DE NATUUR VAN DE WERKELIJKHEID

DE NATUUR VAN DE WERKELIJKHEID

12 mei 2023 elias

In dit artikel beschrijf ik een verhelderend interview met Darius J. Wright, die een twintigtal jaren ervaringen over de andere wereld verzameld heeft door zijn bij tijden dagelijkse uittredingen die hem een heel andere kijk op de natuur van de werkelijkheid gegeven hebben.

Lees hoe hij die werkelijkheid als een proces beleeft, of over zijn inzichten over angst, tijd, ascensie, vrijheid, de ‘Hal van alle Dingen’, over het ‘Veld van Eenheid’, het ‘Kwantum Veld’, ‘Void’ of de ‘Diep Zwarte Ruimte’. Overigens ook heel interessant voor de mensen die bekend zijn met de Stargate van Alcazar.

Darius J. Wright

Ik heb geprobeerd om de gedachten van Darius zo veel mogelijk te groeperen om het iets overzichtelijker te maken en zie hieronder het beeld wat ik van dat interview heb overgehouden.

Darius: door het verblijf in de andere wereld voelt het lichaam vaster, meer dan hier, maar heeft niet de beperkingen van het fysieke lichaam zoals ziekte.

De dualiteit is de enige ruimte waar je vergeet wie je bent. Het lichaam dat je aan de andere kant ervaart, kun je ook begrijpen als het ondervinden van totale vrijheid en openheid.

Angst blokkeert het hebben van buitenlichamelijke ervaringen en het verkrijgen van alle informatie die in feite altijd beschikbaar is. Alle angst is gebaseerd op angst om te sterven en dus moet je zien om daarvan af te raken.

In de diverse ruimten aan de andere kant bevinden zich multidimensionale inplantingen die door gedachten geschapen werden. Bijvoorbeeld, als je je in een bepaalde ruimte bevindt, kun je door je gedachten ook een dergelijke plek creëren of een gebeurtenis die je dan onmiddellijk ervaart. Als je in fysieke lichaam veel energie aan je gedachte wijdt, kun je die aan de andere kant telkens weer ervaren als je uit je lichaam treedt. Een ‘constructie’ omvat weer diverse ruimten. Buiten 3D heb je stapsgewijze toegang tot alle herinneringen als je je door die diverse ruimten begeeft, die steeds meer worden, naarmate dat je vaker uittreedt.

Tekening van Darius van de verschillende ruimtes in een construct.

De definitie van de dualiteit door Darius is ‘het ervaren van je wat je niet bent’ en is volgens hem de hardste plek om te zijn en tevens de enige plaats waar je vergeet wie je werkelijk bent en waar extremen, angst, trauma, verwrongen kijk op zaken, corruptie of een zich aftakelend lichaam bestaan.

De dualiteit op aarde is ook de plaats die ophoudt te bestaan en die nooit meer terug komt. Het loopt hier ten einde, want alle mogelijke ervaring is door een of andere ziel daadwerkelijk beleefd en is opgeslagen in de ‘Hal van alle Dingen’, waarin alles wat ooit gebeurd is opgeslagen ligt.

Interessant is ook wat hij zegt over het waarom dat niet alle mensen zich herinneren dat ze tijdens hun slaap uit hun fysieke lichaam stappen om zich naar de andere kant te begeven. Zijn antwoord is dat dit komt omdat het bewustzijn van de persoon bepaalt over wat hij te zien krijgt en welke informatie hij ontvangt en dat het niet wenselijk is om die portie van het geheel mee in het fysieke lichaam te brengen.

Foto: Vladislav Muslakov

Ook kan een niet gezond lichaam alle meegebrachte ervaring niet verwerken. Ginder informatie verwerven is een stap-voor-stap proces. Hoe vaker dat je in de andere wereld komt, hoe meer informatie dat je krijgt totdat je het totale beeld uiteindelijk ontvangt. Elias: ik vraag me hierbij af, of het niet om een eeuwig proces gaat, omdat je telkens dieper in een gegeven kunt duiken, waardoor je weer meer inzichten krijgt …

Sommige mensen met bijna-doodervaringen spreken over Engelen wat ze ginder gezien hebben. Darius: “Het zijn niet noodzakelijkerwijze Engelen die ze zien, ofschoon die er ook wel zijn. Hoe langer iemand in de Geestelijke Wereld verblijft, hoe meer hij of zij Licht uitstraalt en dat mens kan dan makkelijk voor een Engel gehouden worden. Elk ziel is uniek in haar zelfexpressie en is prachtig. Vanuit die zienswijze is elke persoon een Engel aan de andere kant.”

De enige persoon die ginder over je kan oordelen is jezelf. Oordelen bestaat daar niet, want het zou in tegenspraak zijn met de onvoorwaardelijke liefde die er heerst.

The hall of records of all things, de hal van alle dingen, omvat ook de ’Akasha Records‘ en die is enkel een klein deel daarvan. Iedere ervaring van ieder en alles is in deze ‘Hal van alle Dingen’ opgeslagen en dus bestaat daar zoiets als privacy ook niet. Je kunt de gedachten van iedereen voelen, proeven en ervaren, want je bent er midden in. Ieder geeft zich volledig naakt en er bestaat geen oordeel. Je kunt het ook zo zien dat de andere kant het eeuwig aspect is van jezelf. Ieder die werkelijk verlangt naar de andere kant te gaan, kan er in slagen, als hij geen angst meer heeft. Er bestaat geen dwang om keer op keer te incarneren, want dat hangt af wat je zelf kiest. Mensen vergeten dat ze op voorhand daarvoor gekozen hebben. Maar alle mensen die nu naar de andere kant gaan, of die de laatste tijd zijn overgegaan komen hier niet meer terug (1*). Niemand kan je aan de andere kant controleren, je bent oncontroleerbaar en niet ontvankelijk voor corruptie.

‘The Event’, de omslag naar het begin van de Nieuwe Aarde is in feite een groot feest. Alle slapende gaven / mogelijkheden worden geactiveerd en je hebt geen lichaam meer wat kan aftakelen. In zekere zin heeft het ‘event’ al plaats gevonden. Dit, omdat het niet te stoppen is. Het is al gebeurd omdat je om het te zien, enkel in een andere tijdlijn moet ’springen‘. Wat je dan waarneemt is niet noodzakelijkerwijze voor honderd procent correct en er kunnen uiteindelijk kleine verschillen voorkomen. (2*).

Tijd hier is zoals een stapel pak tarotkaarten. In 3D bekijk en ervaar je de kaarten gespreid, een voor een. Ginder zie je alle kaarten als of die gestapeld en transparant zijn: alles is aanwezig in het eeuwig Nu. Er is daar geen verleden en toekomst.

Uit het lichaam nemen je gedachten terstond vorm. Hier is het bijna net zo, maar omdat we ‘tijd’ hier anders ervaren dan ginder, duurt het op aarde meestal veel langer om een gedachte te laten materialiseren.

The Void, the Black Space, de Kwantum Ruimte is het begin van alles. Met zestien werd Darius deze Zwarte Ruimte getoond. Er is niets negatiefs in het zwarte. Het universum van Licht is ervan afkomstig. De Void is het begin van alles. Als je er bent creëer je vanuit die ruimte. Het komt over als een eeuwige vredige leegte. Het is de puurste zwartheid die je maar kunt voorstellen en vandaar uit kun je makkelijker op dingen afstemmen. Als je iets wil scheppen, start je vanuit deze zwarte ruimte.

Ascensie wordt veelal verkeerd begrepen, denkt Darius. Feitelijk bestaat er niet iets als ascensie want je bent al geascendeerd. Het is het ontwaken voor alle mogelijkheden die je in het lichaam kunt hebben. Alles wat aan de andere kant mogelijk is, wordt dat ook hier. Alle herinneringen van alle vorige levens bijvoorbeeld of ook heel belangrijk: de allereerste herinnering ooit..

Wat de ‘Flash’, ‘Flits’ genoemd wordt, gebeurt als alle zielen hier al hun herinneringen binnenhalen. Het wordt door de andere kant als ‘Flash ervaren, niet aan onze kant. Nogmaals, het is een langzaam proces, niet alle mensen hebben meteen toegang tot alle mogelijkheden. Ieder werkt daar naar toe in een eigen ritme.

Om nu al toegang te krijgen tot deze mogelijkheden kan door als je slapen gaat heel bewust te blijven. Je komt dan in een staat wat Darius ’Slaapverlamming‘ noemt. ’Sleep paralysis‘ of slaapverlamming is een toestand voor het inslapen, waardoor je bewust blijft en die het uittreden mogelijk maakt. Het is alsof je lichaam sterft: je kunt niet bewegen, je voelt je hart niet meer kloppen, alles wordt afgesloten zoals in een heel diepe slaap. Als je in dit proces de angst om sterven helemaal los kunt laten, als je kunt zeggen, het is o.k. om vandaag te sterven, ook als je dat niet gaat doen, kun je jouw lichaam altijd verlaten.

Uittreding. Foto uit het boek van Gmelig Meyling / Wim Gijsen: ‘De Aura’

Uitgave: Ankh-Hermes – ISBN 90 202 4836 7

Het lichaam moet wel gezond zijn, want als de ziel terug in het lichaam komt met al die informatie, moet het centrale zenuwstelsel dat verwerken en als je lichaam niet sterk genoeg is, kun je ziek worden, een verkoudheid of wat dan ook oplopen. Darius: “Zelf drink ik zout water om mijn lichaam te ondersteunen“. Als het lichaam niet gezond is komt de meegebrachte informatie ook misvormd over. Helderheid is noodzakelijk, wat niet lukt met een ziek lichaam

Tot zover, naar mijn inzicht, het wezenlijke van Darius’ betoog.

HOE DE VOID, DE KWANTUM RUIMTE NU AL TE BETREDEN:

Een tijd geleden beloofde ik een vervolg op de Veld van Eenheid Meditatie.

In feite betreft het enkel een kleine, maar belangrijke uitbreiding van deze meditatie: eens in de Oceaan van Licht, Liefde en Bewustzijn aangekomen, transformeer die oceaan in een diep zwart energieveld, het Kwantum Veld, het Veld van waaruit alles wat bestaat geschapen werd en wordt. Sommige mensen noemen het Veld ook God.

Sommige cliënten heb ik intensief in dat Veld begeleid, waarvan er één dusdanig zijn trilling en bewustzijn kon verhogen, zodat hij volgens de Geestelijke Wereld daardoor een volgende incarnatie in de dualiteit kon overslaan.

Het was eerst mijn plan om het werk met het Kwantum Veld intensief in seminars voor te stellen en te oefenen, dan als onderdeel van het project ‘Elias Weg naar Ascensie’ en ten slotte als onderdeel van mijn Healing op Afstand met begeleiding.

Door mijn aanstaand vertrek naar de Geestelijke Wereld is een en ander op losse schroeven komen te staan, vandaar dit artikel.

Ten minste voor de mensen die het Engels machtig zijn is, ligt vervolgens de oplossing naar mijn gevoel in het volgen van de cursus / opleiding Stargate door het Lichtwezen Alcazar, gechanneld door Prageet en Julieanne. Hierover heb ik twee jaar geleden al een artikel geschreven.

Alcazar heeft mij enorm geïnspireerd en is dat tot nu toe blijven doen, waarvoor ik Prageet en Julieanne ook heel dankbaar ben.

Hier de nieuwe link naar Stargate ‘Becoming Superconscious’, de opleiding die in de diepte het Kwantum Veld onderzoekt en leert hoe er mee te werken.

Ik heb zelf intensief met het Kwantum Veld gewerkt en geexperimenteerd dank zij de meditaties met de Stargate van Alcazar.

(1*) Elias: Darius spreekt hier niet over het incarneren naar een andere planeet van de mensen die kiezen om de dualiteit nog een tijdlang te ervaren, zoals ons meerder malen door de Lichtwezens werd aangekondigd.

(2*) Jezus zei onlangs nog dat de Nieuwe Aarde nog wel jaren op zich kan laten wachten.

Het hele interview van Darius in het Engels

HIER meer over Elias

https://eliascoachinghealing.blog