verschijnen.

Afsluitend danken we ons vertrouwen en innerlijke kracht en ons Hoger Zelf voor deze ervaring.

Werken met je eigen cellen voor healing en verjonging

We dragen ook de mogelijkheid in ons om onszelf bij ziekte te genezen, om het verouderingsproces af te remmen en te stoppen en het lichaam concreet te verjongen.

Hoe dat functioneert geeft Jezus mij al sinds enkele jaren stapsgewijze door. In de huidige fase van zijn onderricht gaat het om het waarnemen en repareren van onze eigen cellen en klieren. “Het verouderingsproces”, zei Jezus, “vindt plaats omdat de cellen hun energie verliezen”. Welnu, hij legt uit hoe we dat kunnen voorkomen door onze cellen waar te nemen, zelf te repareren, van nieuwe energie te voorzien en te zorgen dat ze deze energie niet meer verliezen.

Ik moest eerst zijn methodes op mezelf toepassen en pas toen hij zag, dat mijn cellen al veranderd waren, mocht ik zijn methoden als healer op anderen toepassen. Later vroeg hij mij om zijn healing- en verjongingsmethoden door middeel van seminars door te geven, zodat ieder kan leren hoe er mee gewerkt kan worden. In vergelijking met vroeger heb ik nu een ongelofelijke vitatliteit en speel soms klaar wat jongere mensen mij niet kunnen nadoen. En weinig mensen geven mij mijn achtenzeventig jaren op deze planeet.

Er zijn nu al twee niveau’s die regelmatig worden aangeboden. Het volgend  seminar niveau 1 vindt plaats op 2 en 3 maart 2019:

Lees verder: seminar niveau 1

Het volgend seminar niveau 2 op 24 en 25 november, dus deze maand nog. Voor dit seminar moet u het niveau 1 al hebben gevolgd, maar staat ook open voor herhalers, die zelfs tegen halve prijs het reeds geleerde kunnen verdiepen. Bovendien: in alle seminars wordt er steeds iets compleet nieuws aangeboden:

Lees verder: Seminar niveau 2

Website Elias

mail@elias-medium.info