DE SLAVENPSYCHOSE

DE SLAVENPSYCHOSE

24 september 2022elias

In de werkelijkheid van de 5e dimensie leven betekent:

Absolute vrijheid, eenheid met allen en alles, een perfecte gezondheid, steeds alles ter beschikking hebben wat je nodig hebt of je wensen meteen kunnen materialiseren, onvoorwaardelijke Liefde zijn, controle over het lichaam, verjonging, in je lichaam blijven zolang je verkiest, de eigen Goddelijkheid, potentieel en creativiteit in het dagelijkse leven tot uitdrukking brengen

Voorbereiden op de 5e dimensie, hoe doen we dat?

Het meest wezenlijke is onze trilling te verhogen en dat doen we door aan ons zelf te werken, ondermeer om aan niets meer gehecht te zijn (wat kun je niet missen?), geen verwachtingen meer naar anderen toe en jezelf te hebben, stoppen met het veroordelen van het gedrag van anderen, van jezelf en van de gebeurtenissen om je heen, .alles, wat op je weg verschijnt te aanvaarden, ophouden met te functioneren via het verstand en leven naar je intuïtie, je gevoel.

Verder:
Mediteer elke dag, activeer de noodzakelijke verbindingen met Moeder Aarde en de Bron.
Doe waar je blij van wordt, maak een lijst van alle ervaringen waar je dankbaar voor bent en neem die ter hand, telkens als je je niet goed voelt, depressief wordt, kortom als je je hoge trilling weer kwijt bent.

Mensen in de vijfde dimensie leven in absolute vrijheid, wij gaan nog geheel of gedeeltelijk gebukt onder het slavensysteem waar we zijn ingeluist zonder het in de gaten te hebben.

Voorbereiden op die absolute vrijheid is ook uit het slavensysteem stappen, zover dat mogelijk is. Om die reden ben ik ook met mijn healingwerk uit dat systeem gestapt door te stoppen met mijn werk als bedrijf en enkel nog te werken met donaties. Mijn ervaring is dat je dan door het universum, of noem het de Bron beloond wordt en niets tekort komt. In een vorig artikel schreef ik wat Jezus zei over de rug recht houden en te blijven staan, dus de moed hebben om het narratief van de overheid naast je neer te leggen

Meer lezen >>>