Uit Rusland Zal Hoop Voortkomen

Uit Rusland Zal Hoop Voortkomen

ALISON RAY – VRIJDAG, 4 DECEMBER 2015

Edgar Cayce gaf 29 lezingen van 1921 tot 1944 die zijn gegroepeerd als “Wereldzaken Lezingen” omdat de verzoekers de gebeurtenissen om hen heen beter wilden begrijpen vanuit een wereldwijd perspectief (Serie 3976).  Deze lezingen vermelden tweemaal dat “uit Rusland de hoop van de wereld zal voortkomen”. We hebben onlangs gemerkt dat sommige online posters beweren dat deze “hoop” verbonden is met een specifieke persoon. Maar in plaats van te verwijzen naar een individu, lijken de lezingen te verwijzen naar de geest van de natie. De eerste verklaring, gegeven in 1932, verwijst specifiek naar de geleidelijke religieuze ontwikkeling van Rusland. De tweede, afgelegd in 1944, lijkt te suggereren dat het veeleer de zorg van het Russische volk voor zijn medemens is die de basis vormt voor deze hoop. Er wordt ook gesuggereerd dat een eerlijk partnerschap tussen Rusland en de Verenigde Staten voor beide partijen voordelig zou kunnen zijn, omdat Rusland meer grondstoffen bezit dan enig ander land en de VS beter in staat zijn die grondstoffen te ontwikkelen.

In Lezing 3976-10, gegeven op 8 februari 1932, bevatte de suggestie aan de slapende Cayce een verzoek om een “plan voor het vestigen van vrede op aarde en goede wil onder de mensen.”

(Vraag) Wat moet de houding van de zogenaamde kapitalistische naties ten opzichte van Rusland zijn?

(Antwoord) Met de religieuze ontwikkeling van Rusland zal de hoop van de wereld toenemen. Dan zal die ene, of die groep, die het dichtst bij elkaar staat in zijn relaties, het misschien beter doen in de geleidelijke veranderingen en de uiteindelijke regeling van de omstandigheden met betrekking tot de heerschappij over de wereld.

(V) Moeten de Verenigde Staten de huidige regering in Rusland erkennen?

(A) Er moet met veel voorwaarden rekening worden gehouden, wil dit een juist antwoord zijn. Je zou ja en nee kunnen zeggen, en allebei gelijk hebben, met de huidige houding van beide volkeren als natie, en beide ongelijk hebben; want er komt, en er zal komen, een hele verandering in de houding van beide naties als mogendheden in de financiële en economische wereld. Rusland overtreft alle andere naties op het gebied van ruwe grondstoffen. Wat betreft de mogelijkheden voor de ontwikkeling van dezelfde, zijn die in de Verenigde Staten het verst vooruit. Dan zouden deze verenigd, of op een billijke basis, grootmachten worden – of kunnen worden; maar er zijn vele belemmeringen voor degenen die reeds geïnvesteerd hebben, degenen die reeds ter discussie staan, zullen jaren vergen om te worden geregeld.

De suggestie die de leidster, Gertrude Cayce, gaf voor het lezen van 3976-29 op 22 juni 1944, biedt een kader voor het begrijpen en interpreteren van de diepere betekenis van de commentaren over individuele naties:

Via dit kanaal is aangegeven dat veel zou kunnen worden gegeven met betrekking tot wat de vibraties van naties, als individuen, zouden kunnen betekenen. Jullie zal informatie worden geven over deze trillingen en hun relatie tot de geest van de verschillende naties, vooral in verband met de zeven zonden en de twaalf deugden in de menselijke familie, die nuttig zal zijn voor ons als organisatie en als individuen in onze poging om kanalen van zegen te zijn voor onze medemensen. Daarna beantwoordt u de vragen, die voorgelegd kunnen worden, zoals ik ze stel.

Vanuit zijn trance-toestand, antwoordde Edgar Cayce:

Wat dan betreffende de Landen? In Rusland komt de hoop van de wereld, niet zoals die soms wordt genoemd van het communistische, van het bolsjewistische; nee. Maar vrijheid, vrijheid! Dat ieder mens zal leven voor zijn medemens! Het principe is geboren. Het zal nog jaren duren voor het uitgekristalliseerd is, maar uit Rusland komt opnieuw de hoop van de wereld. Geleid door wat? Die vriendschap met de natie die zelfs op haar huidige monetaire eenheid heeft gezet “In God We Trust.” (Gebruikt gij dat in uw eigen hart wanneer gij uw rechtvaardige schulden betaalt? Gebruikt gij dat in uw gebed, wanneer gij uw zendelingen naar andere landen zendt? “Ik geef het, want in God vertrouwen wij”? Niet voor de andere vijftig cent!)  (3976-29)

Edgar Cayce voorspelde wel de Tweede Wereldoorlog, maar de lezingen suggereren niet dat er een derde Wereldoorlog zal komen. In 1935 waarschuwde hij een 29-jarige vracht agent voor catastrofale gebeurtenissen die zich binnen de internationale gemeenschap aan het ontwikkelen waren:

…tenzij er wordt ingegrepen door wat door velen de bovennatuurlijke krachten en invloeden worden genoemd, die actief zijn in de zaken van naties en volkeren, zal de hele wereld – als het ware – in brand worden gestoken door de militaristische groeperingen en diegenen die “voor” macht en expansie zijn in dergelijke verbanden… (416-7)

De lezingen voorspelden zelden specifieke toekomstige gebeurtenissen, omdat ze werden gegeven in antwoord op specifieke vragen. Aanvullende informatie werd meestal niet vrijwillig gegeven door de slapende profeet. De toekomst is nog steeds in beweging. Hoewel Cayce’s voorspellingen gebaseerd waren op de huidige omstandigheden, konden individuen hun wil doen gelden en veranderen wat er zou kunnen gebeuren. De lezingen waarin Rusland wordt genoemd noemen geen individu, een bepaalde uitkomst, noch een tijdsbestek. Het is belangrijk te onthouden dat wij allen collectief, met onze gedachten en daden, de toekomst creëren. En zoals Cayce zei, vrede begint bij jezelf.

Als gij vrede en harmonie wilt kennen, breng dan vrede en harmonie in de ervaring van een andere ziel. (262-87)

Bron

Gerelateerd: Voorspellingen van Edgar Cayce: Poetin zal de derde wereldoorlog voorkomen Angel-Wings.nl

Voorspellingen van Edgar Cayce: Poetin zal de derde wereldoorlog voorkomen. Poetin wordt door velen gezien als één van de bedreigingen van de wereldvrede. – angel-wings.nl

Vertaling: Martien