ZWARE ENERGIE TRANSMUTEREN UIT HET COLLECTIEF

ZWARE ENERGIE TRANSMUTEREN UIT HET COLLECTIEF

2 juli 2023 elias

“Met jouw toestemming zullen we de lagere chakra’s reinigen en hun uitwerking in je benen alsook in de chakra’s aan de basis van je voeten.”

Zo sloot ik mijn vorig artikel af want ik had Kate om healing gevraagd, omdat ik nogal last had van mijn benen en met name van mijn voeten.

Ik werd naar Kate geleid nadat ik de Geestelijke Wereld enkele jaren geleden vroeg om een healer die in staat zou zijn om mijn toestand tot in de diepte te zien en te begrijpen en die kon helpen met de genezing van dat wat mogelijk was. Want degene die veertien jaar met mij werkte, overleed. Kate bleek voor mij een waar geschenk uit de hemel door haar capaciteiten, zowel wat de channeling alsook de healing betreft.

De extreem heftige pijn in mijn benen en voeten was al door mijn laatste sessie met haar verdwenen, maar nu restte nog de sterk gevoelige huid van mijn benen en de loodzwaar aanvoelende voeten met de gespannen huid die wel op springen leek.

En zo ging de healing verder:

“We vragen je nu om je rug en wervelkolom recht te houden en je voeten op de grond te plaatsen. Doe dit met de intentie om goed te aarden. We nodigen Jezus, de Aartsengelen en speciaal Raphaël uit, die zoals je weet een Meester in healing is. En we scheppen een ruimte van Licht om je heen waarbinnen we gaan werken.

We stemmen eerst af op je zonnevlecht, waar slechts een kleine aanpassing nodig is. Dan spreekt Aartsengel Raphaël: ’Je hebt je werk gedaan, het wordt niet meer van jou verwacht dat je bewust of onbewust nog energie van het collectief aantrekt om te transmuteren. Je hebt reeds meer energie verwerkt dan waarvoor je in deze incarnatie gekomen bent. Het is nu eenvoudigweg de laatste fase waarin je de energie transmuteert, die je nog in je draagt.

De energiestroom van het mensencollectief, die je niet dient, wordt op zachte wijze afgesloten, geneutraliseerd. Laag na laag lager zenden we de zware energieën die je geabsorbeerd en ervaren hebt naar het Goddelijk Licht om in zijn geheel getransmuteerd te worden. We laten je weten dat je rol compleet is wat het verwerken van energieën betreft. Dit is niet langer jouw verantwoordelijkheid. We heffen die verbinding, die de meeste tijd van je leven actief was, gewoon op. Het was een connectie waar je hard aan gewerkt hebt om te kunnen zuiveren en genezen.

We bedanken al die energieën voor wat ze jou en anderen geleerd hebben en we verklaren dat het tijd is dat ze naar het Goddelijk Licht gaan. Nu de oude energieën naar het Licht zijn gezonden zien we nieuwe binnenstromen die in de solar plexus bevestigd worden. Deze energieën hebben daar nu houvast en het woord ’opluchting‘ is daarmee verbonden. We sluiten dan de reiniging van de zonnevlecht en omgeving af, alsook van alle tijdlijnen, levensperioden en situaties die je hebt ervaren en waarmee je verbonden was en aan deelgenomen hebt en wel in en rond je aura en energetisch veld.

Wij stemmen nu af op je basischakra. Er hangt intens zware energie, er is dus nogal het een en ander wat daar gereinigd moet worden en ook gereinigd wordt. Het eerste wat hier opvalt, is boosheid en wrok, dat wij dan ook verwijderen. Veel is afkomstig van je omgeving, van mensen die je kent, maar ook van onbekenden. We halen alles weg wat met die emoties te maken heeft en zenden alles naar het Goddelijk Licht om in zijn geheel te worden getransmuteerd. We bevelen al wat rest en de sporen van boosheid en angst om je lichaam en je spirituele essentie te verlaten. Dit op astraal, emotioneel, fysiek, cellulair en energetisch niveau. We houden de intentie vast dat dit gereinigd wordt in alle cellen, de ruimtes tussen de cellen, in alle weefsels, organen en in je hele fysieke lichaam. Er is is nu veel uit je basischakra gehaald. En, terwijl dit reinigingsproces voortschrijdt, delen we alles met je wat we zien gebeuren.

En zo kunnen we gadeslaan dat een grote stroom van teerachtige energie in beweging komt. Dit is een van de laatste lagen die gezuiverd moeten worden. En terwijl die zwaardere energieën uit je benen worden getrokken, zien we dat ze gecentraliseerd zijn in en rond je basischakra.

Nu verschijnt Jezus en begint met kleine cirkelvormige bewegingen rond je voeten en benen te werken. Hij legt uit dat je die laag trillende energieën hebt aangetrokken vanuit het collectieve veld en dat je als een magneet fungeert voor negatieve energie. Je hebt dit op bewust en onderbewust niveau gewild en besloten. Het is je verlangen om te genezen en om zware energieën te transmuteren.

De laatste weken werkte dit nog sterker en dat hangt samen met je verlangen om deze wereld als een betere plaats achter te laten dan dat je haar gevonden hebt en je hebt dit ook gedaan. Dat was ook de reden waarom je zo’n zware energieën hebt aangetrokken en het is je wens om dit nog tot op het laatste moment te blijven doen.

Veel afkomstig uit het collectieve veld is nu gereinigd. We zien zelfs energieën van woede afkomstig van mensen die je niet kent, die deze in het collectieve veld hebben gedumpt en dan de weg van de minste weerstand volgen om zich te verankeren op de plekken die hiervoor openstaan. En dus is er veel wat hier gereinigd moet worden. We halen het uit je rechterbeen en voet en sturen het weer naar Het Goddelijk Licht.”

Elias: Natuurlijk is dit heel persoonlijke informatie en dat ik besloten heb om dit te delen is dat er veel Lichtwerkers zijn die ook werken met het transmuteren van energieën, die hierdoor wellicht nieuwe en diepe inzichten verwerven. Dat geldt in feite voor ieder die er voor openstaat. Ook wordt door mijn relaas het belang voor Lichtwerkers duidelijk om regelmatig een diepe reiniging te laten doen.

Het was voor mij een verrassing te vernemen dat Jezus die cirkelvormige bewegingen uitvoerde. Want dat deed ik ook als ik met cliënten werkte.

Nu rest de vraag of het mij mogelijk is het transmuteren van de negatieve energieën uit het collectief nog voort te zetten gedurende de tijd die mij hier nog rest. Het kanaal werd immers afgesloten.

Meer over Elias

Abonneren op mijn Nieuwsbrief

https://eliascoachinghealing.blog/