LET GO AND LET GOD

LET GO AND LET GOD

21 april 2023 elias

In mijn vorig bericht schreef ik over mijn bijna dood ervaring en de keuze, die ik toen had om te vertrekken en niet nam.

Nadien voelde ik mij toch sterker en sterker aangetrokken om het aards bestaan voor het leven aan gene zijde te verwisselen en dat, tot ik daartoe een regelrechte uitnodiging van de Geestelijke Wereld ontving. Ofschoon ik op dat moment nog een vrije keuze had, was het toch duidelijk wat de voorkeur had voor mijn Hoger Zelf, Jezus en andere Lichtwezens waar ik regelmatig contact mee had.

Dat heeft de doorslag gegeven en ik besloot daadwerkelijk om te vertrekken. Ik stopte met mijn zelfhealing programma, met het kanker dieet van Henk Fransen en met de Maretak therapie. Ik werd snel zwakker tot Jezus mij extra energie gaf om te kunnen afronden wat er nog voor mijn aanstaande vertrek geregeld moet worden.

Nu begreep ik ook dat het stoppen met de deelname aan mijn Telegramgroep zowel als het inlassen van een pauze, waartoe Jezus mij inspireerde ‘om mij te kunnen wijden aan mijn eigen genezing’, in feite voorbereidingen waren voor mijn aanstaande reis.

Tijdens die pauze werd de healing op afstand van mijn cliënten overgenomen door een Engelengroep en mijn Hoger Zelf. Dit met de focus op de chakra die het minst in balans is.

Een belangrijke toezegging van de Geestelijke Wereld: de healing van mijn cliënten zal ook na mijn vertrek nog doorgaan en ieder die dat dan nog nodig heeft, zal te zijner tijd naar een andere therapeut of healer worden geleid, die dan het beste hulp kan bieden.

Wat ik begrepen en aanvaard heb is, dat ik nu kennelijk ginder meer kan doen dan hier. Ik had jaren geleden al een mogelijkheid om te vertrekken toen mijn levensplan vervuld was. Maar toen Jezus zei dat zij er de voorkeur aan gaven dat ik bleef, heb ik in die zin dan ook de knoop doorgehakt en zo op een nieuwe tijdlijn gesprongen.

Nu wijst de wens van de Geestelijke Wereld duidelijk naar een andere richting en werd mij ook alvast geschetst welk werk mij aan de andere kant wacht, healing natuurlijk, met het name door het begeleiden van healers die nog moeten incarneren en ook die nog moeten beginnen of al bezig zijn op aarde.

Dat vooruitzicht bevalt me natuurlijk, evenals het weerzien met mijn spirituele familie en vrienden, ook die van de verschillende planeten waar ik vroeger verbleef en werkte.

Maar het is nu ook tijd om terug te blikken op mijn ervaringen en doen en laten in deze incarnatie, van mijn oorlogservaringen als kind tot het Hier en Nu. En vooral wat ik heb moge leren in deze tijd. Toen ik economie studeerde had ik geen benul van wat intuïtie was en leefde vooral volgens mijn verstand. Het leren leven door het gevoel, door het hart begon stapsgewijs toen ik begon te mediteren.

Maar ik heb veel meer geleerd, door heftige emotionele pijnen bijvoorbeeld, dat dit te vermijden is door de mensen te accepteren zoals ze zijn en geen verwachtingen meer te hebben naar anderen en naar mezelf toe. Dat laatste ervoer ik als vele malen lastiger dan het eerste, maar is zeker ook te verwezenlijken, vooral als we om hulp vragen van de Geestelijke Wereld.

Van al mijn relaties heb ik bewust, maar ook onbewust geleerd, van mijn echtgenote vooral het onthechten, loslaten en relativeren. Het laatste inzicht dat ik kreeg, dat ik toch nog restjes had van controleren. Dat liet me toe om ook hiermee aan de slag te gaan en met de hulp van Jezus heb ik die energie ook nog kunnen afwerken. Daarom terecht: Let go and Let God. Last but not least heb ik geleerd dat het doen van beloftes of eden een hoop narigheid met zich meebrengt. Want de belofte om mezelf te genezen van een ernstige ziekte heeft me, strict genomen, onnodig lijden bezorgd. Dit, ofschoon dat ‘onnodig’ feitelijk relatief is omdat ik tegelijkertijd het lijden van anderen heb overgenomen. Zo zie je maar weer dat het meest onzinnige toch nog zin heeft, want alles is ervaring waar wij van kunnen leren.

De laatste tijd is mijn lichaam snel verouderd en het Celwerk, waardoor ik jonger uitzag dan ik was, teniet gedaan. Daarom plaats ik een foto die ook voor vele van mijn voormalige cliënten in binnen- en buitenland herkenbaar is.

Ja, lieve lezer, na tweeëntachtig jaren waarvan drieënveertig als healer en leraar en twee levens in één incarnatie, neem ik afscheid van u. Wanneer ik vertrek leg ik bewust in Gods hand. Nog een week? Een maand? Of iets meer?

Ik wens u nog veel Licht en Liefde op uw pad.

Elias